aron
1284.6K
V.R.S.
Internetowi inkwizytorzy to ci co tutaj wycinają posty i wklejają na sg suchary? To raczej mały sanhedryn jest.
V.R.S.
@Król Maciuś I
Novus ORMO.
yarroox
Lex orandi — Lex credendi. Norma modlitwy, w której centrum jest człowiek, a nie Bóg, sprawia normę wiary, gdzie szacunek do Najświętszego Sakramentu i tego co święte zanika.
Sama stara liturgia nic nie da, jeśli kapłani nie będą bezkompromisowi dla grzechu.
Coraz trudniej zobaczyć kapłana, który się modli w Kościele.
alex 7
Główna zasada modernistów:
"Główna tu zasada: w religii żyjącej nie ma nic niezmiennego i stąd zmieniać to trzeba. Na podstawie tej zasady dochodzą do najgłówniejszego prawie rozdziału swoich teorii, do ewolucji. Dogmat więc, Kościół, obrządki św., księgi, które jako święte czcimy, nawet wiara sama, poddać się winna prawom rozwoju, jeśli nie ma skrzepnąć."
Z Encykliki Piusa X Pascendi Dominici …More
Główna zasada modernistów:
"Główna tu zasada: w religii żyjącej nie ma nic niezmiennego i stąd zmieniać to trzeba. Na podstawie tej zasady dochodzą do najgłówniejszego prawie rozdziału swoich teorii, do ewolucji. Dogmat więc, Kościół, obrządki św., księgi, które jako święte czcimy, nawet wiara sama, poddać się winna prawom rozwoju, jeśli nie ma skrzepnąć."

Z Encykliki Piusa X Pascendi Dominici Gregis - O zasadach modernistów.
woj_tek
woj_tek
One more comment from woj_tek
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił."
(Mt 13, 14-17)

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
(2 Tm 4, 1-5)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/


www.youtube.com/watch
W dobrej wierze
Ja uważam ,że w mszy trydenckiej jest bogactwo duchowe,ale że obecna msza chodź okrojona jest nadal ważna co może się zmienić wraz z postępem modernizmu.Przynajmniej nie pozwolić na dalsze zmiany i zamianę kościoła w zgromadzenia protestanckie zaniku sacrum i ważności mocy sakramentów.
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/
predex
To jest calkowite zatracenie i nihilizm, świetość to zlo a grzech i niemoralność to dobro, cha cha cha, ten zły śmieje sie z was do rozpuku
predex
W świetle tej nauki , co najmniej połowa swietych to religijni fanatycy, i in kwizytorzy.
Calkowite zagubienie tego cz łowieczka, kompletny odlot lewackjiMore
W świetle tej nauki , co najmniej połowa swietych to religijni fanatycy, i in kwizytorzy.

Calkowite zagubienie tego cz łowieczka, kompletny odlot lewackji
Acheron shares this
1
Filmy.
Filmy...More
Filmy.

Filmy...
KIRKOR
Tu nie chodzi o tradycjonalizm tylko "NATANIZM" - czyli ZŁO !
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/
KIRKOR
Mówi prawdę !
masada
"stoliczku nakryj się, abra- kadabra" - Wybierz sobie kochana siostro słowo z książki "siostry Kobienicz" - a Ci się spełni marzenie...
Miola
👍 🤗
Miola
"Msza Św. Trydencka jest Mszą Św. Wszechczasów, to jest piękna Msza Św...ale robi się fanatyzm, agresywny , przerażający...
Ile na stronach internetowych jest inkwizytorów, ile agresji... ktoś mnie kiedyś atakował że tylko Msza Św. Trydencka...i to z taką agresją...
A tu nie chodzi o sam obrzęd, tutaj chodzi o nasze serca ....czy ja wierzę, czy ja kocham czy ja potrafię powiedzieć Jezu kocham Cię …More
"Msza Św. Trydencka jest Mszą Św. Wszechczasów, to jest piękna Msza Św...ale robi się fanatyzm, agresywny , przerażający...
Ile na stronach internetowych jest inkwizytorów, ile agresji... ktoś mnie kiedyś atakował że tylko Msza Św. Trydencka...i to z taką agresją...
A tu nie chodzi o sam obrzęd, tutaj chodzi o nasze serca ....czy ja wierzę, czy ja kocham czy ja potrafię powiedzieć Jezu kocham Cię...Jezu uwielbiam Cię"...
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/
McMarkus
Zgadza się. To co prezentują na forum, to zaledwie pochodna tego, czym jest i jak wygląda ich życie w realu.
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/
aron
Agresywny fanatyzm to treść i istota ich bytu. Zarówno tu na tym forum jak i zapewne w ich rodzinach.
Wyzbywszy się tego pozostaliby z niczym. I tym (niczym) zapewne by się stali.
Ale odwagi drodzy psychotradsi - od czegoś trzeba zacząć!More
Agresywny fanatyzm to treść i istota ich bytu. Zarówno tu na tym forum jak i zapewne w ich rodzinach.

