Edward7
151.9K

Ulubiony obraz Bergoglio zawiera obrazę Jezusa Chrystusa

W książce-wywiadzie z 2010 roku "The Jesuit: Conversations with Jorge Bergoglio", ówczesny "kardynał" Bergoglio ujawnił, że jego ulubionym obrazem …
Sługa Prawdy
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
449
Walczyć o prawdę
Chyba tylko zdrajcy nie zauważają schizmy z udziałem Watykanu.
Edward7
Cdl. Müller: Papal advisor’s theory of Pope’s ‘unlimited’ power ‘contradicts entire Catholic tradition’ - LifeSite
Kardynał Müller odrzucił "teorię papieża jako autokraty" jako podważającą "wiarygodność Kościoła".
(LifeSiteNews) - Kardynał Gerhard Ludwig Müller ujawnił w nowym wywiadzie, że podczas dyskusji na niedawnym spotkaniu Kolegium Kardynałów w Rzymie w dniach 29-30 sierpnia, nowo …More
Cdl. Müller: Papal advisor’s theory of Pope’s ‘unlimited’ power ‘contradicts entire Catholic tradition’ - LifeSite
Kardynał Müller odrzucił "teorię papieża jako autokraty" jako podważającą "wiarygodność Kościoła".

(LifeSiteNews) - Kardynał Gerhard Ludwig Müller ujawnił w nowym wywiadzie, że podczas dyskusji na niedawnym spotkaniu Kolegium Kardynałów w Rzymie w dniach 29-30 sierpnia, nowo mianowany kardynał i kluczowy doradca papieski zasugerował, że władza papieża nad Kościołem jest "nieograniczona". Müller relacjonował, że kardynał Gianfranco Ghirlanda, S.J., prawnik kanonik, który pomagał papieżowi w reformie kurialnej, przedstawił "teorię papiestwa jako nieograniczonej władzy boskiego prawa nad całym Kościołem, tak jakby papież był Deus in terris [Bogiem na ziemi]". Niemiecki kardynał wyjaśnił dalej, że "nowy kardynał Ghirlanda, S.J, jako najważniejszy doradca papieża w reformie kurii, wyznaje pogląd, że wszystko, co papieże kiedykolwiek powiedzieli lub zrobili w historii Kościoła, jest dogmatem lub prawem de jure divino [boskim prawem]."

Ale takie stanowisko, według kardynała Müllera, "przeczy całej tradycji katolickiej, a zwłaszcza Soborowi Watykańskiemu II, że biskupi i księża mają jedynie władzę do wykonywania aktów sakramentalnych, podczas gdy papież jest w wyłącznym posiadaniu wszelkiej jurysdykcji, którą może dowolnie delegować na duchownych lub świeckich."

Były szef Kongregacji Nauki Wiary skorygował pogląd Ghirlandy w nowym wywiadzie dla hiszpańskojęzycznej strony internetowej Infovaticana, nalegając, że w sakramencie święceń "Chrystus przyznaje biskupowi (lub kapłanowi) władzę głoszenia, uświęcania i rządzenia (w tym wymierzania sprawiedliwości). Papież nie nadaje więc biskupowi jurysdykcji, lecz jedynie przydziela biskupowi konkretną diecezję, w której jednak nie jest on przedstawicielem papiestwa, lecz Jezusa Chrystusa (Lumen gentium 27)."

Tymi słowami Müller przypomina, że obowiązek i charyzmat rządzenia Kościołem nie jest przekazany jedynie papieżowi. "Na soborze ekumenicznym konsekrowani biskupi wykonują swój udział w jurysdykcji episkopatu powszechnego nie jako delegaci papieża, ale na mocy władzy udzielonej im przez Chrystusa" - stwierdził.

"Teoria papieża jako autokraty, odzyskana z jezuickiej teologii XIX wieku - dodał Müller - nie tylko przeczy Soborowi Watykańskiemu II, ale podważa wiarygodność Kościoła tą karykaturą posługi Piotrowej." Widzi w tym nawet podważenie prób ekumenizmu z protestantami...
...
W innej części nowego wywiadu Müller poruszył także fakt - podniesiony przez prowadzącego rozmowę - że w Watykanie coraz więcej mówi się "o takich tematach jak ekologia, planeta czy inne tematy, a coraz mniej o Jezusie Chrystusie i jego nauce".

