Clicks2.3K
zbyszek
1
Mnisi buddyjscy na fasadzie Bazyliki św. Piotra. Pewno takim sposobem Papież wzywa buddyjskich mnichów do nawrócenia... a może uważa, że nie potrzebne im jest nawrócenie?More
Mnisi buddyjscy na fasadzie Bazyliki św. Piotra.

Pewno takim sposobem Papież wzywa buddyjskich mnichów do nawrócenia... a może uważa, że nie potrzebne im jest nawrócenie?
ľubica
Note: Sign the petition to the Vatican expressing your concerns about the ‘climate change’ light show here.
voiceofthefamily.com/sacrilege-catho…
voiceofthefamily.com/papal-critics-t…