Som ktorí som

Počujem ako tvoje srdce plače.Vidím ako tvoja duša hľadá.Poznám tvoju hlbokú túžbu po Pravde.Voláš po nej v bolesti i v radosti.Nekonečne dlho Ma úpenlivo prosíš:Ukáž sa mi.Zjav sa mi.Chcem porozumieť.
Teraz tak činím.Prihováram sa ti myšlienkami takými zreteľnými, že ich nemôžeš nepochopiť. Jazykom takým jednoduchým, že ťa nemôže zmiasť.Slovami takými priamočiarými,že sa nemôžeš stratiť v ich nejednoznačnosti.
Dívaj sa.
Načúvaj.Všímaj si...
Slová piesne,ktorú v zápätí započuješ.Informácie z novinového článku,ktorí budeš čítať.Pointu filmu,ktorý si najbližšie pozrieš v kine.Náhodnú poznámku osoby,ktorú práve stretneš.Alebo šepot rieky,oceánu či vánku,ktorý ti pohladí uši - to všetko sú Moje nástroje.Sú to spôsoby akými sa ti prihováram.Sú to cesty,ktoré ťa privedú ku Mne.Porozprávam sa s tebou ak mi budeš načúvať.Navštívim ťa,ak ma pozveš.Ukážem ti,že som neustále v tvojej prírtomnosti,už od počiatku.V akejkoľvek forme.Na večné veky.