O. Robert Balek SVD: Treba sa zaočkovať, keď aj pápež podporuje očkovanie? Iba ak to vyhlási presne v súlade s dogmou a neomylnosti pápeža

O. Robert Balek SVD: Treba sa zaočkovať, keď aj pápež podporuje očkovanie? Iba ak to vyhlási presne v súlade s dogmou a neomylnosti pápeža

A ak Svätý Otec chce so svojím telom to, že sa zaočkuje, je to jeho plné právo, jeho plná sloboda, ale nemá právo prinucovať akýmikoľvek spôsobmi, manipulovať so mnou a s hocijakými inými veriacimi svojimi, čo budú oni robiť so svojim telom, a čo majú a čo nemajú

Drahí moji, ja neviem, prečo Svätý Otec robí takúto reklamu, takúto celosvetovú reklamu nejakému výrobku.

Ale nikto nerobí v tomto svete reklamu, a tobôž už celosvetovú reklamu a tobôž reklamu miliarde tristo miliónom ľudí, katolíkom, len tak. Zadarmo.

Nikto, ani Svätý Otec v histórii Cirkvi, čo bolo dvetisíc rokov, nikdy nerobil takúto celosvetovú reklamu jednému výrobku, ako ju robí Svätý Otec.

Ja mám absolútnu slobodu a absolútne právo rozhodovať sa, čo ja budem robiť so svojím telom. A ak Svätý Otec chce so svojím telom to, že sa zaočkuje, je to jeho plné právo, jeho plná sloboda, ale nemá právo prinucovať akýmikoľvek spôsobmi, manipulovať so mnou a s hocijakými inými veriacimi svojimi, čo budú oni robiť so svojim telom, a čo majú a čo nemajú…

Má Svätý Otec právo ma zaviazať, napriek mojej slobode, veriť v to, čo sa týka viery a mravov. Čo sa týka viery a mravov! Ak to vyhlási, a len a len ak to vyhlási presne v súlade s dogmou a neomylnosti pápeža. Ak to vyhlasuje nie podľa podmienok, ktoré stanovila dogma o neomylnosti pápeža, neviaže ma povinnosť poslúchať Svätého Otca, a ešte keď je to aj proti môjmu svedomiu, tým viac už – dupľom.

Ak Svätý Otec vyhlási očkovanie ako dogmu, a splní všetky podmienky, ktoré sú v tejto dogme vyčíslené, aby to mohol vyhlásiť ako dogmu, ako záväzné pre celú Cirkev, OK, ja sa podriadim a ja sa očkujem. Ale nikdy, nikdy sa nebude dať vyhlásiť očkovanie ako dogma! Pretože očkovanie nemá žiadny súvis s vierou, ani s morálkou. Hold, to je všetko.

A ak Svätý Otec robí reklamu na očkovanie, ako najlepší kresťanský skutok lásky, tak je to na zamyslenie. Čo sa deje? Čo sa deje? Keď obyčajní normálni doktori, neveriaci, rôzni, majú veľmi diametrálne rozličné mienky o očkovaní.

Ja nerozumiem, akým spôsobom, odkiaľ, kde, má právo Svätý Otec hovoriť o očkovaní, ktoré nie je jednotné, absolútne nie jej žiadna jednotná mienka doktorov, neveriacich doktorov. Nie je žiadna jednotná mienka o tom, čo vlastne to očkovanie je. Je to správne, nie je to správne? Je to zdravé, nie je to zdravé? Je to potrebné, nie je to potrebné? Čo vlastne to očkovanie, obrovské rozdiely medzi mienkami doktorov; nemajú rovnakú mienku. Profesionáli.

Akým právom pápež vyhlasuje očkovanie jednoznačne a stopercentne za správne, jediné, atď. ako skutok lásky. Akým právom? On je super profesionál, doktor, nad všetkými doktormi? Aby teraz zjednocujúc všetky mienky všetkých doktorov povedal, očkovanie je správne, očkovanie je skutok lásky?

Ja sa pýtam, kto je Svätý Otec, aby vyhlasoval tieto medicínske vyhlásenia so stopercentnou istotou, ako niečo, čo je stopercentne správne a treba to urobiť všetkým? Ešte aj zaväzoval vo svedomí ľudí, že ak to neurobíte, tak to je samovražda? A že vy, ešte neviem, čo všetko? Manipulovať takto ľuďmi? Prepáčte, ale kde sme sa dostali? Kam sme sa dostali, aby Svätý Otec robil reklamu na jeden výrobok farmaceutickým firmám po celom svete? Aby si to miliarda tristo miliónov ľudí kúpilo a pichlo do seba?

