Clicks214

DLÓÓUHO JEŠTĚ ? KDY ZAPADNE VATIKÁN NA SMETIŠTĚ DĚJIN.?STAČILO!

Znak Jeho Svatosti Františka

a

státu Vatikán


Miserando atque eligendo

Milosrdenstvím ho vyvolil


Vlajka Městského státu Vatikán

sv. Damas I. Damasus, Portugalec/Španěl (18 r., 2., 10 d.)
1.10. 366 – 11.12. 384 +.
Východořímský císař Gratianus (367 – 383) přenesl v r. 379 na papeže titul císaře jako pohanského velekněze Pontifex Maximus (Nejvyšší velekněz) daroval mu tiáru (čepici kuželovitého tvaru).


A TAK TU MÁME OD ROKU 379 SVATÉHO POHANSKÉHO VELEKNĚZE VE VŠÍ PARÁDĚ.

/38. sv. Siricius Siricius, Říman (14 r., 11 m., 11 d.)
15.12. 384 – 26.11. 399 +.
Poprvé použil výraz APOSTOLICA SEDES = apoštolský stolec a titul PAPA = papež, kterým jsou od jeho doby titulováni římští biskupové. Zdůrazňoval kněžský celibát. Pohřben v katakombách sv. Priscily.


ZDŮRAZŇOVAL KNĚŽSKÝ CELIBÁT- UŽ MĚLI DLOHODOBÝ PLÁN - CO JINÉHO?

Celestin I. Celestinus, Ital z Kampánie
(9 r., 10 m., 17 dní) 10. 9. 422 – 27. 7. 432 +.
V r. 431 byl svolán koncil do Efezu, který prohlásil jednotu božské a lidské přirozenosti Krista – Bohočlověka a prohlásil, že Matka Kristova je Bohorodička, proti učení cařihradského patriarchy Nestoria, že Kristus má pouze jednu přirozenost (monofysitismus).

estranky.cz/clanky/seznam-papezu-i.--1.-100.---rok-29-827.html
VNÍMÁTE TO ?KONCIL PROHLÁSIL ŽE KRISTUS PÁN JE BOHOČLOVĚK,ALE JEHO MATKA JE POUZE
BOHORODIČKA .JAKÉ ZMATKY NADĚLALI A JEŠTĚ SE HÁDALI S NESTORIEM. JENOM ROZPORY
HLEDALI. KDYŽ JE KRISTU PÁN BOHOČLOVĚK/COŽ JE/ POTOM MATKA JE RODIČKA BOHOČLOVĚKA
.

NEBRALI V ÚVAHU, ŽE PÁN BŮH JE VĚČNÝ/BEZPOČÁTEČNÝ A KLIDNĚ RODIČKU BOHOČLOVĚKA ŠOUPLI:
PŘEDPŘEDVĚČNOST/PŘEDPŘEDPOČÁTEČNOST.

ŽIIJETE V ILUZI Z KTERÉ VÁS PROBERE JEN

HLEDÁNÍM PRAVDY
. NENAJDEŠ JI V ŘKC. UŽ OD ROKU 379 SE
PAPEŽSTVÍ STALO SÍDLEM POHANSKÉHO VELEKNĚZE,


KTEROU PAPEŽ JAKO BISKUP ŘÍMA PŘIJAL OD BÝVALÉHO
POHANSKÉHO VELEKNĚZE , CÍSAŘE, KTERÝ SE PŘESÍDLIL
NA VÝCHOD. K TOMU PATŘILA I KORUNOVACE ,
TROJSTUPŇOVOU KORUNOU/KUŽELOVITÉHO TVARU/.
/PRO ZAJÍMAVOST TÉTO KORUNY SE VZDAL PAPEŽ PAVEL VI/

