Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks554

Na margo pochodu ľavicových extrémistov Z archivu AZN: Božie Telo a ľudské telo

Na margo pochodu ľavicových extrémistov Z archivu AZN: Božie Telo a ľudské telo Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi si kresťania každoročne pripomínajú úctu k Eucharistickému Kristovi. …More
Na margo pochodu ľavicových extrémistov

Z archivu AZN: Božie Telo a ľudské telo

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi si kresťania každoročne pripomínajú úctu k Eucharistickému Kristovi. Vyvrcholením v hlavnom meste býva procesia s Eucharistickým Kristom ulicami Bratislavy, za účasti množstva veriacich, pod vedením bratislavského arcibiskupa, ale samozrejme takmer bez záujmu médií. V susednom Rakúsku je aj v tento deň štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Po sviatku Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého to bol v máji u našich susedov už tretí štátny sviatok. Rakúšania počas týchto dní nejdú do práce a Slováci, ktorí sa tam v tomto čase vydali na nákupy do supermarketov vyšli úplne naprázdno. Tie sú totiž počas týchto sviatkov pozatvárané.

Tento sviatok nás nabáda zamyslieť sa nielen nad Božím Telom, ale aj nad ľudským telom, ktoré si taktiež zasluhuje patričnú dôstojnosť a úctu, lebo Ježiš Kristus prišiel na tento svet preto, aby zmieril človeka s Bohom, vyslobodil ho z otroctva hriechu a otvoril mu brány neba. Na sviatok Božieho Tela nesmieme zabúdať ani na toto ľudské telo, ktoré je tiež určené na vzkriesenie a oslávenie. Veď aj svätý apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí: „Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy“. (1 Kor 3, 16-17).

Koľkým ľudským telám sa na jednej strane aj na Slovensku nedostáva patričnej úcty a dôstojnosti? Koľkí nemôžu pracovať a tak strácajú dôstojnosť? Koľkí pracujú v nedôstojných pracovných podmienkach, vo dne, v noci, v pondelok, piatok, v nedeľu aj vo sviatok a za nedôstojnú, ba priam žobrácku mzdu a bez práva na odpočinok.

Státisícom statočne pracujúcim Slovákom je v tomto dvadsiatom prvom storočí z tohto dôvodu upierané aj právo na súkromné vlastníctvo. Už to je zázrak, že z tejto existenčnej mzdy ešte dokážu aj s deťmi vyžiť a zabezpečiť chod svojich domácností. O nákupe hnuteľného, či nehnuteľného majetku sa im môže naozaj len snívať a väčšinou sú radi, ak zaplatia všetky účty, alebo im zostane aspoň na nové topánky pre deti, keď už nie pre seba. Štatistiky Eurostatu potvrdzujú, že Slováci sa stali otrockými sluhami všetkých, na ktorých robotujú, aby sa oni mali lepšie. Tieto „chrámy“ sú pred očami tých, ktorí by im mali pomáhať a chrániť devastované, ničené a totálne chátrajú. Stali sme sa gastarbaitrami vo vlastnej krajine a okrem Boha niet nikoho, kto by sa nás zastal. Možno si neuvedomujeme, že ten, kto nepočúva volanie iných o pomoc bude raz tiež volať, ale vypočutý nebude.

Na druhej strane sú tu aj „iné telá“, ktoré sú v duchu akéhosi novodobého náboženstva a gender ideológie, povyšované na oltár politickej korektnosti, kde sa prevracajú všetky hodnoty, ktoré Boh dal ľuďom v Desatore, ale aj v prirodzenom zákone, do srdca každého človeka. „Lenže telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána a Pán pre telo! Boh vzkriesil Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele! (1Kol 6, 13- 20).

Počas národného socializmu v Nemecku bol v duchu Nietscheho filozofie na oltár fašizmu postavený „nadčlovek“ (übermensch). Ten kto nemal blond vlasy a modré oči, alebo mal iný názor na myšlienky, ktoré hlásal Hitlerov národný socializmus, tak bol bez milosti zlikvidovaný. Dnes znovu hrozí, že história sa môže zopakovať a diktatúru komunizmu a fašizmu vystrieda diktatúra relativizmu. Ak sa tak stane, tak to bude aj preto, že salónni a dobre vychovaní kresťania sa veľmi radi zúčastňovali na procesiách Božieho Tela, ale boli príliš ustráchaní na to, aby vnášali kresťanské posolstvo o Božích chrámoch v každom človeku do súčasného sveta.

Vydané dňa 30. 05. 2013

A. Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/4119
Ožobračovanie občanov SR pokračuje, ale prezidentka, ombudsmanka, veľvyslanectvá celého sveta aj s ľavicovými extrémistami radšej riešia nadpráva pre LGBTI ľudí!