Anton Čulen
41.4K

Občania žiadajú Intronizáciu Ježiša Krista. Predstavujeme nové logo: Ježiš Kristus Kráľ Slovenska

Občania žiadajú Intronizáciu Ježiša Krista. Predstavujeme nové logo: Ježiš Kristus Kráľ Slovenska

„Ak ma na Slovensku príjmu za svojho Kráľa slovami ‚Ježišu uznávam ťa za Kráľa, buď mojím Kráľom a kraľuj v našich srdciach a prebývaj s nami v našich príbytkoch,‘ zachránim slovenský národ od lll. svetovej vojny.“


Nebeský Otče, žiadame Ťa a prosíme, vypočuj naše náreky, volania celého slovenského národa.
Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol vyhlásený za Kráľa nášho národa a štátu. Zverujeme Ti všetkých tých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať Kraľovanie nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme Ťa, Nebeský Otče, vypočuj naše náreky a dotkni sa všetkých tých sŕdc, aby sa otvorili na veľkú Božiu Lásku, aby zatúžili prijať Pána a Spasiteľa, Tvojho Syna Ježiša Krista.

My, Tvoje deti, prosíme Ťa o túto veľkú milosť, aby bol Tvoj Syn prijatý celým Slovenským národom, aby bol vyhlásený Pánom a Vládcom a aby ľudské srdcia zbožňovali Jeho Sväté Meno.

Nebeský Otče, vyslyš naše modlitby a dovoľ, aby sa toto mohlo vykonať, že by všetky milosti, pripravené pre náš národ, mohli na nás spočinúť. Aby sme sa stali Kráľovstvom Tvojho Syna, On nás povedie k večnému šťastiu, aby sme tam došli a stretli sa s Tebou naveky. Amen.

Pane Ježišu Kriste – Kráľ náš i celého sveta – zmiluj sa nad Tvojím verným ľudom, ktorý túži Ťa vyvyšovať každý deň; a túži Ťa vidieť Kráľom večnej Chvály, Kráľom človeka, Bohom všemohúcim, Kráľom života a smrti. Chválime Ťa, vzdávame Ti česť ako Kráľovi Slovenska a celého vesmíru a milujeme Ťa! Obráť srdcia všetkých ľudí, aby v nich vládol pokoj a rešpekt pre všetko, čo si stvoril – tak nám pomáhaj Boh po všetky časy, až naveky vekov.
Amen.

Komentár: Dolupodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska. J. V.

Komentár:
Podpisujem, pretože Ježiš Kristus je mojím Kráľom od malička a verím, že naveky. Podpisujem, že tento úmysel, aby Slovenská republika vyhlásila Ježiša Krista za svojho Kráľa, mám už veľmi dávno, len teraz to niekto vyriekol „nahlas“. M. S.

Komentár: Podpisujem, pretože Ježiš Kristus je Kráľ neba a zeme! A chcem, aby bol aj oficiálne Kráľom Slovenska. K. S.
Komentár: Podpisujem, pretože to považujem za správne a morálne. D. V.
Komentár: Podpisujem lebo túžim intronizovať slávnostne i vo svojom srdci Pána Ježiša a postaviť ho ako jediného Kráľa nad všetky márnosti tohto sveta. G. G.

Komentár: Ježiš Kristus je náš Pán a Kráľ.p N. S.
Komentár: Lebo Je Kráľom Kráľov teda aj Slovenska. A. L.
Komentár: Z celého srdca si želám, aby bol Ježiš Kristus Kráľ Slovenska E. M.

Komentár: Pretože len v Kristovi je spása. Lebo On je cesta, pravda a život. Amen M. R.
Komentár: Som katolícka a nie je mi to ľahostajné. R. K.
Komentár: Popisujem, pretože v dnešnej dobe je to veľmi potrebné a dôležité povedať jasné a zrozumiteľné slovo, a ešte urobiť rozhodný postoj. I. J.

Komentár: Ježiš Kristus je jediný náš KRÁĽ!! R. I.
Komentár: Podpisujem lebo verím v záchranu Ježiša Krista. D. D.
Komentár: Podpisujem, pretože si želám, aby bol Kristus Kráľ Slovenska, aby bolo Slovensko zachránené od 3. svetovej vojny a preto, že si to zaslúži, veď je naozaj Kráľ. M. H.

