onda
😎
Harmonia celestiala
nus (il giat e jeu) giavischein @onda e @Don Reto Nay in bien niev onn
Don Reto Nay
Quei ei ina fetg biala fotografia! Salids al giat 👍