Prepáčte, ale neexistuje nikto v tomto svete, kto by robil celosvetovú reklamu len tak! Zadarmo! Myslite si čo chcete, ale Svätý Otec nemá právo vyhlasovať pre celú Katolícku cirkev to, čo patrí len medicínskemu okruhu a len profesionálom v medicíne, čo ešte ani nemajú jednotu v medicíne celosvetovo, žiadni doktori.

Celosvetovo sa nijako všetci doktori nespojili, keby sa aspoň všetci doktori spojili dokopy, aj neveriaci, aj veriaci, všetci dokopy, a mali jednotnú mienku o tom, že vakcinácia je jediný spôsob, ako riešiť túto situáciu, a je to najlepší spôsob, je to absolútne bezpečné, a všetci do jedného to budú hovoriť, keby aspoň takáto situácia bola, a Svätý Otec sa už len tak pripojil k tomu a povedal, no dobre, ja si to tiež myslím, keď si to už myslia všetci. OK, v poriadku.

Ale keď je takýto diametrálny rozdiel medzi mienkami všetkých doktorov, ja sa pýtam. Čo sa deje? Prečo si Svätý Otec dovolil urobiť takúto reklamu na jeden výrobok, o ktorom si množstvo doktorov nemyslí, že je to to najlepšie, čo sa dá urobiť v tomto momente. Myslite si čo chcete, ale ja nerozumiem tomuto vzťahu medzi farmaceutickými firmami a Svätým Otcom. Len tak, zadarmo robiť takúto super reklamu všetkým! To nikto nerobí! To nikto nerobí!

Nijaký Svätý Otec nikdy nerobil reklamu žiadnym výrobkom. Ešte takýmto manipulatívným spôsobom.
Takže ja vás veľmi prosím, keď sa chcete zaočkovať, Svätý Otec, keď sa chceš zaočkovať, keď si myslíš, podľa mienky niektorých doktorov, že to je to najlepšie, čo môžeš urobiť, nech sa páči, zaočkuj sa aj tisíckrát každý deň, je to tvoje slobodné rozhodnutie, ale prosím ťa, nemanipuluj všetkými, celosvetovo, že je to to najlepšie, pre všetkých ostatných! Keď je to to najlepšie pre teba, je to medicína, je to tvoj názor, Svätý Otec, nech sa páči, očkuj sa, aj znásilňuj všetkých okolo seba vo svojej robote, tam vo Vatikáne, koľkých chceš. Čo bude aj vyjadrovať tvoj postoj, pretože mnohí to nerobia, pretože aj neveriaci to nerobia, pretože cítia, že je to, keď znásilňujú ľudí vo svojej robote, aby sa zaočkovali, a mnohí neveriaci ľudia chápu, že je to proti slobodnému rozhodnutiu človeka, že sa to nesmie.

A keď to chceš urobiť Svätý Otec, pre svojich tam pracovníkov vo Vatikáne, že to dáš záväzne, nech sa páči, OK, no tým tak isto vyjadríš to, že si horší, ako neveriaci ľudia, ktorí cítia, že je to proti slobode človeka, a že každý má na to právo, robiť so svojim telom, čo len chce. Keď sa chce zaočkovať, aby bol ochránený pred ostatnými ľuďmi, OK, tak sa dá zaočkovať, pretože chce byť ochránený pred ostatnými ľuďmi, a pred tým vírusom. Ale keď on nechce byť chránený, a rozumie, že bude chránený inými spôsobmi a chráni sa inými spôsobmi, ktoré daroval napríklad Boh, imunitný systém, ktorý si posilňuje, tak je to jeho slobodné rozhodnutie, že môže zomrieť, pretože nie je očkovaný, pretože sa neochránil. No ale vy všetci očkovaní, ktorí ste očkovaní, no čo tam plačete, a znásilňujete všetkých ostatných dookola, aby sa dali očkovať? No radujte sa, že ste zaočkovaní a že ste teraz bezpeční.

Ak je to skutočné očkovanie, tak to má byť niečo, čo vás sto percentne ochráni pred akoukoľvek tou chorobou. Keď už to nazývate očkovaním. A nie to, čo sa teraz, čo je to nepochopiteľné, čo si dávate do tela, čo ťažko nazvať očkovaním. Pretože ste v takej istej situácii, ako tí, ktorí sú neočkovaní. Tak isto prenášate, tak isto ste nebezpeční pre ostatných ľudí, pretože prenášate tak isto ten vírus. Tak isto môžete zomrieť, čo aj zomreli na ten istý vírus, ako aj neočkovaní.

