PiotrM
31.2K

Chcesz mieć kontakt z Bogiem? Złap za telefon!

Kto raz uchwyci się tego sznura, Ona wciągnie go do Nieba!

Maryja spóściła nam sznur z Nieba po którym wciaga dusze do Nieba!

Tonącemu rzuca się koło ratunkowe na morzu by nie zginął.

Maryja rzuciła nam sznur po którym chce nas wciągnąć do Nieba by żadna dusza nie zginęła!

KTO SIĘ NIE ŁAPIE SZNURA - KOŁA RATUNKOWEGO- TONIE I GINIE !!!

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
O pobudkach nabożeństwa do Matki Najświętszej
1. W czym tkwi istota nabożeństwa ku Najświętszej Pannie
2. Maryja jest pierworodną przed wszystkim stworzeniem
3. Maryja jest pierworodną w dziedzinie łaski
4. Maryja jest Matką Boga
5. Świętość Maryi
6. Cześć Maryi Panny w Kościele
7. O dobrodziejstwach przez ręce Maryi
8. Maryja jest szafarką łask wszelkich
9. O miłości Maryi Panny ku nam
More
O pobudkach nabożeństwa do Matki Najświętszej
1. W czym tkwi istota nabożeństwa ku Najświętszej Pannie
2. Maryja jest pierworodną przed wszystkim stworzeniem
3. Maryja jest pierworodną w dziedzinie łaski
4. Maryja jest Matką Boga
5. Świętość Maryi
6. Cześć Maryi Panny w Kościele
7. O dobrodziejstwach przez ręce Maryi
8. Maryja jest szafarką łask wszelkich
9. O miłości Maryi Panny ku nam
10. Nabożeństwo do Matki Najświętszej jest znakiem wybrania do żywota wiecznego
11. Maryja a wybrani w niebie
13. Czym Maryja dla swych czcicieli, w czyśćcu zatrzymanych
13. Maryja Królową naszą
14. Maryja Mistrzynią naszą
15. Maryja jest orędowniczką naszą
16. Maryja Dobrodziejką naszą
17. Maryja naszym ratunkiem
18. Maryja pociechą naszą
19. Czym Maryja dla świata


CZĘŚĆ II.
Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa względem Matki Najświętszej

1. Rozmyślanie
2. Czytanie duchowne
3. Częste wzywanie Matki Najświętszej
4. Maryję Panienkę obrać sobie za Matkę
5. Cześć obrazów Matki Najświętszej
6. Bractwa religijne ku czci Matki Bożej
7. Różaniec
8. Szkaplerz Karmelitański
9. Sodalicje Mariańskie
10. Godzinki do Matki Boskiej
11. Nowenny do Matki Boskiej
12. Cześć ku Świętym, którzy są najbliżsi Matce Najśw. albo którzy się odznaczali ku Niej osobliwszym nabożeństwem
13. Msza św. ku czci Matki Najświętszej
14. Posty ku czci Matki Najświętszej
15. Jałmużny na cześć Maryi
16. Przyjmowanie Komunii św. w uroczystości Maryi
17. Unikanie grzechu z miłości ku Maryi


CZĘŚĆ III.
Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi

1. Ćwiczenie się w cnotach z miłości ku Maryi
2. Pokora Matki Najświętszej
3. Miłość Boża
4. Miłość bliźniego
5. Wiara
6. Nadzieja
7. Czystość
8. Ubóstwo
9. Posłuszeństwo
10. Roztropność
11. Męstwo
12. Cierpliwość
13. Modlitwa
14. Maryja wzorem w mówieniu
15. Jak iść za natchnieniami Bożymi
16. Spełnianie obowiązków
18. Mądrość


CZĘŚĆ IV.
NAUKI NA ŚWIĘTA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

I. Na Narodzenie Matki Boskiej. Duchowne powinowactwo z Jezusem i Maryją
II. Na Narodzenie Matki Boskiej. Maryja zbawieniem wszystkich
III. Na Ofiarowanie Matki Najświętszej w świątyni jerozolimskiej. Maryja naszym wzorem i potężną Orędowniczką
IV. Na Zwiastowanie. Tajemnica Wcielenia Słowa odwiecznego
V. Nawiedzenie św. Elżbiety. Pokora Maryi i szczęście z Jej nawiedzenia
VI. Na Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele. Wesele z oddania się zupełnego Bogu
PiotrM
Dięki przyjacielu. Napewno z tego skorzystam. To dobra wiedza.