3
4
1
2
b8111
607
BOŽÍ SCHRÁNA - chápeme ROZDÍL mezi BOHEM VYŽADOVANOU ÚCTOU k výtvorům, NA JEHO POKYN, skrze naše ruce, a FALEŠNÝM UCTIVÁNÍM /MODLOSLUŽBOU/ k našim výtvorům, které SAMI NAVRHU…More
BOŽÍ SCHRÁNA - chápeme ROZDÍL mezi BOHEM VYŽADOVANOU ÚCTOU k výtvorům, NA JEHO POKYN, skrze naše ruce, a FALEŠNÝM UCTIVÁNÍM /MODLOSLUŽBOU/ k našim výtvorům, které SAMI NAVRHUJEME /nosíme je v průvodech, klaníme se jim, líbáme je, atd./, což Bůh ZAKAZUJE ?