Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks966

DOPOMINAMY SIĘ O INTRONIZACJĘ

Uznanie Pana Jezusa Królem i Jego intronizowanie na Króla Polski jest zgodne z Pismem Świętym, nauką Ojców Kościoła, Tradycją oraz z dogmatami kościoła katolickiego. Prawdę tę zwieńczył i uroczyście potwierdził Ojciec Święty Pius XI encyklice z 11 grudnia 1925 roku "Quas primas" (O ustanowieniu Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla).

* * *