3
4
1
2
Clicks1.2K
dyk
1
Záchrana pred zničením - O zasvätení Poľska a iných národov. „Ak sa Poľsko duchovne neobrodí a nezanechá svoje hriechy, bude zničené. Len celková duchovná obroda a odovzdanie sa pod vládu môjho …More
Záchrana pred zničením - O zasvätení Poľska a iných národov.

„Ak sa Poľsko duchovne neobrodí a nezanechá svoje hriechy, bude zničené. Len celková duchovná obroda a odovzdanie sa pod vládu môjho Srdca môže zachrániť od úplného zničenia nielen Poľsko, ale aj iné národy.“
...
Tieto slova povedal Ježiš Kristus mystičke Rozalii Celakówej (19. septembra 1901 Jachówka - z 12. Na 13. Septembra 1944 Krakow) a požiadal ju, aby tuto výzvu k obráteniu odovzdala nielen Poliakom, ale aj obyvateľom ostatných krajín.
...
Rozália napísala, že k morálnemu úpadku predvojnového Poľska sa najviac pričinili predstavitelia politickej moci skrze príklad svojho nemorálneho života. A mystička ďalej kladie otázku: „Prečo biskupská konferencia tolerovala tieto veci? Prečo naši biskupi a kňazi mlčali? Nenašiel sa ani jeden Piotr Skarga, ktorý by prezidentovi Poľskej republiky vytkol jeho priestupky a podobne aj celej vláde, pretože až doteraz sú tam všetci takí. Ježiš Kristus sa od bývalej Poľskej vlády odvracia s väčším odporom ako od Herodesa, pretože sa tam páchajú hrozné, desivé hriechy nečistoty. Varšava je horšie mesto ako Sodoma."
...
Obstoja len tie národy, ktorým bude kraľovať Kristus. Ak chcete zachraňovať svet, musíte vyhlásiť Najsvätejšie Srdce Ježišovo za Kráľa vo všetkých štátoch a národoch na celom svete. Tu a len v tomto je záchrana.
...
Štáty a národy, ktoré to neprijmú a nepoddajú sa pod vládu sladkej Ježišovej lásky, nenávratne zmiznú z povrchu zeme a už nikdy nevstanú! Dieťa, pamätaj, že táto veľmi dôležitá vec nesmie byť prehliadnutá a upadnúť do zabudnutia.
...
Počas jedného zo svojich mystických videní Rozália videla zničenie Nemecka a iných štátov Európy.

...
Rozália napísala, že Ježiš si želá, aby Poľsko povzbudilo svojím príkladom všetky štáty sveta k podobnému úkonu, zvlášť Rusko, Mexiko, Španielsko a Nemecko, ako aj Spojené štáty americké a Austráliu. Rozália píše: „Osmeľujem sa rozhodne tvrdiť, že Poľsko bude silnou mocou, najsilnejšou nielen v Európe, ale na celom svete, ak poslúchne výzvu Pána Ježiša, ak to však neurobí, zahynie.
...


V poľskej sekcii: SYLWETKI ŚWIĘTYCH
dyk and one more user link to this post
Peter(skala) shares this
14
ZJAVENIA-zázraky-putnicke miesta.

Boh a jeho svätí sa zjavujú