Clicks341

MILOVANÉ DETI, SOM VAŠE JEDINÉ DOBRO, SOM PRIPRAVENÝ NA STRETNUTIE.

Laudetur Jesus Christus.

Môj Pán,Boh Láska hovorí svojim deťom....

Carbonia :

Milované deti, som vaše Jediné Dobro, som pripravený na stretnutie.

Hľa Môj mimoriadny dar, pre všetkých vás, ktorí ma počúvate, nasledujete ma a uskutočňujete Moje Slovo.

Jeruzalemský synovia, o chvíľu vystúpite na najvyšší vrchol, o chvíľu sa dotknete Neba.

Pevne verte v Môj Druhý príchod a milujte sa navzájom, ako som Ja miloval vás. Vystúpil som k Otcovi, odtiaľ sa na vás pozerám a očakávam okamih, kedy si vás priviniem ku Mne.
Som váš Boh Láska, váš Spasiteľ, som ten, ktorého musíte milovať zo všetkých vašich síl, pretože iba vo Mne máte spásu.

Žijete veľmi ťažké časy, ale vaše vykúpenie začína vašim premenením, otvorte vaše srdce vášmu Bohu Stvoriteľovi a zmýšľajte v ňom, aby On mohol napraviť celé vaše myslenie.

Milované deti, som celý váš, som vaše Jediné Dobro, som pripravený na stretnutie, v očakávaní povelu Môjho Otca; buďte pripravený, so zažatými pochodňami, so svätým ružencom v ruke a modlite, modlite sa, aby nadišla hodina v nekonečnom Milosrdenstve Otca.

Rachotia bubny smrti, Moja Cirkev padla! Moja Autorita je popieraná, pyšní prevzali moc, tí ktorí teraz vykrikujú svoje víťazstvo bez toho, aby akokoľvek rozlišovali.

Toto je hodina Otca, Syna a Ducha Svätého, zjednotení prídu, aby sa predstavili svetu, ako vlastníci Zákona. Boh je Láska a Láska bude v celom Universe.

Nech radostne vibrujú vaše srdcia v istote, že Boh je, že On je s vami!
Otváram Moju náruč, som celý pre vás deti moje, príďte , príďte ku Mne, spievajte hymny a chváli vášmu Bohu Láske! Hľa čas zázrakov. Boh miluje svoj ľud a privedie ho tam, kde mlieko a med tečú v hojnosti. Vo svetle Zmŕtvychvstalého Krista bude všetko premenené, aj tie najmenšie bunky budú vložené do lásky vášho Boha Lásky.

Utečte nepriateľské mocnosti, hľa Kráľ Slávi, sa približuje, aby doniesol svoje svetlo, temnota zmizne, a Svetlo zostane nepominuteľné. Boh chce posvätiť svoj ľud a jeho ľud je pripravený!
Dopredu deti moje, hľa Nebo sa vám otvára.

Požehnanie vám, pokoj vám ó ľud môj. Amen!

A ja som toho svedok,jeho pokorný a biedny sluha a pisár,tu medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Henuska
kto je to carbonia?
Felicitaa
Myriam Corsini z Carbonie /Sardinia/. Cirkevna autorita, ktorej podlieha, blokuje sirenie posolstiev svojim rozhodnutim.
traccediluce.forumfree.it
Henuska
dakujem pekne