Varovanie
11.4K

19. BŘEZNA 2021 30 LET DUCHOVNÍ CESTY

Připomínka paní Luz de Maria ze dne 19. března 2021.

19. BŘEZNA 2021

30 LET DUCHOVNÍ CESTY


revelacionesmarianas.com/english.htm

Bylo to ve Svatý týden roku 1991, kdy se poprvé zjevila naše blahoslavená Matka.
Uplynulo třicet let od chvíle, kdy se naše blahoslavená Matka pod titulem Královna pokoje poprvé zjevila v mém domě v oltářním obrazu, z něhož vytékaly Slzy olejovité konzistence a nebeské vůně.
Ze slz začala po chvíli vycházet Krev se silnější vůní, která dávala tušit, že nás navštěvuje náš Pán Ježíš Kristus skrze svou Matku.
Třicet let, která se zdají být okamžikem, během nichž obraz navštívilo mnoho lidí a událo se mnoho zázraků jako znamení jeho přítomnosti a štědrosti.
Jaké to byly časy, jaké dary jsme jako děti dostávali z rukou naší Matky!
Jak bychom mohli zapomenout na každý okamžik prožitý s velkorysostí nebe, které miluje a odpouští, odpouští a miluje! Čas, během něhož jsem začala s požehnáním, které ke mně postupně promlouvala naše blahoslavená Matka a náš nejmilejší Pán Ježíš Kristus, jak se to děje nyní.
První diktáty nebes jsou a vždy budou součástí mé přítomnosti, v níž je pro mě každý Boží čin prvním a tím, za který z duše děkuji na kolenou Trojičnému trůnu.
Takže krátký komentář: Děje se to i nadále, ne tak často jako dřív, ale naše Matka nám vždy v určitém okamžiku dá "ZÁZRAK LÁSKY Z NEBE", ne pro mne, ale abych je sdílela.
Nějakou dobu se poselství z Božího příkazu odmlčela, dokud mi naše Matka nepřikázala, abych je zveřejnila.
Tak začaly dějiny této Lásky, jimiž jsme uprostřed klopýtání i požehnání prošli k Boží slávě.
Při tomto třicátém výročí děkuji tolika bratřím a sestrám, kteří zůstali po boku Krista a naší Matky a rozhodli se spolupracovat, aby se tato božská zjevení dostala do světa, aniž by byla známá jejich jména, která ale září ve Svatých srdcích jako hvězdy světla a míru.
Děkuji nebesům, která mě podporovala, vám všem za velké požehnání modlitby a za to, že jste hvězdami, které se stále drží svatého pláště naší Matky, která nám žehná radostmi, jež nás vedou k tomu, abychom už předem žili z nebe.
Děkuji své rodině, která mě vždy podporovala a činila tuto cestu snesitelnější, a také své duchovní rodině, bez níž by nebylo možné vynést tyto výzvy do světa a říci: Děkuji ti, Otče, za mě a za všechny.
Požehnej nám, Otče, abychom všichni i nadále byli milujícími dušemi tvé Nejsvětější Trojice a nositeli Dobré zprávy, v níž bude triumfem Neposkvrněného Srdce naší Nejsvětější Matky, aby Svatá Trojice dostala zemi, kterou nám odkázala v náležitém stavu, aby Alfa a Omega byly uctívány na věky věků a všude.
Luz de Maria
forthetruth333
VOJNA PRED DVERAMI !!!!AVIZO UŽ BOLO DANE!!!
Co se děje? Obrovská divize ruských tanků směřuje k hranicím Polska a Litvy

ac24.cz/…e-ruskych-tanku-smeruje-k-hranicim-polska-a-litvy/