Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks246
Edward7
15

Psycho-okultystyczna masowa hipnoza telewizji

" Ludzkość poddać się kapilarnemu, pulsującemu, nieustannemu wpływowi okultystycznej mocy, nie zdając sobie z tego sprawy i dlatego chętnie poddając się takiemu wpływowi..."
Jesteśmy głęboko przekonani, że obecny kryzys to nie tylko stan zagrożenia zdrowia i że nie minie bez wprowadzenia radykalnej zmiany nie tylko kulturowej, ale i antropologicznej: prawdziwej zmiany człowieka . Sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie większość ludzkości, przynajmniej w świecie zachodnim, jest pod każdym względem porównywalna do masowej hipnozy; a raczej jest to prawdziwa masowa hipnoza.

Hipnoza (psychologiczna terapia służąca opętaniu przez demona dopow.) ma wszystkie cechy, a w szczególności podstawową: zneutralizowanie kierującego centrum sumienia i woli, a w konsekwencji wywłaszczenie władzy decyzyjnej na rzecz podmiotu zewnętrznego, który może dowolnie manipulować aktami i zachowaniami hipnotyzowanego. Stan setek milionów ludzi, którzy żyli od miesięcy w strachu przed nieistniejącą pandemią , stworzonej przez wykorzystanie istniejącego wirusa (przeźiębienie), owszem, ale nie tak śmiertelnego, jak zostało opisane; i którzy akceptują najsurowsze, najbardziej nieprzyjemne i upokarzające osobiste ograniczenia i ograniczenia, w tym te, które prowadzą do niepowodzenia ich pracy, ponieważ wierzą, że naprawdę istnieje stan zagrożenia, który ich czyny usprawiedliwia, jest to w rzeczywistości zbiorową hipnozą o bezprecedensowych rozmiarach, i o potencjalnie nieograniczonym czasie trwania. Rozmawialiśmy o tym już kilka lat temu, na długo przed rozprzestrzenieniem się histerii ze strony Covid-19.

Znany prawnik Gustavo Zagrebelsky twierdził między innymi, że ktokolwiek oskarża rząd o podeptanie Konstytucji i narzucenie Włochom reżimu reżimu dyktatorskiego, jest całkowicie w błędzie, ponieważ wyjątkowe okoliczności pandemii powodują konieczność ograniczenia aby chronić zdrowie i życie ludności, należy rozumieć, że są to środki tymczasowe, a to, według niego, stanowiłoby różnicę między prawdziwą dyktaturą a naszym obecnym rządem. Ale na to odpowiadamy: po pierwsze, że pandemia nie istnieje i dlatego jesteśmy w obliczu pozornego zagrożenia, stworzony właśnie w celu uzasadnienia wyjątkowych środków; po drugie, że nie ma najmniejszej gwarancji, że rząd, widząc, jak łatwo jest posługiwać się instrumentem tak potężnym, jak dekrety prezydencji rady i świadomy swojej wewnętrznej słabości, nie może chcieć rozszerzać domniemanej sytuacji nadzwyczajnej w nieskończoność, utrzymywanie całej populacji w stanie permanentnego terroru, właśnie w celu przedłużenia jego trwania, który z drugiej strony, gdybyśmy wrócili do normalności konstytucyjnej, a tym samym do nominacji wyborczej, skazany byłby na koniec.

A jeśli tak jest, to jasne jest, że te same siły, które stworzyły pandemię i sztucznie podsycały terror - siły, które wykraczają daleko poza poszczególne rządy i polityków - również są zainteresowane utrzymaniem światowej populacji w jednym, w stanie permanentnej hipnozy, wykorzystując fakt, że taka hipnoza już istnieje, nawet jeśli przez lata jej nie zauważaliśmy, ponieważ nie nastąpiła sensacyjna i wyjątkowa sytuacja, która ujawniłaby wszystkie implikacje i konsekwencje, które są teraz pod oczami wszystkich.

