EON shares this
385
..
JezusMaryja1
Bog niech bedzie z Toba, Panie Grzegorzu BRAUN.

JEZUS i MARYJA
Weronika....S
Bardzo dobre wystąpienie posła Grzegorza Brauna.