tommy 1
1204
nihil quicquam
Trzeba się modlić o pokój dla Polski, Ukrainy i całego świata. Niektórzy tego nie ogarniają, dziwne??? Wojna jest zawsze złem i nikomu nie można jej życzyć.