Komentár: Pripomínam, že intronizáciu Krista Kráľa majú vykonať nielen cirkevné autority, ale aj svetské jedným spoločným úkonom. D. N.
Komentár: Protože, nadevšecko věřím ve svrchovanou moc, moc Lásky, našeho Pána a jediného zachránce a spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. J. T.
Komentár: ……milujem Pána Ježiša M. U.

Komentár: Podpisujem a súhlasím s textom petície J. K.
Komentár: Podpisujem, lebo pre mňa je Ježiš Kráľom a túžim, aby bol korunovaný za Kráľa Slovenska 🙏 🙏 . K.K.
Komentár: …je iba jeden Spasiteľ, záchranca Ježiš Kristus! V. P.

Komentár: Tiež si prajem, aby Cirkev vyhlásila Pána Ježiša za Krista Kráľa Slovenska. A. G.
Komentár: PAN JEŽIŠ KRISTUS MUSÍ VLÁDNUŤ VO SVETE, V NAŠOM NÁRODE, V NAŠICH RODINÁCH. Len on je cesta, pravda a život. E. K.
Komentár: Áno, vyznávam, že Ježiš je Kráľ kráľov a Pán pánov a chcem, aby bol Ježiš vyhlásený za Kráľa Slovenska. A. B.

Komentár: Ku komu by sme išli? Tieto slová s. Petra v dnešnej dobe morálneho a politického zmätku platia viac ako inokedy. P.P.
Komentár: Kristus je môj Kráľ. N. K.
Komentár: Podpisujem, pretože všetci sme Kristovi, patríme mu,bez jeho lásky to nedáme. M. L.

Komentár: Uznávam Ježiša Krista za kráľa nie len Slovenska, ale celého sveta. M. B.
Komentár: Vrúcne si to prajem s celou rodinou ! M. R.
Komentár: Podpisujem, lebo chcem, aby bol Pán Ježiš Kristus vyhlásený za Kráľa Slovenska. T. H.

Komentár: Bez Božej pomoci môžme kľudne zmiznúť z mapy Európy, vďaka mravnému úpadku v našej krajine. Y. G.
Komentár: Jedine s Kristom je možná cesta J. I.
Komentár: Pán Ježiš Kristus je Kráľ Slovenska a my sa pred ním skloníme 🙏 ❤ Amen J. G.
Komentár: Podpisujem tuto petíciu, pretože veľmi si prajem, aby Pan Ježiš držal ochrannú ruku nad našim Slovenskom. M. S.

Podporiť šírenie tohto loga- Ježiš Kristus Kráľ Slovenska- môžete aj vy zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

alianciazanedelu.sk/archiv/13042
Cyril3 Q
Len pomaly. Pán Ježiš s tým súhlasí? Isteže, v určitom zmysle áno. Nie v takom, pre ktorý už kedysi odmietol židov, keď ho chceli spraviť kráľom.
Čo znamená to číslo účtu? A čo znamená "občania"?
Pán Ježiš je jednoznačne Kráľ, ale táto iniciatíva "intronizácie" je akási čudná. Je v tom niečo cudzie. Ide to kdesi z Poľska, alebo od nejakých zvláštnych súkromných pohnútok. Ak je toto Božia …More
Len pomaly. Pán Ježiš s tým súhlasí? Isteže, v určitom zmysle áno. Nie v takom, pre ktorý už kedysi odmietol židov, keď ho chceli spraviť kráľom.
Čo znamená to číslo účtu? A čo znamená "občania"?
Pán Ježiš je jednoznačne Kráľ, ale táto iniciatíva "intronizácie" je akási čudná. Je v tom niečo cudzie. Ide to kdesi z Poľska, alebo od nejakých zvláštnych súkromných pohnútok. Ak je toto Božia vôľa, dopracujeme sa k tomu, ale nie nasilu.
apredsasatoci
Kto bráni ľuďom si intronizovat JK vo svojich srdciach?
Hermenegild
Priniesli tú zprávu MSM. Asi im Brusel vymedzoval "rámec pôsobenia" na Slovensku. Veď hneď na to sa udiala návšteva moslima predstaveného na Slovensku o Bobera a došlo údajne k významnému dohovoru. Ale o čom? O mešite na Slovensku? To už nepovedali.
Jan Griglak
Je to pravda ze biskup Bober aj s Halkom bol v Bruseli, co tam robili?