TerezaK
1.4K

USPOŘÁDEJTE SI VLASTNÍ ÚTULKY! PŘIPRAVTE SI SVÉ DOMOVY ...

PUBLIKOVÁNO 20. prosince 2021

Carbonia 18-12-2021 – 16.20

Uspořádejte si vlastní útulky! Připravte si své domovy ...

Nejsvětější Panna Maria:

Prosím vás, mé milované děti, abyste ve svém srdci učinily "ticho", milovaly a klaněly se Ježíši, mému Synu, modlete se, aby urychlil svůj návrat.

Země je nyní ve svém totálním převratu, lidé stále nechápou, spěchají hledat věci tohoto světa, zabíjejí se navzájem pro ubohou moc na této Zemi. Neexistuje žádné pokání, ... nemeditují o spáse své duše, nemyslí si, že zde všechno končí, ale že život pokračuje, protože patří Bohu a bude navždy ve světě divů.

Dnes, jako vždy, spojuji své ruce s vašimi rukama a prosím s vámi o očekávaný návrat Ježíše, modlím se, aby toto lidstvo rychle činilo pokání.

Teď nám dochází, všechno se dokončuje, strašná válka je za dveřmi, ... bude to pláč a skřípění zubů pro ty, kteří budou daleko od Boha.

Uspořádejte si vlastní útulky! Připravte si své domy, uspořádejte je tak, abyste mohli přivítat poutníka, který přijde zaklepat na vaše dveře, až ho pošlu!

Nebojte se, že nemáte vše, co potřebujete, protože Já se postarám o každého z vás, postarám se o vaše zásoby, jako se postarám o vaše srdce, abych je udržel pevná ve Mně.

Láska matky ke svým dětem je velká, stejně jako láska otcova.

Dnes sem přichází celé Nebe, aby vás objalo, děti moje, ... žehnej vám a veďte vás, nechte se vést. Denně se zasvěcujte mému Neposkvrněnému Srdci.

Žehnám všem, kteří přispívají k růstu tohoto Díla, kteří dávají své životy, aby mohlo jít kupředu a Boží plán mohl být rychle uskutečněn.

Děti moje, nic neztratíte, Ježíš má pro své děti připraveno všechno, stonásobně vrátí to, co Mu dali.

Milované děti, vedu vás na své paže, nebojte se ničeho, přišel čas, budu s vámi, ... celé nebe bude po tvém boku.

Žehnám vám!

Nejsvětější Trojice vám žehná!

(google překlad)

Uspořádejte si vlastní útulky! Připravte si své domovy ... - Colle del Buon Pastore

ZORGANIZUJTE SI PŘÍSTŘEŠKY! PŘIPRAVTE SVÉ DOMOVY...
ZVEŘEJNĚNO 20. PROSINCE 2021
Carbonia 18-12-2021 - 16.20 hod.

Uspořádejte si úkryty! Připravte své domovy ...

Nejsvětější Marie:

Žádám vás, mé milované děti, abyste ve svých srdcích "mlčeli", milovali a uctívali Ježíše, mého Syna, modlili se, aby urychlil svůj návrat.

Země je nyní v naprostém rozvratu, lidé stále nechápou, spěchají za věcmi tohoto světa, zabíjejí se navzájem kvůli mizerné moci na této zemi. Nečiní pokání, ...nerozjímají o spáse své duše, nemyslí si, že všechno zde končí, ale že život pokračuje, protože patří Bohu, a bude na věčnosti, ve světě zázraků.

Dnes, jako vždy, spojuji své ruce s vašima rukama a prosím vás o očekávaný Ježíšův návrat, modlím se, aby se toto lidstvo rychle obrátilo.

Nyní jsme na konci, vše je hotovo, strašná válka je přede dveřmi, ...bude pláč a skřípění zubů pro ty, kdo budou daleko od Boha.

Uspořádejte si úkryty! Připravte své domovy, uspořádejte je tak, abyste mohli přivítat poutníka, který zaklepe na vaše dveře, až ho pošlu!

Nebojte se, že nebudete mít vše, co potřebujete, neboť Já se postarám o každého z vás, postarám se o vaše zásoby, jako se postarám o vaše srdce, abych je udržel pevně ve Mně.

Matčina láska k dětem je velká, stejně jako je velká láska otcova.

Dnes sem přicházejí celá nebesa, aby vás objala, mé děti, ...požehnala vám a vedla vás, nechte se vést. Každý den se zasvěcujte mému Neposkvrněnému Srdci.

Žehnám všem, kdo přispívají k růstu tohoto díla, kdo dávají své životy, aby mohlo jít kupředu a aby se Boží plán rychle naplnil.

Děti moje, nic neztratíte; Ježíš má pro své děti připraveno všechno; vrátí jim stonásobek toho, co mu daly.

Milované děti, vedu vás ve svém náručí, ničeho se nebojte, přišel čas, budu s vámi, ...celé nebe bude po vašem boku.

Žehnám ti!

Translated with deepl.com/translator (free version)