Biskup v Poľsku sa dal, zdravučký, všetko v poriadku, dal sa zaočkovať, pretože to treba, pretože ho prinútili, a potom dostal ten vírus koronu, hneď potom, ako sa dal zaočkovať. A na ten vírus potom zomrel. Ale sa to nehovorí, tutlá sa to.

Takže dovoľte prosím vás, každému si myslieť, čo si chce myslieť o tejto problematike očkovania. Chcete sa zaočkovať? Očkujte sa! Nechcete sa zaočkovať, neočkujte sa. Prestaňte manipulovať ľuďmi, že sa to musí! Nič sa nemusí!

A ak očkovaní aj neočkovaní prenášajú vírus, tak potom je absolútne nepodstatné, si očkovaný, alebo neočkovaný. Absolútne nepodstatné. A sa to nemá nikde kontrolovať. Ani sa nemá diskriminovať ľudí za to, že sú neočkovaní, pretože v prvom rade je naša úloha, neprenášať vírus. Ak aj očkovaní prenášajú vírus, tak potom je absolútne nepodstatné kontrolovať očkovanie. A len očkovaným dovoľovať prísť na svätú omšu, očkovaným dovoľovať, aby lietali, to je absolútna blbosť a je to absolútna diskriminácia. Môžete to podať na Európsky súd, ak vôbec ešte existuje a funguje, že je to diskriminácia. Jasná diskriminácia, pretože nezáleží od očkovania. Ste tak isto nebezpečný pre všetkých dookola, aj keď ste očkovaný. Takže vôbec nerozmýšľajte a nekontrolujte, či je človek očkovaný, alebo neočkovaný, to je nepodstatné. Podstatné je – prenášate teraz vírus, alebo neprenášate. A to je všetko.

Takže prosím vás, nerozčuľujte ma takýmito otázkami a takýmto všetkým, že treba sa zaočkovať; aj pápež sa očkuje, aj podporuje očkovanie. No tak nech podporuje. Mňa to nezaväzuje absolútne v ničom. V ničom ma nezaväzuje očkovanie Svätého Otca a jeho nie múdre, podľa mňa nie múdre vyjadrovania o očkovaní ako o najlepšej veci. Pretože aj neveriaci doktori nemajú jednotný názor na to, ako môže mať potom jednotný názor na to, samotne stopercentný, Svätý Otec. To je veľká chyba, to bola veľká chyba, on sa môže mýliť. Predovšetkým v tom, čo vôbec nesúvisí s vierou, ani s mravmi. A to, čo nevyhlási podľa podmienok dogmy o neomylnosti. Pápež sa môže mýliť, aj sa mýli. Pretože očkovanie nie je jediný spôsob, ako riešiť túto situáciu. Veď to vidíte, čo ste slepí?

Keď očkovanie nepomáha očkovaním ľuďom aby neprenášali vírus, a aby nechytili tento vírus, aby nezomreli, aby netrpeli tým vírusom, tak potom to nie je jediný spôsob, ako riešiť túto situáciu s vírusom. Takže mi netrepte do hlavy takéto sprostosti. Svätý Otec, prosím ťa, zastav sa, proste zastav sa, prestaň rozprávať o očkovaní. A keď chceš rozprávať o očkovaní, tak to rozprávaj svojim kamarátom, svojim blízkym kdesi, ale nevyhlasuj to pred celým svetom. Pre celú Cirkev. A neznásilňuj prosím ťa, aj biskupov všetkých aj kňazov, aby sa dali očkovať a aby o tom rozprávali tak isto, ako ty.

A nerozprávajte aj vy veriaci, že keď sa Svätý Otec dal zaočkovať, tak sa musíme zaočkovať aj my všetci. Nie, pretože to nie je dogma vyhlásená Svätým Otcom podľa dogmy o neomylnosti, a ja nemusím ho v tom poslúchať. Pretože to nie je záväzné pre celú Cirkev, pretože on to tak neurobil, aby to bolo záväzné pre celú Cirkev.

Urobí to tak záväzne pre celú Cirkev, no budem musieť poslúchnuť, OK, ale on to nikdy nevyhlási záväzne, pretože v dogme sa hovorí len o viere a mravoch. Aj keď si to všelijako spájate s mravmi, že je to morálne záväzné, nie je to morálne záväzné, vôbec, absolútne. Nie je to vôbec absolútne morálne záväzné. Pretože očkovanie nepomáha k tomu, aby som vás ochránil ja pred vírusom.