Tu prałat odpowiedział wskazując, że w naszym świecie dominuje materializm, a cele człowieka wskazują głównie na "treści doczesne i przemijające (takie jak zdobycie władzy, prestiżu, pieniędzy, luksusu, zaspokojenie swoich przyjemności)." W takim świecie, kontynuował, "łatwiej jest uczynić się interesującym jako agent tego programu 'Nowego Porządku Świata bez Boga' (według odczytań kapitalistycznych lub komunistycznych)."

Müller przeciwstawił taki materialistyczny i świecki pogląd cytatami z Pisma Świętego: "Lecz cóż za korzyść odniesie człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, a straci przy tym życie swoje?" (Mt 16,26). Oraz "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości - a wszystko inne (to, co jest nam potrzebne do życia) będzie wam dodane." (Łk 12:31).

Te cytaty odnoszą się także do sytuacji w Niemczech, gdzie niemieccy biskupi i świeccy zaproponowali ostatnio papieżowi zmianę stanowiska Kościoła w sprawie homoseksualizmu, święceń kobiet i ogólnie seksualności. Zapytany o te wydarzenia Müller wyjaśnił, że trudno zdecydować, czy należy nazwać niemieckie wydarzenia "tragedią" czy "komedią".

"Wszystkie bardzo obfite, ale nie głębokie, teksty [czwartego niemieckiego zgromadzenia synodalnego ścieżek] - kontynuował - nie dotyczą odnowy katolików w Chrystusie, ale poddania się światu bez Boga".

Dalej stwierdził, że głównym tematem wszystkich tematów "jest seksualność". Ale seksualność "nie jest rozumiana jako Boży dar dla człowieka jako osoby stworzonej (w naszej męskiej i żeńskiej naturze), z którego wynika odpowiedzialność za udział jako ojciec i matka w Bożym dziele stworzenia i w Jego powszechnej woli zbawienia wobec własnych potomków, ale jako rodzaj narkotyku służącego do odrętwienia nihilistycznego uczucia podstawowego przy maksymalnym zaspokojeniu przyjemności" - dodał.

Podczas gdy zarówno były, jak i obecny szef Konferencji Episkopatu Niemiec, kardynał Reinhard Marx i biskup Georg Bätzing, poparli teksty, w których prosi się papieża o zmianę nauczania Kościoła, Müller wyjaśnił, że "papież nie ma władzy, by zmieniać nauczanie Kościoła". To nauczanie, wyjaśnił, jest "zakotwiczone w objawieniu Bożym". "Czyniąc to, wywyższyłby się bowiem jako człowiek ponad Boga" - dodał.

W tym miejscu były szef doktryny w Rzymie wyłożył fundamentalną zasadę, dzięki której można przeciwdziałać naszemu obecnemu kryzysowi:
Apostołowie mogą nauczać i nakazywać tylko to, co Jezus polecił im nauczać (Mt 28,19). To właśnie biskupi, jako ich bliscy następcy, są związani "nauką apostołów" (Dz 2,42) zawartą w Piśmie Świętym, Tradycji Apostolskiej oraz w nieomylnych definicjach doktrynalnych poprzednich papieskich decyzji ex cathedra lub soborów ekumenicznych. Nie otrzymują oni jednak (papież i biskupi) nowego publicznego objawienia jako części boskiego depozytu wiary (depositum fidei). (Lumen gentium 25; por. Dei verbum 10)

Jednak w przeciwieństwie do tej zasady biskupi niemieccy uważają, że mogą wymyślić nowe nauczanie, które nie jest wierne stałemu nauczaniu Kościoła. Oni nie tylko chcą zmienić Kościół w Niemczech, wyjaśnił niemiecki prałat, ale chcą przenieść swoje reformy do Rzymu.

"W swojej ślepej arogancji - stwierdził - nie myślą o schizmie, ale o przejęciu Kościoła powszechnego. Niemcy są o wiele za małe, aby mogli sprawować swoją rządzącą ideologię. Oni domagają się wiodącej roli w Kościele Powszechnym".

Celem niemieckich biskupów, według Müllera, jest "uwolnienie zacofanych i niewykształconych katolików i ich biskupów z innych krajów, w tym papieża, od ciężaru Bożego objawienia i przykazań."

