jerzy1
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Bogumil
Zgodziłbym się z tym,gdyby nie to, że Pan Jezus założył Jeden Kościół.Wierzę w to, że w Jego imię , ktokolwiek Go wezwie, będzie wysłuchany. Pan Jezus ustanowił sakramenty. I przetrwały one jedynie w Kościele Katolickim i częściowo w Kościele Prawosławnym.Namiastka jednego tylko sakramentu, jest u protestantów, to jest chrzest.
Pomimo tego Pan jezus chce mieć każdego w niebie.