Clicks1.2K
Varovanie
15

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY

Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Moji milovaní lidé,

MŮJ VĚRNÝ ZBYTEK JE ODVÁŽNÝ, SILNÝ A NEBOJÁCNÝ…

Volal jsem lidská stvoření po celé Zemi, aby se staly částí mého svatého Zbytku a odpověď byla většinou kladná. Avšak jak ubozí a opuštění jsou ti, kteří se ke Mně ze světských důvodů obracejí zády, kdo Mě zrazují a vedou můj lid na zcestí – ti zakusí chvíle hrůzy. Nehledejte to, co je světské: můžete je najít všude. Ďábel světské nabídl lidstvu, a lidstvo je přijalo.
Lidské stvoření se musí setkat se Mnou v mém kříži a dívat se na Mne, aby našlo pravou lásku, pravý duchovní význam a skutečné odevzdání bez omezení a podmínek. Dosáhne toho sjednocením s mým křížem slávy a majestátu a tím, že bude mít srdce z masa, ne z kamene. Takové je prostupné jen pro ďábla.
V těchto chvílích vystupují mocní lidé, kteří řídí svět, aby svými nařízeními vtiskli do každého svého řádu pokyny, které vedou tuto generaci k setkání s bolestí, s omyly, které bolest vyvolávají, s chaosem, s falešným náboženstvím, které není moje, se záměrně překroucenou spiritualitou, abyste ztratili duši.
Řeky zmatku se rozlévají v situacích příznačných pro tuto dobu, v níž se nacházíte.
Neodcházejte ode Mne, neodcházejte, buďte pevní!
Světová ekonomická moc má mezi svými záměry změnit lidskou mysl tím, že vám nechá věřit, že stát daleko jeden od druhého je lékem k vymýcení nemoci. Děti, nejen, že čelíte této nemoci, ale bylo pro vás připraveno více nemocí – výsledek lidské vůle, nikoli mé vůle.
Nesnažte se vynikat ve všem, ale buďte opravdovými experty v mé Lásce, víře, naději, v dobročinnosti, protože jsem vás povolal uskutečnit můj plán spásy lidstva. Stejně jako jsem si v minulosti vybral učedníky, nyní vás volám, abyste Mě následovali bez podmínek, abyste připravili věrný Zbytek.
Vyzývám vás, abyste byli mou vlastní Láskou, průzračnou, abyste si vzájemně důvěřovali a ochraňovali jeden druhého, neboť světu se podaří udržet mé chrámy zavřené a vzdálí vás ode Mne.
Povstání bratrů proti bratrům budou následovat jedno za druhým, vyjde najevo lidská krutost i manipulace světové velmoci s národy, ať už jsou jakékoli.
Moji milovaní:
Nečekejte na zítřek, změna musí přijít teď!
Shora přijdou šokující atmosférické jevy v souvislosti s nečekaným přiblížením nebeského tělesa k Zemi.

Já přijdu, aby se každá bytost sama prohlédla a přezkoumám, zda její jednání a činy zůstaly připoutány k mým Zákonům, nebo ne. Každá osoba bude svůj vlastní soudce, osvícená mým Duchem Svatým, aby sama sebe neoklamala. Tímto způsobem určíte svou hodnotu správnou mírou.
Nečekejte na znamení a signály, které mají přijít: žijete v jejich středu a každou chvílí budou větší a tvrdší.
Moji lidé, zůstaňte bdělí: nepadněte do spárů ďábla.
Čekáte, až vás zavolají, abyste byli označeni pečetí ďábla, ale vzhledem ke znalostem, které člověk získal o záměrech zla, značka ďábla vám bude zavedena, aniž byste si to uvědomili.
Neztraťte svou duši, zachraňte svou duši.
Modlete se, mé děti, modlete se za zemi severu, Orel bude zaskočen.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii a Francii, terorismus je zbarví do ruda.
Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, krev se prolévá, mé děti trpí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko, bude otřeseno.
Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Chybí potraviny a lidé jsou zmatení.
Moji lidé, abyste dosáhli ke Mně, musíte projít zkouškou ohněm a shledáni být hodni. Vůle pyšného člověka zrychlila události a touha po moci ekonomických mocností probudila nemoc. Nejistota je celosvětová.
Moji lidé se ke mně vrátí a budou mým lidem a Já jejich Bohem. Nepřijmou jiné bohy, ale "budou mým lidem a Já jejich Bohem" na věky věků [Jr 7, 23].
Žehnám vám, moji lidé.
Váš Ježíš
Jan defendel defendel
Ockovanie je jed as cip bude znak selmi
tovika
Nepsal jste náhodou několik článků zpět v komentáři něco v tom smyslu, že Matovič pomáhá lidem...?
Kristn Kristn Kristn
Pečetí Dábla snad bude klanění se před ním (Satanem, jeho synem,) bude to náboženský obřad kdy zapřu Krista a pokleknu před KONKRÉTNÍM Antikristem. NE???
ľubica
Čekáte, až vás zavolají, abyste byli označeni pečetí ďábla, ale vzhledem ke znalostem, které člověk získal o záměrech zla, značka ďábla vám bude zavedena, aniž byste si to uvědomili.
........................

