Clicks59
lt.news

Dubijos kardinolas Brandmiuleris: „Šiandienos klausimai gali būti derami, kurie vakar buvo uždrausti“

Seminare, kurį organizavo italų grupė „Scuola Ecclesia Mater“, kardinolas Valteris Brandmiuleris (Walteris Brandmülleris), 91 metų amžiaus, kaip sprendimą iškilusiems sunkumams aiškinantis II Vatikano susirinkimo dokumentus pasiūlė radikalų reliatyvizmą (vaizdo įrašas).

Brandmiuleris sukelia visišką painiavą sakydamas, kad II Vatikano susirinkimas neapibrėžė dogmatiškų klausimų ir net bijojo tai daryti, tačiau „Lumen Gentium“ ir „Dei Verbum“ „neabejotinai turi autentiškų doktrinos mokymų prigimtį ir apjungiančią jėgą“ – „nors ir čia, siaurąja prasme niekas griežtai apibrėžta nebuvo.“

Jis primygtinai reikalauja „glaudaus ir organiško ryšio“ tarp II Vatikano susirinkimo ir ankstesniojo magisteriumo, nes dvasininkui atrodo, kad liturgijos pertrauka ir tikėjimo mokymas yra „neįmanomas, jei tik dėl teologinių priežasčių“. Tai nieko nekeičia, kad šiandien net Jonas XXIII nebepripažintų savo Bažnyčios. Todėl Brandmiulerio griežtas pertraukos nenorėjimas ir neigimas yra tik akademinis.

Jis pripažįsta, kad „Nostra aetate“ (NA) ir „Dignitatis humanae“ (DH) yra neteisūs, tačiau kai Pijaus X brolija sako, kad II Vatikano susirinkimas suklydo, tada „reikia tai griežtai atmesti“. Kodėl? Nes Brandmiuleris aiškina, kad tai „visiškai akivaizdu“, jog susirinkimo tekstas galėjo būti teisus 1965, o klaidingas 2020 metais, nes pasikeitė aplinkybės. Jis netgi pabrėžia „kiekvieno teksto istoriškumą“.

Tai yra prieštaringi radikaliojo reliatyvizmo argumentai. II Vatikano susirinkimas niekada nesuvokė savo tekstų kaip paprasčiausių šeštojo dešimtmečio momentinių nuotraukų.

Visi Brandmiulerio klausimai, susiję su NA ir DH, buvo išspręsti „Dominus Jesus“ (2000 metai), Tikėjimo doktrinos kongregacijos paskelbtame dokumente, kuris niekada nebuvo įgyvendintas ir greitai pamirštas. Bet net jei tai nebūtų tiesa: ar Brandmiulerio reliatyvizmas taip pat neturėtų būti taikomas „Dominus Jesus“, tuo labiau, kad dokumentas reikalauja „atsižvelgti į visus posusirinkiminius magisteriumus“ – įskaitant ir Pranciškų?

Brandmiuleris išplėtė savo reliatyvizmą tiek, kad dvasininkas net teigia, jog moralės srityje yra atvejų, „kur šiandienos klausimai gali būti derami, kurie vakar buvo uždrausti“.

Pagrindiniai jo priešai, kaip kelis kartus pamini kardinolas, yra „vadinamosios tradicionalistų grupės“, kurios negali įprasminti jo prieštarų.

#newsIbsjksxvtw