Clicks371
Otčenáš
2

O následování Pána Ježíše Krista

57Když šli cestou, kdosi mu řekl: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“
58A Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

59Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl: „ Pane, dovol mi, abych odešel nejprve pohřbít svého otce.“
60Řekl mu: „Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj Boží království.“

61Také jiný řekl: „Budu tě následovat, Pane, jen mi napřed dovol se rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě.“
62Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království.“
Lk 9:57-62
Otčenáš
V těchto několika verších podal Evangelista poněkud zhuštěné informace pro všechny, kdo se rozhodují následovat Pána Ježíše Krista.
Následovnictví nespočívá v tom, že člověk přijme nějaký názor. To je příliš málo.
Díky falešným pastýřům z pohanských spolků se denně přesvědčuji o tom, že tzv. křesťané ani netuší, co by měli udělat, aby mohli vstoupit do Božího království.
Tzv. křesťané lžou sobě …More
V těchto několika verších podal Evangelista poněkud zhuštěné informace pro všechny, kdo se rozhodují následovat Pána Ježíše Krista.
Následovnictví nespočívá v tom, že člověk přijme nějaký názor. To je příliš málo.
Díky falešným pastýřům z pohanských spolků se denně přesvědčuji o tom, že tzv. křesťané ani netuší, co by měli udělat, aby mohli vstoupit do Božího království.
Tzv. křesťané lžou sobě i bližním o pokrmu na Cestu, aniž by věděli, kdo je Cesta.
Otčenáš
Znovu připomínám, Ježíš řekl -
19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28:19-20
Pán Ježíš Kristus nechce příznivce teoretiky, ale učedníky. Na své učedníky má však jasně formulované požadavky. Když je neplníte, …More
Znovu připomínám, Ježíš řekl -
19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28:19-20
Pán Ježíš Kristus nechce příznivce teoretiky, ale učedníky. Na své učedníky má však jasně formulované požadavky. Když je neplníte, nepovažujte se za učedníky. Je zbytečné obelhávat sebe sama.
Klidně o sobě říkejte, že jste katolíci, evangelíci, a tak podobně. Ale nikdy neříkejte, že jste Ježíšovi učedníci, když to není pravda.