Papieże posoborowi znaleźli się w nadzwyczajnej sytuacji

Jednym z wielu pokutujących (rozpowszechnionym w niektórych środowiskach tradycjonalistów) mitów jest fałszywe mniemanie, że przed soborem sytuacja w Kościele była idealna, a kryzys zaczął się nagle …
CUDOWNY MEDALIK
Problem nie zaczął się od Soboru Watykańskiego II, ale dużo wcześniej. Jako dowód przytoczę cytat z książki, (którą, gorąco polecam ),,Filozof” TW 1025 czyli pamiętnik Anty- Apostoła. Rozdział szósty str. 49
,,…Profesor pouczył mnie także, jak w sposób racjonalny odprawiać Mszę…W oczekiwaniu na głęboką zmianę całej tej ceremonii, w ogóle nie wypowiadał słów konsekracji.
Aby zaś nie budzić podejrz…More
Problem nie zaczął się od Soboru Watykańskiego II, ale dużo wcześniej. Jako dowód przytoczę cytat z książki, (którą, gorąco polecam ),,Filozof” TW 1025 czyli pamiętnik Anty- Apostoła. Rozdział szósty str. 49
,,…Profesor pouczył mnie także, jak w sposób racjonalny odprawiać Mszę…W oczekiwaniu na głęboką zmianę całej tej ceremonii, w ogóle nie wypowiadał słów konsekracji.
Aby zaś nie budzić podejrzeń, zastąpił je słowami prawie podobnymi przynajmniej pod względem wymowy ich zakończenia. Mnie tez przekonywał, abym tak czynił. Wszystko co tę ceremonię upodabniało do ofiary, należało stopniowo usuwać. A w ogóle Msza powinna być tylko wspólnym posiłkiem, jak u protestantów.”

To miało miejsce w okresie przed soborowym gdzie jeszcze wszystkie Msze Św, były sprawowane w Rycie Trydenckim.
Weronika-S.
Dzisiaj tacy ,,antyapostołowie,, to pierwszy szereg w Kościele Katolickim.
Miles Christi +
To prawda że przed Soborem Watykańskim II papieże nie byli idealni.
Ciekawie przedstawia to Ks. Gregory Hesse (można włączyć napisy)
marcys.td
Papież idealny?? A cóż to za pojęcie?