Covid-19 „Masowa hipnoza”: stan „psychicznej niewoli telewizyjnej”? Ludzie nie wiedzą, że są pod hipnozą, ponieważ ktokolwiek to wie, oznacza, że tak nie jest i dlatego mogą widzieć rzeczy z zewnątrz, z bezstronnym spojrzeniem!

Dlatego, aby zrozumieć, co można zrobić w tej sytuacji, trzeba dokładnie wiedzieć, czym jest hipnoza. W tym celu podajemy definicję podaną w czwartym tomie Elements of Philosophy , poświęconym psychologii , przez ojca Lazarystę Guido Berghin-Rosé (1920-2010), jednego z tych księży, profesorów, formatorów i katechetów, którzy jako pierwsi zaszczepili w seminariach katolickich nikczemny wpływ Soboru Watykańskiego II; i (Turyn, Marietti Publishers, 1954, s. 356-357):

Hipnoza to „SZTUCZNY STAN SNU, W KTÓRYM PODMIOT POZOSTAJE CAŁKOWICIE NA SUGESTIE OPERATORA”.
Hipnozę osiąga się na różne sposoby: gwałtowne lub monotonne dźwięki, utrwalanie świetlistych przedmiotów, ucisk dłoni na różnych częściach ciała itp., Któremu towarzyszy poddanie się woli hipnotyzera, środki te różnią się nieznacznie w zależności od osoby, ale są stanowczy i zdeterminowani. Po długim nałogu wystarczy nawet prosta komenda operatora. Podobne efekty uzyskuje się obecnie w przypadku chemikaliów.

Podmiot może przechodzić przez różne fazy snu, którymi są przede wszystkim: letarg, katalepsja, HIPNOTYCZNY SEN WAMBULIZM . Ta ostatnia jest tą, która realizuje podaną powyżej definicję, to znaczy, w której zachodzi najbardziej charakterystyczne zjawisko tego nienormalnego snu, jakim jest całkowita lub prawie całkowita sugestywność podmiotu przez operatora.
„Podmiotowi mówi się, że śpi ,i mówi aby się obudził i budzi się, aby zobaczyć wyimaginowanego ptaka, pieścić , słyszeć śpiew i widzieć, pieścić, czuć, nie widzieć, co jest przed oczami, a nie widzi to, robi coś , zapomina, pamięta itd. " (Baudin).
Sugestia stanu hipnozy wpłynęła również na stan czuwania, a przede wszystkim na jego wywołanie, poprzez niemal niezwyciężony pchnięcie i nie wiedząc dlaczego, co było nakazane w stanie snu. Wydaje się, że ta sugestywność nie ma granic, z wyjątkiem tych działań, które są zbyt odrażające dla normalnego życia podmiotu, na których działa rodzaj spontanicznej cenzury. W tym stanie zachodzą też inne ważne zjawiska, takie jak przeczulica (zwłaszcza dotyku i wzroku), transpozycja zmysłów, rozszczepienie osobowości itp.
Dziś powszechnie przyjmuje się, że stan ten jest ZWYKŁY NATURALNYMI PRZYCZYNAMI ; w rzeczywistości można go sprowokować dowolnie ustalonymi środkami i ma stałe cechy. Fakt, że podmiot zasypia z uwagą skupioną na operatorze, wyjaśnia, w jaki sposób pozostaje on z nim w kontakcie i może wprowadzać sugestie; Sama skłonność do porzucenia podmiotu wyjaśnia fakt, że sugestie te uzyskują „swobodne wykorzystanie zarówno psychologicznych, jak i fizjologicznych automatyzmów osoby zahipnotyzowanej”.


Hipnoza JEST NIEBEZPIECZNA...