celoplošné testovanie...očkovanie


CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLER…

TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVE…More
Čekáte, až vás zavolají, abyste byli označeni pečetí ďábla, ale vzhledem ke znalostem, které člověk získal o záměrech zla, značka ďábla vám bude zavedena, aniž byste si to uvědomili.
........................

celoplošné testovanie...očkovanie


CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJDĚSIVĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY OD DOB ZABÍJENÍ ŽIDŮ ZA HITLER…

TOTO OČKOVÁNÍ BUDE JEDEM, KTERÝ BUDE PŘEDSTAVEN V RÁMCI CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO …

PAK DOJDE K ZAVEDENÍ CELOSVĚTOVÉHO OČKOVÁNÍ, KTERÉ VÁS ZABIJE, POKUD JE PŘIJMETE
Peter(skala)
presne vystížne, kolkí ludia dokonca aj katolici neveria že očkovanie bude zaroven čipovanie?! Čiže prijatie znaku šelmy! Ani si to neuvedomia, pretože ked neprijmaju skutočnosť, že očkovanie je zaroven aj čipovanie (znak šelmy), tak potom si ani neuvedomia ako ten znak prijmaju.

To ich však neospravedlnuje, lebo maju uši, ale nepočuvaju. Maju oči, ale nepozeraju - odvracaju zrak od Božích …More
presne vystížne, kolkí ludia dokonca aj katolici neveria že očkovanie bude zaroven čipovanie?! Čiže prijatie znaku šelmy! Ani si to neuvedomia, pretože ked neprijmaju skutočnosť, že očkovanie je zaroven aj čipovanie (znak šelmy), tak potom si ani neuvedomia ako ten znak prijmaju.

To ich však neospravedlnuje, lebo maju uši, ale nepočuvaju. Maju oči, ale nepozeraju - odvracaju zrak od Božích posolstiev a tým pádom si zatvrdzuju srdce pred Pravdou o očkovaní a čipovaní
Kristn Kristn Kristn
Musí to snad být vědomé zřeknutí se Krista a vědomé přijmutí Antikrista. ???? To že dostanu tyčku do těla to přeci
není vědomý hřích???
Kristn Kristn Kristn
Pokud by to tak bylo tak to Bůh nedopustí ani na počátek. Naopak píše, že kdybi nebyli zkáceni ty dni...
One more comment from Kristn Kristn Kristn
Kristn Kristn Kristn
ľubica
tyčku do nosa si predsa vyberáte dobrovolne? či vám niekto drží ruky a nohy? Horšia bude vakcinacia.... kam ujsť???
Bezpečný život končí asi v březnu 2021 celosvětově, s pár výjimkami
Kristn Kristn Kristn
Kdy si myslíte že zrácíme spásu? V jaký okamžik? Podle mě to není při testu, proti kterému se i tak budu bránit.
Peter(skala)
ono to je ako s prijatim antikrista: bude robiť take zazraky, že si ho pomýlia s Ježišom, takže tí, čo prijmu Antikrista namiesto Krista, tak oni sa nezrieknu Ježiša krista, len si ho pomýlia. To iste s prijatím znaku šelmy: oni sa pritom nezrieknu znaku kríža, len si ho pomýlia so znakom šelmy.

Ved kolkí kresťania už dnes hovoria, že prijatin testov a očkovania vlastne prijmaje znak utrpenia a …More
ono to je ako s prijatim antikrista: bude robiť take zazraky, že si ho pomýlia s Ježišom, takže tí, čo prijmu Antikrista namiesto Krista, tak oni sa nezrieknu Ježiša krista, len si ho pomýlia. To iste s prijatím znaku šelmy: oni sa pritom nezrieknu znaku kríža, len si ho pomýlia so znakom šelmy.

Ved kolkí kresťania už dnes hovoria, že prijatin testov a očkovania vlastne prijmaje znak utrpenia a obety pre zachranu zdravia a života ludí?

Oni už teraz si mýlia skutočnu obetu-utrpenie so skutkami falošného testovania, očkovania a tak aj znaku šelmy
TerezaK
Však kolikrát si uvědomíme, že jsme v životě zhřešili: kolikrát to bylo "čistě dobrovolná vůle konat něco špatně"- asi moc ne, pokud je člověk věřící, a kolikrát nás Dábel jenom nachytal na nějakou slabinu...? Ale byl to menší nebo větší hřích. Ale jaký, ví jen Bůh, zná srdce. Co je v srdci je hřích, to nás může zahubit a jenom Bůh o tom ví. A to se může pak projeví nějakým hloupým rozhodnutím, …More
Však kolikrát si uvědomíme, že jsme v životě zhřešili: kolikrát to bylo "čistě dobrovolná vůle konat něco špatně"- asi moc ne, pokud je člověk věřící, a kolikrát nás Dábel jenom nachytal na nějakou slabinu...? Ale byl to menší nebo větší hřích. Ale jaký, ví jen Bůh, zná srdce. Co je v srdci je hřích, to nás může zahubit a jenom Bůh o tom ví. A to se může pak projeví nějakým hloupým rozhodnutím, pokud Bůh dříve nezasáhne a třeba nám v tom nezabrání, zvl., pokud jsme mu již dříve svou vůli odevzdali: Bůh nás může zachránit.
Varovanie