Ja som sa stretol s niektorými očkovanými, a to bolo ešte strašnejšie, ako z neočkovanými. Takže, to je veľká otázka. Takže prosím vás opatrne s tím očkovaním, aj Svätý Otec aj biskupi aj pápež, aj kňazi prosím vás, prestaňte už s tým očkovaním, rozprávať o tom. Venujte sa duchovným veciam, venujte sa zdokonaľovaniu.

Toto všetko je zvláštna situácia. Pretože Cirkev sa zaoberá ekológiou, zaoberá sa medicínou, politici sa zaoberajú medicínou, prosím vás, politici, nechajte medicínu lekárom, prestaňte vyhlasovať o očkovaní a neviem o čom všetkom čokoľvek, nechajte to na medicínu, nechajte to na lekárov. Politici, venujte sa svojím politickým veciam, a prosím vás, Cirkev, venujte sa cirkevným veciam, duchovným veciam.

To, že sa nezaoberáme a nestaráme sa o svojich veriacich, nesmieme zakrývať tým, že sa staráme o ich telesné zdravie. Kde sme sa to dostali drahí moji, kde sme sa dostali, kde sme sa dostali, Cirkev. Kde sme sa dostali, aby sme neustále rozprávali len o tom očkovaní. A prestaňte už diskriminovať ľudí v Cirkvi na báze očkovania a neočkovania. To je absolútne… To je nonsens, to je absolútny výsmech Bohu do tváre, keď rozdeľujete ľudí na očkovaných a neočkovaných a len očkovaných púšťate do kostola. Oni čo, neprenášajú vírus? To nemáte v tomto… Dokonca keď aj prenášajú vírus, tak čo, teraz ich nepustíte do kostola? To je nonsens, absolútne, to sa nikdy nedialo v Cirkvi.

Dobre, v poriadku, boli všelijaké nákazlivé choroby, ale vždy bola viera, že Boh ochráni! A kde je naša viera? Už viera dávno nie je, preto veríme v očkovanie. A očkovanie nefunguje. Nefunguje, tak, ako to hovoríte, to nie je očkovanie. Očkovanie je, keď to naozaj funguje. A toto je neviem čo, ale očkovanie to nenazvete.

A po druhé, výhrada vo svedomí. Zákon o výhrade vo svedomí Vatikán preferoval a tlačil do každého štátu, s ktorým mal zmluvu. Aby mohli katolíci, keď ich nútia k tomu, aby urobili niečo proti svojmu svedomiu, ako napríklad robiť potraty, aby mohli povedať, je to proti môjmu svedomiu, ja to robiť nebudem, a aby mohli podľa tohto zákona nebyť potrestaní. Cirkev to má ako zákon už dvetisíc rokov v sebe a nikdy neprestupuje svedomie svojich veriacich.

Ak mi nejaký kňaz, biskup, aj pápež, prikazuje urobiť niečo, čo je proti môjmu svedomiu, podľa tohto zákona o výhrade vo svedomí, ktoré automaticky a normálne funguje v Cirkvi už dvetisíc rokov, mám plné právo povedať: prepáčte, ja vás poslúchnuť nemôžem, pretože to ide proti môjmu svedomiu. A ak takto povie veriaci človek, ak to povie kňaz, ak to povie biskup, takýmto spôsobom, a povie prepáčte, ale ja nemôžem poslúchnuť, pretože to ide proti môjmu svedomiu, nikto nesmie v Cirkvi poškodzovať takéhoto človeka, trestať takéhoto človeka, nijakým spôsobom, pretože je tu zákon o výhrade vo svedomí… kde sme sa dostali, keď prinucujeme, doteraz sme prinucovali všetky štáty, dodržiavať zákon o výhrade vo svedomí, a teraz v Cirkvi sa tento zákon porušuje. Kde sme sa dostali?

Prosím vás, biskupi, kňazi, Svätý Otec, zastavte sa!
Pretože to ide, to už je jasná vec, čo sa deje. Idete proti zákonu o výhrade svedomia, keď potrestáte takého kňaza, alebo biskupa, ktorý hovorí: ide to proti môjmu svedomiu, prepáčte, ja nebudem šíriť ďalej tento výmysel o očkovaní, je to hlúposť. Ja nebudem rozdeľovať svojich veriacich vo svojom kostole na očkovaných, neočkovaných, pretože to ide proti môjmu svedomiu.