Po dokładnym przemyśleniu, słowo w słowo, na tej stronie ks. Berghin-Rosé wydaje się, że najlepsza rzecz zaczyna się od końca: użyteczność, możliwa i pewne niebezpieczeństwo tej techniki psychologicznej. Powód, dla którego dobry ojciec uważa, że jest niebezpieczna , leży w tym samym źródle, od którego się zaczyna: to jest od obca wola, która całkowicie pokrywa się z wolą podmiotu, aczkolwiek z "dobrymi intencjami", usunąć pewne fakty lub zdarzenia ze swojej świadomości i wprowadzić nowe w celu uzdrowienia. I pozostawiamy freudowskim i jungowskim psychoanalitykom ideę, że może ona służyć do przywrócenia przeszłych wydarzeń, usuniętych przez cenzurę superego, w celu ich ponownego pojawienia się i uwolnienia nieświadomości od nadmiernej presji . W praktyce jest to operacja ryzykowna, ponieważ wszystko zależy od woli hipnotyzera a nic od poddanego hipnozie; to znaczy, że ten ostatni jest atrapą, w rękach tych pierwszych. Oczywiście analogię można poczynić z podawaniem surowicy znieczulającej, aby organizm pacjenta znosił ból związany z operacją. Odpowiadamy na to, że właśnie przykład znieczulenia pokazuje, jak ryzykowne jest uciekanie się do tej praktyki, chociaż jest ona obecnie powszechnie praktykowana ze względu na jej niewątpliwą użyteczność: ile ofiar znieczulenia, na które nikt nie zwraca uwagi, dla milczącej pakt milczenia? A że jest to naprawdę coś niebezpiecznego, a nie rutynowego, świadczy fakt, że przed operacją planowane jest badanie anestezjologiczne, właśnie po to, aby zidentyfikować wszelkie patologie pacjenta, które mogą spowodować śmierć samego znieczulenia.

Hipnoza to „stan sztucznego snu, w którym podmiot pozostaje całkowicie zdany na łaskę sugestii operatora”!

Zawieszenie świadomego życia człowieka to niemała rzecz: czy jest to wykonywane na poziomie klinicznym, z użyciem środków chemicznych, czy też na poziomie psychologicznym, przy użyciu „prostych” technik umysłowych (wizualizacja kolorowych kształtów w ruchu jednostajnym, relaksująca muzyka i słowa wymawiane stanowczym, ale przekonującym głosem). Jak już zauważyliśmy, w zupełnie innym kontekście, mówiąc o wypowiedziach Zagrzebielskiego w sprawie nadzwyczajnych dekretów premiera: kto nas zapewnia, że wyjątkowa sytuacja nie będzie trwała w nieskończoność? Gdyby tak się stało, to znaczy gdyby hipnotyzer utrzymywał hipnotyzera stale w stanie hipnotyzującym z niską częstotliwością, tak aby nie przeszkadzał mu w wykonywaniu zwykłych czynności społecznych i zawodowych, znalazłby się w stanie prawdziwej psychicznej niewoli.,

A nawet nie wiedząc o tym. Cóż: wydaje się, że taki jest stan dzisiejszych mas, utrzymywanych w stanie permanentnej hipnozy poprzez szereg nacisków wywieranych na nie przez środki masowego przekazu, nawet za pomocą przekazów podprogowych, i przez cały styl życia, który je ujawnia. fatalnie poddać się kapilarnemu, pulsującemu, nieustannemu wpływowi okultystycznej mocy, nie zdając sobie z tego sprawy i dlatego chętnie poddając się takiemu wpływowi. Pomyśl, żeby podać tylko jeden przykład, o rockowym megakoncercie, w którym fale dźwiękowe o niskiej częstotliwości tworzą obsesyjną chmurę nad psychiką publiczności, niszcząc wszelkie zmysły krytyczne, nie wspominając o przekazach, wyraźnych lub ukrytych, zawartych w tekstach piosenek (satanizm). Ale można powiedzieć, że większość dzisiejszych ludzi, ze względu na rodzaj egzystencji, którą prowadzą, jest wystawiona prawie dwadzieścia cztery godziny na dobę na negatywne wpływy (nieustanne palenie tytoniu i napojów spirytusowych; dieta obciążona toksynami, niezrównoważona i szkodliwa dla wątroby; nawyk słuchania muzyki o niskiej częstotliwości o każdej porze, nawet podczas nauki lub jazdy samochodem; szaleństwo konsumpcjonizmu i niepokój o wydajność, itp.), wytwarzając adrenalinę i dalej zasilając toksyczną chmurę, która ich otacza, jednocześnie rozpraszając cenne źródła energii fizycznej, coraz bardziej rozbrajając własny organizm przed atakami czynników zewnętrznych.

