Clicks54
lv.news

Tēvs Stefano Manelli apturēts no amata pienākumu pildīšanas 85 gadu vecumā - bet apelācija to apturēja

Raksts atjaunināts

1. februārī tēvu Stefano Manelli, Bezvainīgās draudzes franciskāņu friķu dibinātāju, domājams, tēvu Sabino "atstādināja" uz priestera amatu. Ardito ir bijis Vatikāna Manelli franciskāņu komisārs kopš 2015. gada.

Šo prasību iesniedza VeritaCommissariamentoFFI.wordpress.com (15. oktobrī), kas galvenokārt publicē apvainojumus pret Manelli.

Patiesība: Ardito mēģināja apturēt tēvu Manelli, kurš iesniedza apelācijas sūdzību Segnatura apostolica un Reliģisko lietu kongregācijas pakļautībā kardinālam Brazam de Avizam.

Vatikāna notiekošās cīņas pret Manelli iemesls ir fakts, ka viņš joprojām atsakās palīdzēt Vatikānam iegūt nozīmīgu savas kopienas īpašumu.

Attēls: Stefano Manelli, #newsBchoyulhjy