I tu kardynał Müller nawiązał do Antychrysta:

Ich [niemieckich biskupów] celem jest przekształcenie Kościoła Trójjedynego Boga w światową organizację opieki społecznej (NGO). Wtedy doszlibyśmy wreszcie do "religii powszechnego braterstwa", czyli religii bez Boga objawienia w Chrystusie, bez prawdy sięgającej poza skończony rozum, bez dogmatów i sakramentów jako środków łaski niezbędnych do zbawienia - tak jak opisał to wielki rosyjski filozof religijny Władimir Sołowiew w swoim piśmie Krótka narracja o Antychryście (1899). Władcy świata powszechnej filantropii bez Boga zaprzecza tu papież Piotr II, ciskając przeciwko Antychrystowi, który rozpostarł się na tronie Boga, wyznanie: "Jedynym naszym Panem jest Jezus Chrystus, Syn Boga żywego".

Niemiecki kardynał przypomniał katolikom o ich obowiązku, w świetle tego ekstremalnego kryzysu w Kościele, przeciwstawienia się rozkazom Antychrysta i jego sługusów oraz pozostania wiernym Jezusowi Chrystusowi i dawania świadectwa o Nim. Poniżej przytaczamy obszernie ważne słowa Müllera:

Widząc megalomanię naszych polityków i ideologów od Pekinu po Moskwę i od Brukseli po Waszyngton, nie można oczekiwać wiele dobrego dla przyszłości ludzkości. Prawdziwej przyszłości dla każdego człowieka w życiu i śmierci możemy oczekiwać jedynie od samego Boga, który z miłości dał swojego Syna dla zbawienia świata (por. J 3,16).

W świecie, w którym ludzie pretendują do miana Boga, do odtworzenia siebie i do odkupienia (por. główny doradca Nowego Porządku Świata: Yuval Noah Harari, Homo Deus [Człowiek jest Bogiem]), dla nas, chrześcijan, pozostaje tylko świadectwo słowa, a jeśli trzeba, to i krwi, że tylko Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa jest naszym Zbawicielem, ponieważ On pokonał świat, jego arogancję i jego grzech oraz śmierć jako zapłatę za grzech.
Cdl. Müller: Papal advisor’s theory of Pope’s ‘unlimited’ power ‘contradicts entire Catholic tradition’ - LifeSite

Pamiętaj, że tylko Antypapież, kiedy przemawia „ex cathedra”, może mówić to, co jest „nieważne”, ponieważ papiestwo fałszywego papieża jest nieważne.
...czyli w sposób domyślny dał to do zrozumienia , że jeśli robi coś nieważnie to jest ...
Edward7
Entrevista al cardenal Müller en InfoVaticana: "El papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia"
Wywiad z kardynałem Müllerem w InfoVaticana: "Papież nie ma władzy, by zmieniać nauczanie Kościoła".
LifeSiteNews poinformował, że kardynał Muller powiedział: „[Jeżeli] [Franciszek] przemawiał ex cathedra… umożliwiając [umożliwienie] wyświęcania kobiet… w sprzeczności z określoną …More
Entrevista al cardenal Müller en InfoVaticana: "El papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia"
Wywiad z kardynałem Müllerem w InfoVaticana: "Papież nie ma władzy, by zmieniać nauczanie Kościoła".

LifeSiteNews poinformował, że kardynał Muller powiedział: „[Jeżeli] [Franciszek] przemawiał ex cathedra… umożliwiając [umożliwienie] wyświęcania kobiet… w sprzeczności z określoną doktryną Kościoła” kontynuuje ” „Byłoby nieważne” – dodaje. (LifeSiteNews, „Kardynał Muller: Żaden papież ani rada nie może zezwolić na diakony płci żeńskiej, „byłoby to nieważne”, piątek 26 lipca 2019 r.) Might Cdl. Mueller still think that Francis could be an Antipope?
Edward7
W tym artykule (jest jest krórka wzmiankia) o D. Minutella - Papież Benedykt XVI; Stolica Apostolska jest "skrępowana" w tym pisze więcej - Kto sfałszował list Abp. Gänsweina? - w kontekście fałszowania przez Watykan korespondencji... a to że ostatnio popada w skrajności to zostało skorygowane- wyprostowane w tym artykule - Komunia z Chrystusem teraz bardziej niż kiedykolwiek