Prosím vás, biskupi, postavte sa proti politikom a povedzte, podľa zákona o výhrade svedomia, ktorý má v zákone v zmluve medzi Vatikánom a Slovenskou republikou, je to uzákonené. Podľa tohto zákonu máme právo, celá Cirkev povedať, ide to proti nášmu svedomiu a vy nemôžete nijakým spôsobom trestať, politici, nemôžete nijakým spôsobom trestať Cirkev. Ak trestáte, idete proti tomuto zákonu, a porušujete tento zákon. A my v Cirkvi nikdy nebudeme prikazovať našim veriacim, ísť proti ich svedomiu.

A veriaci, ktorí cítia, že kňaz, biskup, prikazuje niečo, čo ide proti ich svedomiu, tak majú plné právo povedať, prepáčte, Svätý Otec, prepáčte, pápež, biskup, kňaz, ale vy idete proti môjmu svedomiu, a ja nemôžem robiť to, čo mi prikazujete. Takže sa spamätajte, prosím vás, toto už je vrchol, čo sa deje v Cirkvi, vrchol absolútnej hriešnosti, je to hriech ísť proti svedomiu druhého človeka. Prikazovať mu niečo, čo ide proti jeho svedomiu.

Takže prosím vás, treba naspäť vrátiť, všetko naspäť vrátiť, a aj pápežovi, teda aj biskupom, aj kňazom mať túto odvahu, aby pápež biskupi aj kňazi povedali celému svetu, prepáčte, ale idete proti nášmu svedomiu. A my máme plné právo konať to, čo nám hovorí svedomie. A nesmieme poslúchať nikoho, kto ide proti nášmu svedomiu. My máme poslúchať viac Boha, ako ľudí, ako to povedali aj apoštoli, tej danej cirkvi, ktorá vtedy tam bola a tým kňazom, ktorí tam vtedy boli. To boli obyčajní ľudia, ktorí povedali kňazom a biskupom tej izraelskej cirkvi, ako by sa to dalo povedať obrazne, povedali priamo, prepáčte, ale vás kňazov a biskupov, teda hlavných kňazov tohto nášho národa nebudeme počúvať, pretože idete proti nášmu svedomiu.

A my máme poslúchať viac Boha, ako, ľudí. Tak keď si to dovolili svätý Peter, keď si to dovolili apoštoli, ktorí boli nikto v tom čase, tak to môžu povedať veriaci aj v tomto čase. Povedať prepáčte, ale idete proti nášmu svedomiu. Sa zastavte, zastavte sa. Je to veľmi seriózna situácia.

Pripravil Anton Čulen
O. Robert Balek SVD: Treba sa zaočkovať, keď aj pápež podporuje očkovanie? Iba ak to vyhlási presne v súlade s dogmou a neomylnosti pápeža
Zuzana Schlosserova shares this
7
Metod
Jorge rieši všetko možné, len nie to, čo by mal, hriechy tohoto sveta!
apredsasatoci
Ako sa riešia hriechy tohto sveta? 🥱
Metod
Bergolio je len kardinál v bielom a v službách Zlého, žiaľ.
ľubica
apredsasatoci
2VK zmenil vieru - Magisterium na ekumenizmus!
Ekumenizmus má úroveň islamu, budhizmu....
Šťastnú cestu ti prajem!
dyk
23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova

23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova v knihe

Tu je jasne potvrdený II. VAT KONCIL.
Všetci bludári lefebristi a odporcovia Katolíckej Cirkvi. Nechajte už odpor vôči svojej spáse. Nestojí to za to nasledovať exkomunikovaného arcibiskupa a biť sa za starú omšu.

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

"Len čo bude satan oslepený, mimoriadným spôsobo…More
23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova

23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova v knihe

Tu je jasne potvrdený II. VAT KONCIL.
Všetci bludári lefebristi a odporcovia Katolíckej Cirkvi. Nechajte už odpor vôči svojej spáse. Nestojí to za to nasledovať exkomunikovaného arcibiskupa a biť sa za starú omšu.

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

"Len čo bude satan oslepený, mimoriadným spôsobom sa naplnia dekréty II. VATIKÁNSKEHO KONCILU."
(Povedal Pán 25.10.1964 v čase konania II. VAT. KONCILU)
Marieta Ria
TerezaK
Marieta Ria
to je asi najlepšia diskusia k problému etiky a morálnosti očkovania - podložené aj Pápežskými encyklikami