TÍM SE PAPEŽSKÝ STOLEC STAL SÍDLEM SATANOVÝM BYL
ROZDĚLEN - NEMOHL SLOUŽIT SATANOVI JAKO VELEKNĚZ
POHANSTVÍ A PŘITOM SLOUŽIT TAKÉ BOHU
.
ZMĚNIL BOŽÍ ZÁKON,ČASY, DOBY, MOCICHTIVOST TENTO
SATANŮV PRODUK NUTILA K VÁLKÁM, GENOCIDĚ TĚCH, KTEŘÍ
NEPŘIJALI PAPEŽE ECTŠAG ZA ŠAGOM AŽ K PAČAMAME
TAKÉ NAUKA OD R. 1054, KDY SE ŘÍM ODTRHL OD OSTATNÍCH
4PATRIARCHÁTŮ - SE OPÍRÁ O POHANSTVÍ TŘEBA JEN TÍM, ŽE
PŘESTÁVÁ VÍRA V TAJEMSTÍ A POHANŠTÍ TEOLOGOVÉ, ODĚNI
V KŘESŤANSTVÍ NEMAJÍ PROSTOU VÍRU POTŘEBNOU KE SPÁSE
VŠE MUSÍ PODLOŽIT MATERIALISTICKY NAPŘ. TAJINA POSLED
NÍ VEČŘE - NEMAJÍ VÍRU, ŽE TOMU SKUTEČNĚ TAK JE PROTOŽE
TO KRISTUS PÁN PRAVIL
. TAK NÁM NAVYKLÁDALI A PŘIJALI
ZÁZRAKY ŽE TO CO MÁ BÝT ZAHALENO TAJEMSTVÍM JE VLASTNĚ
SRDEČNÍ SVAL,ROZCUPOVANÝ NA KOUSKY.
JE TOHO MNOHO O ČEM BY SE DALO PSÁT.....PROČ ASI APOŠTOL
JAN , UŽASL KDYŽ VIDĚL , ŽE NEVĚSTKA NA OHYZDĚ JE VLASTNĚ
ŘKC- ČILI PAPEŽSKÝ ÚŘAD- S CELÝM SYSTEMEM.

PAPEŽSKÝ ÚŘAD KAŠLAL NA TAJEMSTVÍ A SVOU NEVÍRU
SI ZMATERIALIZOVAL A NYNÍ MÁ VELKÝ PROBLÉM -

SVATÝ DUCH ODSTOUPIL A ZŮSTALO JIM JEN PLACEBO,
NĚCHTÍC ŘÍCI DOSLOVA VYTVOŘILI TO V ČEM JSOU V DUCHOVNÍ

JEDNOTĚ ČILI VÍRY S PAPEŽEM + BISKUPEM = SATANISTÉ.
PROTO VAROVÁNÍ PŘED TÍMTO PŘIJÍMÁNÍM A POŽEHNÁNÍM
OD TĚCHTO OD KRISTA ODPADLÝCH KNĚŽÍ. HLÁSAJÍ NOVÉ
EVANGELIUM ZA KTERÉ JE ATATHEMA - VYLOUČENÍ Z CÍRKVE
KRISTOVY Z JEHO TAJEMNÉHO TĚLA.


ŽÁDNÍ PETROVI ZÁSTUPCI NEEXISTUJÍ, VŠE JE VYMYŠLENO
KRISTUS PÁN ODPUSTIL PETROVI-----
JEHO ZRADU A SVÝM PROJEVEM PO SVÉM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
HO PŘIJAL OPĚT MEZI OSTATNÍ SVÉ APOŠTOLY, MĚLI STEJNÉ
PRAVOMOCI. JEDINÝ VELEKNĚZ JE KRISTU JEŽÍŠ A PAPEŽSVÍ
PŘIJALO OD ROKU 379 TITUL POHANSKÉHO VELEKNĚZE.
TOĎ VŠE ......


MÁTE PRAVDU V TOM ŽE MYSTICKÉ TĚLO KRISTOVO, NIKDO
NEPŘEMŮŽE ----PROTO SE OD SATANSKÉHO VATIKÁNU
TŘEBA ODOJIT....DOKÁŽE TO TVŮJ KNĚZ NEBO SE BOJI,ŽE


BY SE NEUŽIVIL KDYŽ NEDOSTANE JIDÁŠSKÝ GROŠ?

Připojuji komentář Joskeho,který mnohé objasňuje:

Boží slovo na den 4.5. A.D. 2021
Systém, který nazývám starou Satanovou matricí dožívá. Korporace, která se jmenuje Římskokatolická církev sice existuje, má však jinou náplň, jiné vyznání. Je vedena lidmi, kteří jí plynule provádí výraznou změnou do matrice nové, která bude lépe vyhovovat novému světovému řádu.
Je na každém, aby se s touto skutečností porovnal. Někdo bude v soukromí lpět na podobě římské korporace z uplynulých století, jiný přijme islám, jak budou brzy neomylní vykladači vyžadovat.
Nejlepší variantou je navázat osobní vztah s Kristem, přesně tak, jak to současný papež ohnivě kritizuje. Ke Kristu se ovšem dostane pouze ten, koho přitáhne Bůh Otec. Na tom není ani trochu pýchy.
Ježíš říká: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44
Na výroku Pána není nic k vykládání, je srozumitelný. Pouze si Michale všimni, že nemluví o vykladačích, kteří si uzurpují monopol. Není tam, že učedníka ke Kristu přivedou nějací kněží, či dokonce neomylný papež. Ti jsou mimo dění.
Takže kdo má uši k slyšení a oči k vidění. Hledejte Boží království a ostatní vám bude přidáno. Probuďte se!
Martina Bohumila Lutherová
Prvé Snímky Zverejnené: „Svätý František“ Si Ctí Františka z Buenos Aires
Otčenáš napsal:
Katolicismus je ve svém pravém významu všeobecnost. Je to hinduismus, budhismus, islám, židovství, pohanství ve všech formách, široká brána do pekelného chřtánu. Katolicismus je přesně to, co provádí papež František.
Martina napsala:
Ano já mám také zdrav. pojištovnu katolickou - všeobecnou
t.j. pro všechny …More
Prvé Snímky Zverejnené: „Svätý František“ Si Ctí Františka z Buenos Aires
Otčenáš napsal:
Katolicismus je ve svém pravém významu všeobecnost. Je to hinduismus, budhismus, islám, židovství, pohanství ve všech formách, široká brána do pekelného chřtánu. Katolicismus je přesně to, co provádí papež František.
Martina napsala:
Ano já mám také zdrav. pojištovnu katolickou - všeobecnou
t.j. pro všechny rasy ,jazyky ,národy i náboženství. Žádná diskri
minace. I pro min. trojpohlavní jako je nick apredsasatoci
p.s. zanamená to ,že končí doba katolicismu a přetrvává
jen Církev Pravoslavná
- nebo příjde Pán Ježíš - jsme připraveni?