Między komputerami a szczepionkami? Wielomiliardowy filantrop Bill Gates jest nadal, wraz z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych, pierwszym finansistą WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), organem, który ogłosił i zarządzał pandemią z Covid-19!?

W podobnym kontekście ogólnym, w którym większość ludzi nie może teraz odpocząć, cieszyć się ciszą i harmonią, móc obejść się bez - nawet przez kilka godzin dziennie - telefonu komórkowego, komputera, telewizji, a także nie potrafi docenić przyjemności odrobiny samotności i modlitwy, stan masowej hipnozy, przestudiowanej i fachowo zastosowanej przez władzę oligarchiczną za pomocą właśnie opisanych narzędzi, jest materializacją najgorszego koszmaru, jaki autor gatunku horroru może sobie wyobrazić: dobrowolne poddanie się wielu milionów ludzi, aby władza robiła z nimi wszystko, co zechce.

Władza wykorzystuje to bez skrupułów: chce terroryzować ludzi i to się udaje; chce przekonać ludzi, że ma miejsce rodzaj powszechnej zarazy i mu się to udaje; że jedynym rozwiązaniem jest oddanie się w ręce „zbawicieli”, czyli tych multimiliarderów, takich jak Bill Gates, którzy są również głównymi odpowiedzialnymi za tworzenie niekontrolowanych wirusów i szczepionek o bardziej niż wątpliwych celach i odnoszą sukcesy bez napotykania sprzeciwu. Masowa hipnoza, w którym żyjemy jak w złym śnie na jawie, najlepiej świadczy o tym, że hipnoza jest raczej niebezpieczną praktyką, ponieważ odbiera wszelką możliwość obrony temu, kto ją przyjmuje, i daje maksymalną moc temu, kto ją ćwiczy czyniąc go bożkiem i najwyższym sędzią sytuacji. Dlatego wielkim niebezpieczeństwem hipnozy jest to, że ten, kto jej przechodzi, nawet jej nie zauważa (nawet jeśli dobrowolnie jej się podporządkował) i po wejściu w nią nie ma możliwości wyjścia, choćby dlatego, że tego nie widzi, nie wie, że jest zahipnotyzowany. Dlatego mówiąc o masowej hipnozie, w której się znajdujemy, ludzie nie wiedzą, że są pod hipnozą , ponieważ kto wie, co to znaczy, że tak nie jest i dlatego widzą rzeczy z zewnątrz, z bezstronnym spojrzeniem.

Masowa hipnoza, przestudiowana i umiejętnie stosowana przez władzę oligarchiczną za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, jest materializacją najgorszego koszmaru, jaki może sobie wyobrazić pisarz gatunku horroru: jest to dobrowolne poddanie się wielu milionom jednostek władzy - aby powiedz im, co zechce!

Teraz problemem jest wyjaśnienie tym, którzy są w stanie hipnozy, że muszą się obudzić: jeśli rozkaz nie zostanie wydany przez tę samą osobę, która ich zahipnotyzowała, każdy wysiłek kogokolwiek innego będzie bezużyteczny, ponieważ ich głos nie zostanie rozpoznany. W naszym przypadku głos, który zahipnotyzował masę, jest zasadniczo głosem telewizji: jeśli rozkaz przebudzenia nie pochodzi od niej, ludzie się nie obudzą. Próba rozumowania, racjonalnego dyskutowania z ludźmi, którzy są w stanie hipnozy, jest próżnym, żałosnym wysiłkiem: to tak, jakby rozmawiać z nimi w nieznanym języku. Co wtedy robić? Pierwszą rzeczą jest unikanie hipnozy: ułatwia to odejście od narzędzi i sposobów życia hipnozy i uświadomienie sobie, kto stosuje strategię hipnozy na ludziach i w jakim celu. Drugi to modlić się i ufać Bogu, prosząc Go o cud przebudzenia śpiących ... (Ze stanu opętania, hipnozy może wyzwolić, szczera modlitwa nawrócenie ,przyjecie Prawdy ...dopow.)

