Clicks166

(Odc 14) Banki upadają - Adolf Kudliński 22.01.2020.

Bob