Clicks632
csk.news
1

Movimento Apostolico: Podřízen Apoštolskému Návštěvníkovi

Vincenzo Bertolone arcibiskup Catanzaro-Squillace, Itálie, shromáždil 29. září Movimento Apostolico, soukromý spolek věřících, aby jim sdělil, že Kongregace pro výuku víry jmenovala arcibiskupa města Oristano, Ignazio Sanna, který je ve výslužbě, jako svého apoštolského vizitátora.

Skupina byla založena 1979 Marii Marino a zahrnuje zjevení, katechezi, světský institut, pěvecké sbory, tance, kytary a spoustu výrazů.

Kongregace odkazuje na teologické, disciplinární, institucionální, církevní a patrimoniální problémy. Apoštolská návštěva začne 13. října.

Podle všeho se Kongregace od roku 2014 pokoušela skupinu prošetřit, ale arcibiskupovi Bertolone se podařilo až doposud je držet stranou.

V živém přenosu Movimento Apostolico Eucharist, který byl 5. října, předsedající vřele doporučil nedávnou Františkovu encykliku Fratelli Tutti.

Obrázek: Ignazio Sanna, #newsFselkfjbns