accademianuovaitalia.it/…i/9580-come-uscire-dall-ipnosi

Psychologia - nauka demonów
Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen
416

pandemia nie istnieje i dlatego jesteśmy w obliczu pozornego zagrożenia, stworzony właśnie w celu uzasadnienia wyjątkowych środków; po drugie, że nie ma najmniejszej gwarancji, że rząd, widząc, jak łatwo jest posługiwać się instrumentem tak potężnym, jak dekrety prezydencji rady i świadomy swojej wewnętrznej słabości, nie może chcieć rozszerzać domniemanej sytuacji nadzwyczajnej w …More
416

pandemia nie istnieje i dlatego jesteśmy w obliczu pozornego zagrożenia, stworzony właśnie w celu uzasadnienia wyjątkowych środków; po drugie, że nie ma najmniejszej gwarancji, że rząd, widząc, jak łatwo jest posługiwać się instrumentem tak potężnym, jak dekrety prezydencji rady i świadomy swojej wewnętrznej słabości, nie może chcieć rozszerzać domniemanej sytuacji nadzwyczajnej w nieskończoność, utrzymywanie całej populacji w stanie permanentnego terroru, właśnie w celu przedłużenia jego trwania, który z drugiej strony, gdybyśmy wrócili do normalności konstytucyjnej, a tym samym do nominacji wyborczej, skazany byłby na koniec.
woj_tek shares this
246
wacula25wp.pl
No podobnie jak Kaczyńskiego zahipnotyzował jego własny kot. Prezes zdradza, że jego kotka przejawia bardzo nietypowe zachowania i zastanawia go czy to jest wyjaśnienie w stanie hipnozy jego czy kota i ma rozdwojenie teraz
m.rekinek
Teraz problemem jest wyjaśnienie tym, którzy są w stanie hipnozy, że muszą się obudzić: jeśli rozkaz nie zostanie wydany przez tę samą osobę, która ich zahipnotyzowała, każdy wysiłek kogokolwiek innego będzie bezużyteczny, ponieważ ich głos nie zostanie rozpoznany. W naszym przypadku głos, który zahipnotyzował masę, jest zasadniczo głosem telewizji: jeśli rozkaz przebudzenia nie pochodzi od …More
Teraz problemem jest wyjaśnienie tym, którzy są w stanie hipnozy, że muszą się obudzić: jeśli rozkaz nie zostanie wydany przez tę samą osobę, która ich zahipnotyzowała, każdy wysiłek kogokolwiek innego będzie bezużyteczny, ponieważ ich głos nie zostanie rozpoznany. W naszym przypadku głos, który zahipnotyzował masę, jest zasadniczo głosem telewizji: jeśli rozkaz przebudzenia nie pochodzi od niej, ludzie się nie obudzą. Próba rozumowania, racjonalnego dyskutowania z ludźmi, którzy są w stanie hipnozy, jest próżnym, żałosnym wysiłkiem: to tak, jakby rozmawiać z nimi w nieznanym języku. Co wtedy robić? Pierwszą rzeczą jest unikanie hipnozy: ułatwia to odejście od narzędzi i sposobów życia hipnozy i uświadomienie sobie, kto stosuje strategię hipnozy na ludziach i w jakim celu. Drugi to modlić się i ufać Bogu, prosząc Go o cud przebudzenia śpiących ... (Ze stanu opętania, hipnozy może wyzwolić, szczera modlitwa nawrócenie ,przyjecie Prawdy ...dopow.)
Polska Walczącą
Techniki znane i od dawna używane w tzw hipnotycznym marketingu' teraz próbują nam sprzedać swirusa tymi samymi narzędziami stosowanymi w psychoterapii