----a co nám říká toto?:

Kocour Mourek 16.6.2021 v 18:45
Je to úžasné! Odpoledne jsem si to přečetl a teď teprve plně pochopil!
Dnes končí odpočítávání do Velkého Resetu, dnes je Den Mínus Jedna (-1). Dnes končí nynější Starý věk lidstva.
A zítra je Den Nula (Zero Day, 0)!
To je počátek Nového věku lidstva! Po něm v pátek Den Jedna (1) a tak dál.
Mluví se dokonce o tom, že podle toho bude zpětně ustanoven celosvětově jednotný, Nový Letopočet, začínající patrně pozítří (1.1.1.: Prvního První roku Jedna).
Lze si dokonce představit jednu ještě významnější Událost, která by s tím mohla být spojena.
Martina Bohumila Lutherová
Vlastní papežství klíče apoštola Petra?

Vlastní papežství klíče apoštola Petra?
Pro většinu katolíků je autorita papeže odvozena od Petra jako základního kamene jejich víry. Pro jiné je zachráncem, na kterého se mohou spolehnout, když všechno ostatní selže. Pro mne to byl předpoklad, který jsem nezkoumal až do samého konce mého kněžství. Papežovu pozici jsem začal vážně zkoumat, když roku 1985 …More
Vlastní papežství klíče apoštola Petra?

Vlastní papežství klíče apoštola Petra?
Pro většinu katolíků je autorita papeže odvozena od Petra jako základního kamene jejich víry. Pro jiné je zachráncem, na kterého se mohou spolehnout, když všechno ostatní selže. Pro mne to byl předpoklad, který jsem nezkoumal až do samého konce mého kněžství. Papežovu pozici jsem začal vážně zkoumat, když roku 1985 přijel Jan Pavel II. navštívit Trinidad. Vzpomínám si na hlučný a okázalý obřad, který se odehrával na stadionu v Port-of-Spain. V mé mysli zůstává dodnes živá vzpomínka na úctu, kterou zástupy papeži vzdávaly, jakmile vstoupil na stadion. Lidé povstali a jednohlasně pokračovali v křiku: „Jane Pavle, my tě milujeme“. Pokřiky doprovázel rytmus bongo bubínků. Papež se poté uklonil a přijal jejich obdiv.
Ve svém nitru jsem stále uvažoval o předpokladech, zda opravdu drží klíče apoštola Petra. Ten večer, kdy ke konci setkání chtěl každý kněz společnou fotografii s papežem, pro mne byl tak bolestivý, že jsem tiše odešel. Když jsem jel za tropického deště domů, tak se na mé předpoklady snášela temná mračna. Jak může tento člověk tvrdit, že má Petrovu autoritu a moc, když se v mnoha ohledech od Petrových způsobů a zvěsti naprosto liší. Myslel jsem při tom na jednání Kornélia: „A když Petr vcházel, stalo se, že mu Kornélius vyšel naproti a padl k jeho nohám a klaněl se mu. Petr ho však zvedl se slovy: ‚Vstaň, já sám jsem také člověk!‘“ Od tohoto večera jsem věděl, že musím opravdově zkoumat známý text v Matoušově evangeliu, který je vytesán v kameni ve svatopetrské bazilice v Římě: „Tu est Petrus“. Chtěl bych se zde sdílet s myšlenkami, které mě provázely tehdy a také nyní, když jsem pokračoval ve studiu drahocenného Božího Slova.
Petrovo papežské prvenství je historickou památkou z falešných dekretů Konstantina a Isidora, o kterých jsem pojednával ve čtvrté kapitole. Nicméně papežství je baštou a základem Římské církve. Je také chloubou a radostí oddaných katolíků, protože jim, jak jsou ujišťováni, dalo přímé pojítko k Ježíši Kristu. A v těchto posledních dnech to vypadá, že svět znovu roznítil svou lásku k papežství. Proti hlasům Písma, historie a rozumu, papežství prohlašuje, že církev je založena na apoštolu Petrovi samotném, když tvrdí, že byl prvním biskupem Říma, a tak odkázal veškerou svou autoritu následujícím papežům a biskupům. Toto je klíčové místo římského katolicismu. Oficiálně církev Říma tvrdí:
„Pán udělal skálu své církve pouze ze Šimona, kterému dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče; jeho ustanovil pastýřem celého stádce. ‚Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou.‘ Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm biskupové pod papežovým prvenstvím.“
Toto tvrzení – a vlastně i celá římskokatolická struktura – je založeno na třech předpokladech:
1.) Že text u Matouše 16:16-20 znamená, že Petr byl základem církve a že církev je postavena na něm.
2.) Že Petr šel do Říma a byl prvním biskupem v Římě.
3.) Že Petrovi následníci jsou biskupy Říma pod prvenstvím papeže.
Stojí zde za zmínku, že seznam papežů sestavený Římem je smyšlenkou. Ve svém pokorném začátku byla církev v Římě řízena množstvím starších spíše než jedním biskupem. Potom během pozdější historie se vyskytly mnohé intriky těch, kteří prohlašovali, že jsou následovníky Petra. Celkový přehled spolu se všemi závěry budou zahrnuty v této kapitole. Nicméně naším záměrem není zde zeširoka vyprávět o historii papežství, ale spíše analyzovat předpoklady teorie, kterou Římská církev pokládá za samozřejmost.


