Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks231
Coburg

Informácia pre modlitbové skupiny! Svetové večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia dňa 20. februára 2020

Vo štvrtok 20. februára 2020 si pripomíname 100. výročie smrti - narodenia pre nebo svätej Hyacinty, ktorej sa v roku 1917 vo Fatime zjavila Panna Mária.
Na tento deň pozýva don Luca Pescatori, generálny zodpovedný MKH, vo svojom okružnom liste, aby sme sa všetci stretli – duchovne zjednotení po celom svete, aj keď každý vo vlastnom večeradle, s osobitným úmyslom za druhý záväzok nášho Hnutia (jednota s pápežom a Cirkvou s ním zjednotenou).
Podľa miestnych možností, uskutočnime v tento deň farské alebo rodinné večeradlá. Kto nemá možnosť zúčastniť sa niektorého oficiálne organizovaného večeradla, môže si nájsť niekoho, aspoň jedného, s kým sa pripojí aj v takom malom večeradle k tomuto „celosvetovému“ večeradlu modlitby s našou Nebeskou Matkou, Pannou Máriou.

Zamyslenia k tajomstvám ruženca svetla

www.mkh.sk/hyacinta100.htm

Je možnosť zverejniť na stránke aj miesto konania nášho večeradla, zatiaľ je tam len Bratislava, Košice a Klčov: www.mkh.sk