Kardinál priznáva: Zo synody vychádza "INÁ cirkev"

Zo synodálneho procesu vychádza "iná cirkev", prezradil pre AmericaMagazine.org (21. septembra) kardinál Mario Grech, generálny sekretár vatikánskej …
Alexandra Ritzová
Skutečně, po této synodě a Františkových excesech, povstává nová Církev v podzemí, kdežto ty zpuchřelé staré struktury jdou ke dnu. A my v modlitbách čekáme, kdy Matka Boží a jí zasvěcená Svatá Rus konečně zasáhne nervové jádro ďáblových světových intrik, aby mohl nastat jeho nebývale rozsáhlý rozmach svobodných národů v Kristu.
Obrana katolíckej Cirkvi
„Práve teraz, podľa Panny Márie, žijeme v čase vďačnosti. Potom príde čas tajomstiev a čas Máriinho triumfu. Ponáhľajte sa, obráťte sa! Keď sa prejaví znamenie sľubov bude neskoro. Tento čas milosti je pre vás veľkou príležitosťou obrátiť a prehĺbiť svoju vieru. Nečakajte na znamenie, aby uspokojilo vašu zvedavosť. Toto, pred viditeľným znamením, je čas milosti pre veriacich. Preto obráťte a …More
„Práve teraz, podľa Panny Márie, žijeme v čase vďačnosti. Potom príde čas tajomstiev a čas Máriinho triumfu. Ponáhľajte sa, obráťte sa! Keď sa prejaví znamenie sľubov bude neskoro. Tento čas milosti je pre vás veľkou príležitosťou obrátiť a prehĺbiť svoju vieru. Nečakajte na znamenie, aby uspokojilo vašu zvedavosť. Toto, pred viditeľným znamením, je čas milosti pre veriacich. Preto obráťte a prehĺbte svoju vieru! keď príde viditeľné znamenie, pre mnohých bude neskoro“ (23. december 1982). Nie ste si vedomí, že Boh vám dáva veľkú príležitosť obrátiť sa a žiť v mieri a láske. Všetci ste takí slepí a pripútaní k pozemským veciam a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal, aby som ťa viedla do neba. Otvorte svoje srdcia.
Peklo existuje! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným, to povedala vo Fatime. …
obyčajná veriaca žena
Ono! im toho času už veľa neostáva