Clicks361

Chýbajúce Poznanie Pravdy

Chýbajúce Poznanie Pravdy - 14. septembra 2021 - Slová nášho Pána Ježiša Krista aj k nám

Chýbajúce Poznanie Pravdy spôsobuje, že mnohí Hynú. Mnohí sú stále oklamaní a vo tme, pretože im chýba Poznanie Pravdy. Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Kvôli tomuto mnohí Nie sú Slobodní. Stále im chýba Poznanie Pravdy a ak Nebudú Hľadať Pravdu, Zahynú.

Pravda, ktorá sa teraz Odkrýva stále viac a viac, šokuje svet. Predpovedané sa ešte viacej Odkryje v týchto dňoch. Všetko je to Biblické, ale skryté pri bežnom pohľade. Odkrývanie Pravdy bude šokovať svet, ale Obráti svet Hore Nohami. Nejestvuje nič Tajné, čo Nebude Odhalené, Ani nič Skryté, čo Nebude Známe a Vyjde to na Svetlo. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom. Ja Plne Riadim. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko Čo Chcem, Ako Chcem a Kedy Chcem. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Ja Som vždy Verný.

Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie. Nikto nepotrebuje byť bez Poznania Pravdy. Ja vás Povediem Do Všetkej Pravdy. Odkrývanie Mojich Slov Dáva Svetlo a Porozumenie Múdrym, ale hlúpi Nechcú Ani Nehľadajú Pravdu. Je to voľba. Ich chýbajúce Poznanie Pravdy im zapríčiní, že Zahynú, Ak Nezačnú Hľadať Pravdu. Tí, ktorí sú ochotní, Nájdu Pravdu. Majú Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Nemám Žiadnu Radosť zo smrti hriešnika, ale ich chýbajúce Poznanie Pravdy im zapríčiní, že Zahynú. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci. Každý musíte Hľadať Život a Nie smrť. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Pokánie je voľba, ktorá Vedie k Večnému Životu. Každý musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja, Jediným Záchrancom, Mesiášom sveta. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde V Určenom Čase, s Veľkou Mocou a Veľkou Slávou. Poznávajte Ma, Toho, V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Milujem vás a Starám sa o vás. Nikto nepotrebuje mať nedostatok Poznania Pravdy.

youtube.com/watch?v=ngudTW2wlfs
Public domain