poznanieprawdy
2
Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach Pisma wybrane;
Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach Pisma wybrane.
MAKSYMILIAN KOLBE I ZORGANIZOWANE ZŁO;
opoka.org.pl/…/m_kolbe_i_zlo.h…

Ciekawie czy dzisiaj następcy Św. Maksymiliana Kolbe walczą z masonerią (żydo-masonerią), czy sprzedali się jak toruńskie pierniki. Ze strony niepokalanów.pl ;

...
Rycerz Wschodu i Zachodu …More
Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach Pisma wybrane;
Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i żydach Pisma wybrane.
MAKSYMILIAN KOLBE I ZORGANIZOWANE ZŁO;
opoka.org.pl/…/m_kolbe_i_zlo.h…

Ciekawie czy dzisiaj następcy Św. Maksymiliana Kolbe walczą z masonerią (żydo-masonerią), czy sprzedali się jak toruńskie pierniki. Ze strony niepokalanów.pl ;

...
Rycerz Wschodu i Zachodu ma "moralny obowiązek" starać się o ekspansję judaizmu w obozie chrześcijańskim,o masońską infiltrację hierarchii Kościoła i jej zepsucie. Tak więc nie ma co się dziwić zgorszeniom w Kościele - nawet wśród katechetów, księży, ludzi odpowiedzialnych, biskupów i kardynałów - jako skutek masońskiej infiltracji! To zawsze było częścią "gry" masońskiej. (czyżby Polscy biskupi szerzący judaizm?)
......
głównym wrogiem dla Ojca Kolbego był wcielony duch Fałszu - wróg Boga i wielki manipulator w dziejach świata: Szatan czy Lucyfer. A mianowicie bóg tych, którzy uważani są za głównych wrogów Jezusa Chrystusa i ludzkości (i tym samym Stworzenia Bożego): masonerii i jej antychrześcijańskich zwolenników – żydów, nazistów i socjalistów. Ta niechęć wzrosła w szczególności w 1917 roku, kiedy w Rzymie (jak wielokrotnie o tym wspominał polski franciszkanin) odbyła się masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera. Po tym wydarzeniu młody franciszkanin poczuł inspirację do założenia Rycerstwa Niepokalanej, dla nawrócenia i uświęcenia wszystkich, a zwłaszcza masonów, do prowadzenia walki między dobrem a złem, między synami światłości a synami ciemności.
...
Duchowość Rycerstwa Niepokalanej jest w całości oparta na dogmacie o Niepokalanym Poczęciu i typowo franciszkańskiej tezie o maryjnym pośrednictwie w udzielaniu wszelkich łask.
Przeciwnie zaś, według poglądów masonerii "tradycyjnej", widzimy, że od 3 stopnia (syn Lucyfera) do ostatniego (33 stopień Mistrza Masona lub Człowiek-Król) kandydat jest utożsamiany z Hiram Abiffem, budowniczym Świątyni Salomona, który został zabity, ponieważ - według masońskiej legendy - nie ujawniał tajemnic Sztuki Masońskiej. Kandydat na różnych etapach rytualnie przechodzi symboliczną śmierć, która jest również uważana za mistyczną śmierć przez różnych autorów masonów (angielski, francuski, włoski, niemiecki...) współczesnych Ojcu Kolbemu. Mistrz Mason jest w pełni poświęcony masonerii i musi być gotowy jak Hiram do najwyższego poświęcenia dla dobra Instytucji.
....
Maksymilian słusznie widzi wszechświatowe żydostwo na szczycie całej masonerii; i porównuje je do węża piekielnego jako tajnego inspiratora i przewodnika masonerii; "tak więc - pisze Maksymilian - masoni są sługami Lucyfera". W kolbiańskiej analizie masonerii (Dzisiejsi wrogowie Kościoła, Pisma, 1047) wielkie znaczenie ma dzieło papieża Leona XIII. Ukazując, że u podstaw masońskiego naturalizmu leży pseudo-religijny lucefyryzm, przywołuje antymasońską encyklikę Humanum Genus papieża Leona XIII (1884), która wyraźnie pokazuje, że w filozoficznej postawie zwanej "naturalizmem" ukryty jest fundament myśli i działania masonerii.

Z bibliograficznego punktu widzenia tezy dotyczące syjonizmu lub żydo-masonerii Ojciec Kolbe omawia na podstawie Protokołów Mędrców Syjonu (na tyle niewygodnych dokumentów, że niektórzy chcieliby, aby uznawać je za fałszywe...), wielokrotnie je cytując (Okpieni, 1157 • Czy prawda się zmienia, 1089 • Do o. Alfonsa Kolbego, 131). W tej bitwie - jak zaznacza Maksymilian, odnosząc się również do Apokalipsy - stwierdza, że "tylko Chrystus i Niepokalana zwyciężą w walce o prawdę", odpierając bezpodstawne wypowiedzi zwolenników syjonizmu, którzy twierdzili z całą pewnością, że podbiją i zdominują świat (ustanawiając Nowy Porządek Świata). Stąd ten New World Order w wizji Ojca Kolbego jest skazany na porażkę, ze względu na moc prawdy i łaskę Bożej Opatrzności.

