Clicks43

Cyrilometodské dni v Terchovej budú v Diecéznej svätyni vierozvestcov

Terchová 2. júla (TK KBS) Terchová privíta od piatku do nedele Cyrilometodské dni. Program bude rešpektovať opatrenia súvisiace s pandémiou, tento rok bude po prvýkrát prebiehať v Diecéznej svätyni sv. Cyrila a Metoda. Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšej ČSFR, kde sa konali Cyrilometodské dni. V týchto dňoch vznikol o nich aj dokument, ktorý je možné vidieť TU.

Program Cyrilometodských dní v Terchovej:

Piatok 3. júla 2020:

- 16:00 Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda v Terchovej, Krížová cesta národných hrdinov
- 18:15 Svätá omša
Po svätej omši bude sprístupnená panelová výstava, nainštalovaná v kostole pri príležitosti 30. výročia vzniku Cyrilometodských dní.
- 19:30 Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu), Naše jubileá
Slávnostný program venovaný 440. výročiu prvej písomnej zmienky o obci a 30. výročiu vzniku Cyrilometodských dní a novín Terchová (Účinkujú: Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho ml., Marián Zajac, Ťažká muzika, Nebeská muzika, Alexandra Ondrušová, Marek Dikoš, Zuzana Patrnčiaková, Veronika Zajacová, Anna Dávidíková; scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj)

Sobota 4. júla 2020:

- 14:00 Terchovská galéria umenia, Milan Opalka - Sklo
Vernisáž výstavy spojená s uvedením knihy o jej autorovi (Účinkujú: Milan Opalka, Zbojband, Nataša Berešíková, Vladimír Moravčík ml.; vstupný príhovor: Peter Cabadaj)
- 17:00 Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda v Terchovej, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Gréckokatolícka svätá liturgia (Celebruje: Dr. Emil Turiak – žilinský dekan Gréckokatolíckej cirkvi, spev: Chrysostomos – Gréckokatolícky miešaný zbor pod vedením Martina Škovieru)ň

Nedeľa 5. júla 2020:

- 6:30, 8:30 Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda v Terchovej, Sväté omše
- 8:30 Odhalenie pamätnej tabule pátrovi Jozefovi Stašovi SDB na farskej budove
- 10:30 Diecézna svätyňa sv. Cyrila a Metoda v Terchovej, Cyrilo-metodská svätá omša (v priamo prenose TV LUX)
Celebruje: Mons. Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup (Hra na organe: Janka Patrnčiaková; účinkujú: Repáňovská muzika (sprievod), terchovský ľud)

-
Zdroje: Žilinská diecéza / Obec Terchová