Wyzbywszy się tego pozostaliby z niczym. I tym (niczym) zapewne by się stali.
Ale odwagi drodzy psychotradsi - od czegoś trzeba zacząć!
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/
McMarkus
Ksiądz tu mówi, że Msza Trydencka to najpiękniejsza msza. Msza Wszechczasów. Jeżeli tak jest, to zobaczcie jak psychotradsi z gloria tv wypaczyli obraz tej mszy.
Ich agresywny fanatyzm jest chyba najlepszą ich identyfikacją.
woj_tek
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze …More
" Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. " (Ga 1,6-12)

forumdlazycia.wordpress.com/msza-swieta-wszechczasow/
ona
bedzie pstryczek i wszystko sie zmieni...
mój Boże, zeby serca tak zmienić jak wierzyć w ów pstryczek 👏
aron
Wielu zainteresowanych znajdzie tu coś dla siebie. Warto obejrzeć i przemyśleć zanim będzie za późno!
woj_tek
Trzeba sobie zadać pytanie, czy takie zachowanie w ogóle przystoi księdzu :(
WIELU Z WAS DRAŻNI SŁOWO BOŻE, BO UKŁADACIE JE NA NOWO I NIE WEDŁUG WOLI BOGA A WEDŁUG WŁASNYCH POTRZEB

"1Nie krytykujcie innych, to i sami tego nie doświadczycie. 2 Osądzą was bowiem tak, jak wy osądzacie, i odmierzą wam taką miarą, jaką sami mierzycie. 3 Dlaczego zwracasz uwagę na rzęsę w czyimś oku, jeśli w twoim …More
Trzeba sobie zadać pytanie, czy takie zachowanie w ogóle przystoi księdzu :(

WIELU Z WAS DRAŻNI SŁOWO BOŻE, BO UKŁADACIE JE NA NOWO I NIE WEDŁUG WOLI BOGA A WEDŁUG WŁASNYCH POTRZEB


"1Nie krytykujcie innych, to i sami tego nie doświadczycie. 2 Osądzą was bowiem tak, jak wy osądzacie, i odmierzą wam taką miarą, jaką sami mierzycie. 3 Dlaczego zwracasz uwagę na rzęsę w czyimś oku, jeśli w twoim własnym tkwi cała belka? 4 Jak możesz powiedzieć: „Przyjacielu, pozwól, że wyciągnę ci rzęsę”, podczas gdy sam masz w oku belkę? 5 Obłudniku! Usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz i pomożesz mu wyjąć rzęsę z jego oka.
6 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie. Bo i tak je podepczą, a was mogą zaatakować."

"
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was jak wilki przebrane za owce. 16 Rozpoznacie ich po ich czynach. Czy zbiera się winogrona albo figi z dzikich krzewów? 17 Szlachetne drzewo rodzi dobre owoce, a dzikie drzewo—gorzkie. 18 Ani to pierwsze nie może rodzić cierpkich owoców, ani to drugie—dobrych. 19 A drzewo nie dające dobrego owocu wycina się i pali. 20 Fałszywych proroków również rozpoznacie po ich owocach."

"
21 Nie każdy, kto nazywa Mnie swoim Panem, wejdzie do królestwa niebieskiego—tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie. 22 W dniu sądu wielu mi powie: „Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy, nie wypędzaliśmy demonów i nie dokonywaliśmy wielkich dzieł?”. 23 Ale Ja im odpowiem: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie stąd wy wszyscy, którzy czynicie zło!”.

"24 Ten, kto Mnie słucha, i postępuje według moich słów, jest jak człowiek rozsądny, który swój dom zbudował na mocnym fundamencie. 25 Gdy przyszła ulewa, a powódź i wicher uderzyły w ten dom, nie runął, bo miał solidny fundament. 26 Kto zaś słucha Mnie, ale nie postępuje według tego, co słyszy, jest jak człowiek głupi, który swój dom zbudował bezpośrednio na piasku—bez fundamentów. 27 Gdy przyszła ulewa, a powódź i wicher uderzyły w ten dom, on zawalił się—a była to wielka katastrofa."

Ewangelia według św. Mateusza 7