W pismach Maksymiliana znajdziemy wiele uwag na temat Żydów i żydo-masonerii, jednak trzeba zauważyć, że są one bardzo duchowe i mają cele apostolskie, nie są w ogóle inspirowane antysemicką krytyką, małostkowością i nie są celem samym w sobie. Jednak te treści były na tyle niewygodne, że zarzucali mu antysemityzm i to prawdopodobnie ci sami ludzie (ale w innych koszulach: nie czerwonych, lecz czarnych), którzy następnie go zabili w obozie koncentracyjnym. Rozumiesz? Świętego Maksymiliana Kolbego interesowała głównie akcja misyjna, skierowana na nawrócenie grzeszników, heretyków, Żydów i schizmatyków(protestantów itd.), a w szczególności masonów. Misja ta jest dziś bardzo aktualna i powinna dać do myślenia wszystkim, zwłaszcza tym, którzy uważają, że obecny "kryzys gospodarczy" i obecne ataki na chrześcijan, na rodzinę i na Boga są wynikiem przypadku lub chaosu... Chaos, przyjaciele, jest zorganizowany!
...................................................................................................................................
Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną ilość ludzi pracującą, by go zburzyć. Ujrzałam też innych naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat. Dziwiła mnie równoczesność tego, co się dokonywało. Burzyciele odrywali wielkie kawały (budowli). Byli to w szczególności zwolennicy sekt w wielkiej liczbie, a z nimi - odstępcy. Ludzie ci, wykonując swą niszczycielską pracę, wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. Nosili białe fartuchy, obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przyczepionymi do pasa.(masoni)

Mieli szaty wszelkiego rodzaju. Byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni w mundurach i z krzyżami, którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na murach miejsca, które trzeba było zniszczyć.

Z przerażeniem ujrzałam wśród nich także katolickich kapłanów. Zburzono już całą wewnętrzną część Kościoła. Stało tam jeszcze tylko prezbiterium z Najświętszym Sakramentem (A. II. 202-203).Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich.

Maksymilian Kolbe w walce z syjonizmem i masonerią | NIEPOKALANOW.PL

WŁAŚCIWA OSOBA NA NASZE CZASY POWSZECHNEGO ZAKŁAMANIA 14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, Kościół wspomina św. …
Nemo potest duobus dominis servire !
RZYM 1917 - MASOŃSKA DEMONSTRACJA WYCHWALAJĄCA LUCYFERA

W tym świetle widać, że głównym wrogiem dla Ojca Kolbego był wcielony duch Fałszu - wróg Boga i wielki manipulator w dziejach świata: Szatan czy Lucyfer. A mianowicie bóg tych, którzy uważani są za głównych wrogów Jezusa Chrystusa i ludzkości (i tym samym Stworzenia Bożego): masonerii i jej antychrześcijańskich zwolenników – …More
RZYM 1917 - MASOŃSKA DEMONSTRACJA WYCHWALAJĄCA LUCYFERA

W tym świetle widać, że głównym wrogiem dla Ojca Kolbego był wcielony duch Fałszu - wróg Boga i wielki manipulator w dziejach świata: Szatan czy Lucyfer. A mianowicie bóg tych, którzy uważani są za głównych wrogów Jezusa Chrystusa i ludzkości (i tym samym Stworzenia Bożego): masonerii i jej antychrześcijańskich zwolenników – żydów, nazistów i socjalistów. Ta niechęć wzrosła w szczególności w 1917 roku, kiedy w Rzymie (jak wielokrotnie o tym wspominał polski franciszkanin) odbyła się masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera. Po tym wydarzeniu młody franciszkanin poczuł inspirację do założenia Rycerstwa Niepokalanej, dla nawrócenia i uświęcenia wszystkich, a zwłaszcza masonów, do prowadzenia walki między dobrem a złem, między synami światłości a synami ciemności.
Nemo potest duobus dominis servire !
OJCIEC MAKSYMILIAN PRZECIWKO KULTURZE ANTYCHRYSTA

Maksymilian - bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących postaci XX wieku - daje wyrazisty przykład życia wyzwalającego ludzkość, na wzór Jezusa Chrystusa, z bezbożnej kultury, pozbawionej duchowości i człowieczeństwa. Jest postacią, którą trzeba odkryć i naśladować w tych czasach powszechnego zakłamania. W tych mrocznych czasach, …More
OJCIEC MAKSYMILIAN PRZECIWKO KULTURZE ANTYCHRYSTA

Maksymilian - bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących postaci XX wieku - daje wyrazisty przykład życia wyzwalającego ludzkość, na wzór Jezusa Chrystusa, z bezbożnej kultury, pozbawionej duchowości i człowieczeństwa. Jest postacią, którą trzeba odkryć i naśladować w tych czasach powszechnego zakłamania. W tych mrocznych czasach, używanie pieniędzy i wojny (przybierające formy zaplanowanego i zręcznie zamaskowanego ludobójstwa), połączone z różnymi formami ucisku, mającymi swe źródło w nieustannej propagandzie medialnej (zaprojektowanej w kierunku antychrześcijańskim), ostatecznie są akceptowane jako fakty oczywiste i prawie "normalne". Bez wątpienia można powiedzieć, że polski kapłan w tym sensie jest niezwykle aktualny: dał (i nadal daje) odpowiedź pełną miłosierdzia (odpowiedź samego Boga) światu tonącemu w mrokach i cieniu śmierci. I to w trudnym czasie, naznaczonym stopniem sekularyzacji już wtedy - blisko dwóch wojen światowych - dość zaawansowanym.