Pro pokračování klikni zde
Martina Bohumila Lutherová
Přátelé Eucharistie I., Orfilm 2020
Praví se ,že směs polopravd je horší jak
lež sama. 🤪
Martina Bohumila Lutherová
Přátelé Eucharistie I., Orfilm 2020
Znáte organizaci, která se chlubí že je jediná samospasitelná
Martina Bohumila Lutherová
apredsasatoci - dědictví stolice Pohanského velekněze-oděného do křesťanství
snad už konečně skončilo.

octomanik 3.5.2021 v 04:11
VATIKÁN Už NIE JE MESTOM ALEBO ŠTÁTOM
Vatikán už nie je mestom ani štátom. Taliansky parlament hlasoval väčšinou hlasov za zlúčenie Vatikánu s mestom Rím, čím sa skončila vláda katolicizmu nad mestským štátom. V polovici januára zatkli talianske jednotky činné …More
apredsasatoci - dědictví stolice Pohanského velekněze-oděného do křesťanství
snad už konečně skončilo.

octomanik 3.5.2021 v 04:11
VATIKÁN Už NIE JE MESTOM ALEBO ŠTÁTOM
Vatikán už nie je mestom ani štátom. Taliansky parlament hlasoval väčšinou hlasov za zlúčenie Vatikánu s mestom Rím, čím sa skončila vláda katolicizmu nad mestským štátom. V polovici januára zatkli talianske jednotky činné v trestnom konaní desiatky kardinálov, ako aj pápeža Františka.
Každý vedel, že Vatikán je centrom medzinárodného pedofilného kruhu. Operácia dostala krycie meno Sportlight. Invázia talianskej armády po polícii bola nekrvavá. Nikto nebol zranený. Talianska vláda v súčasnosti nemá jasnú pozíciu v tom, čo urobí s architektonickým bohatstvom budovaným v priebehu storočí. Mnohé z budov sa môžu zmeniť na múzeá. Ostatné aktíva budú pravdepodobne dražené a sprístupnené pozostalým po zneužívaní duchovenstva.
Toto je poetická spravodlivosť. Pretože počet škandálov so zneužívaním detí, ktoré sa týkajú kabaly DS, stále rastie, je nemožné utajiť, že tieto prípady sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí sú organizované na celom svete a často ich riadia tí istí ľudia, ktorí majú silný vplyv na spoločnosť a politiku. Ukázalo sa, že obchodovanie s deťmi * z minulosti je lukratívnejšie ako drogový a zbrojný priemysel dohromady.
Azda najslávnejší škandál zneužívania detí zo všetkých sa týka rímskokatolíckej cirkvi, ktorá trvá väčšinu posledných sto rokov a pravdepodobne aj dlho predtým. Jezuiti ovládli Londýn v roku 1825 za pomoci rodiny Rothschildovcov, ktorá sa stala najmocnejšou ekonomickou mocnosťou v Anglicku. Spoločnosť zasa prevzala hospodársku správu katolíckej cirkvi od roku 1823 až do leta tohto roku, kedy bola táto ríša zničená.
vk.com/badbrowser.php
***** ****
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová