Orędzia
11.2K

24 marca 2021 r Pożywienie stanie się rzadsze w sposób, jakiego żadne ludzkie stworzenie nigdy wcześniej nie doświadczyło. Letnia wiara jeszcze bardziej podsyci strach i niepewność. Święty Michał Archanioł.

Umiłowany Lud Boży: Jako dzieci Boże, również potrzebujecie Bożej ochrony. Dlatego zostałem posłany, aby was ostrzec i pilnie wezwać do nawrócenia.

Serce istoty ludzkiej jest zatwardziałe i cieszy się świętokradztwem, herezjami, zbrodniami, obelgami, obrzydliwościami i licznymi grzechami, którymi głęboko obraża Trójcę Przenajświętszą oraz naszą Królową i Matkę Nieba i Ziemi.

Ci, którzy cieszą się doczesnymi rzeczami, będą łatwym łupem wszystkich zmian, które będą miały miejsce w Kościele. Zmiany te nie odpowiadają prawdziwej nauce Kościoła, ponieważ za nimi kryje się perwersja demona, który usiłuje siać niezgodę i podziały między byłymi braćmi.

Prawo Boże jest już fałszowane przez koncepcje zgodne z bardzo ludzką logiką. Jest to zgodne z ideami i planami tych ugrupowań zakorzenionych w elicie rządzącej światem. W ten sposób ma dojść do schizmy w kościele.

Istota ludzka zdystansowała się od miłości Boga i naszej Królowej i Matki, dlatego jest teraz bezbronnie wystawiona na strzały zła. Za ich pośrednictwem stworzenie powinno zostać uwiedzione i powalone.

Osoby letnie nie będą w stanie odróżnić dobra od zła w nadchodzących kryzysach wiary. Dlatego pilnie musicie się wzajemnie wstawiać, a nie rozpaczać, bo rozpacz was paraliżuje. Wręcz przeciwnie, musicie utrzymywać wewnętrzny spokój, aby wasze błaganie stało się balsamem dla wszystkich, którzy pilnie potrzebują nawrócenia i pokuty.

Ludzkość nie słyszy, nie widzi ani nie boi się tego, co cierpi w tej chwili i co będzie musiała cierpieć w nadchodzących czasach. Nie traktuje tego wszystkiego wystarczająco poważnie.

Czeka cię niepewna przyszłość, zwłaszcza że istota ludzka zaniedbuje relację z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem i wcale cię to nie przeraża. Ale to, co cię przeraża, to upadek gospodarki, która upadnie. Biedne istoty bez wiary! Poczujesz się, jakbyś zaraz umarł!

Pożywienie stanie się rzadsze w sposób, jakiego żadne ludzkie stworzenie nigdy wcześniej nie doświadczyło. Letnia wiara jeszcze bardziej podsyci strach i niepewność.

Istota ludzka żyje tylko chwilą, z tego, co zapewnia jej dobrobyt. Ponieważ nie zna Boga, nie może też Go poznać. A ponieważ człowiek nie używa swojego umysłu i nie myśli o przyczynach i konsekwencjach swoich czynów, zapomina, że lud Boży jest wierny i prawdomówny. Z nieba zostanie zesłany na niego chleb, aby go pożywić (Wj 16: 4).

Nasza Królowa i Matka Cię nie zawiodą. Zawsze zwraca uwagę na ludzi twojego syna.

Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla; wybuchnie nowa plaga, wywołując wśród was ból i przerażenie. Młodzież nie słyszy ani nie naprawia zadośćuczynienia; ona będzie musiała najpierw cierpieć. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla.

O ludzkości! Czekasz na powrót do normalności z przeszłości; Jednak jak daleko jest to od przyszłej rzeczywistości.

Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla; ten Wielki Post ma przynieść pożytek duszom. Pokutuj za swoje grzechy, nie czekaj dłużej.

Nie zapomnijcie o moich słowach, jak zwykle robicie ze wszystkimi postanowieniami i obietnicami. W swojej duchowej przemianie musisz być świadomy tego, co to znaczy zbawić duszę. Jest to świadoma i ciągła praca duchowa, do której potrzebujesz zmysłów i wspomnień, zrozumienia i całej siły woli; zawsze w połączeniu z rozumem i wiarą.

Nie biegnij za tym, co jest ci przedstawiane jako dobre, jak roboty, ponieważ nie myślisz o tym, że dobro pochodzi od Boga i że Bóg może stworzyć tylko miłość. Tylko demon może stworzyć zło.

Jesteście w dziwnych rękach, a one nie są rękami Trójcy Przenajświętszej. Jesteście w wypaczonych rękach światowej władzy, która przygotowuje wszystko na pojawienie się Antychrysta. (2 Tes 2,3-4)

Pomyślcie tylko, dzieci Boże; Matka naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa była wierna swojemu Synowi i nigdy Go nie opuściła. Zawsze była z Nim połączona w mistyczny sposób.

Nie panikujcie z powodu tych, którzy są teraz daleko od Bożej miłości i macierzyńskiej miłości. Znajdź swój pokój i proś z wiarą o nawrócenie swoich bliskich i całego świata. Kiedy wykonujesz energiczne dzieła miłosierdzia, pozostajesz w Trójcy Przenajświętszej. Prośba to czyn, praca na rzecz bliźniego.

Kościół naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa musi tęsknić za odpoczynkiem i go znaleźć; poprzez pomoc, której udziela innym, wzmacnia wiarę. Bóg nie jest statyczny. Bóg jest ruchem miłości, jest źródłem nadziei i miłości. Istota ludzka musi naśladować Boskie Atrybuty, aby nie stała się obojętna wobec swojego Stwórcy. Bóg jest życiem w obfitości, a jednak jest tak wiele stworzeń, które już wydają się martwe.

Naprzód, ludu Boży! Nie jesteś sam, jesteś mistycznym ciałem Chrystusa i dziećmi Matki Bożej, naszej Matki.

Nie bój się! Niepokalane Serce Naszej Królowej i Matki zatriumfuje i wszystko będzie dobrze dla dobra wszystkich ludzkich stworzeń.

Umiłowany ludu Boży, błogosławię cię. Święty Michał Archanioł.

Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.

Orędzie do Luz de Maryja
Orędzia