Clicks396

Plačúca pani pripomína na La Salette svätenie nedele

Plačúca pani pripomína na La Salette svätenie nedele

Zakázané slzy. Plačúca pani pripomína na La Salette nedeľu.

„Dala som vám šesť dní na prácu a siedmy som vyhradila pre seba, ale nechcú mi ho priznať. Toto vlastne robí ťažkým ramena môjho Syna. V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien. Iní pracujú v nedeľu celé leto“ ( Z posolstva z La Salette).

Nedeľa je deň, ktorý patrí Panne Márii. Hovorí o dni Pána ako proroci, keď všetko, čo povedali, bolo Božím výrokom. Keď človek nedokáže oddychovať, stáva sa nervózny a unavený. Nestíha. Začína šomrať a sťažovať sa. Zdá sa, že má málo času. Nebeský Otec namiesto oslavných a ďakovných piesní počuje náreky a stonanie.

Sú to „zakázané“ slzy:
„Tento deň je zasvätený Pánovi, vášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!“ (Neh 8, 9).
Plačúca Pani nám ukazuje na zdroj novej sily a na dar rodinného i cirkevného spoločenstva.

Keď práca pohltí človeka, aj v nedeľu, chýba mu nielen odpočinok, ale aj čas strávený s rodinou pri spoločnom nedeľnom obede.:
„Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčikom spánok“ (Ž 127, 2).

Keď vynechávame nedeľnú svätú omšu, prestávame sa zapájať do farského spoločenstva, nečerpáme z výhod, ktoré nám ponúka:
„Potom im povedal: ´Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!´ A tak všetok ľud išiel jesť, piť, rozposielať podiely a oslavovať s veľkou radosťou, lebo pochopili slová, ktoré im zvestovali“ (Neh 8, 10. 12).

Nedeľa bude potom skvelým začiatkom nového týždňa, bude dňom radosti a pokoja:
„Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať“ (Kaz 3, 4).
Plačúca Pani, ty vidíš moju námahu, ale aj únavu a nespokojnosť, keď neviem oddychovať a nepracovať vo sviatočný deň. Nauč ma obľúbiť si nedeľu ako čas strávený v rodinnom a farskom spoločenstve.

Matej Trizuliak MS
Plačúca Pani. Zamyslenia z La Salette, Misionári Matky Božej Lasaletskej 2019

Pripravil: A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/9051
Anton Čulen
Córdobský biskup žiada dodržiavanie náboženskej slobody a povolenie procesií. Od úradov očakáva, že k nim budú pristupovať rovnako ako k býčím zápasom. Budú žiadať rovnaké práva pre veriacich aj biskupi na Slovensku?