Otčenáš
2371
Otčenáš
V těchto několika verších podal Evangelista poněkud zhuštěné informace pro všechny, kdo se rozhodují následovat Pána Ježíše Krista.
Následovnictví nespočívá v tom, že člověk přijme nějaký názor. To je příliš málo.
Díky falešným pastýřům z pohanských spolků se denně přesvědčuji o tom, že tzv. křesťané ani netuší, co by měli udělat, aby mohli vstoupit do Božího království.
Tzv. křesťané lžou sobě …More
V těchto několika verších podal Evangelista poněkud zhuštěné informace pro všechny, kdo se rozhodují následovat Pána Ježíše Krista.
Následovnictví nespočívá v tom, že člověk přijme nějaký názor. To je příliš málo.
Díky falešným pastýřům z pohanských spolků se denně přesvědčuji o tom, že tzv. křesťané ani netuší, co by měli udělat, aby mohli vstoupit do Božího království.
Tzv. křesťané lžou sobě i bližním o pokrmu na Cestu, aniž by věděli, kdo je Cesta.
Otčenáš
Znovu připomínám, Ježíš řekl -
19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28:19-20
Pán Ježíš Kristus nechce příznivce teoretiky, ale učedníky. Na své učedníky má však jasně formulované požadavky. Když je neplníte, …More
Znovu připomínám, Ježíš řekl -
19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28:19-20
Pán Ježíš Kristus nechce příznivce teoretiky, ale učedníky. Na své učedníky má však jasně formulované požadavky. Když je neplníte, nepovažujte se za učedníky. Je zbytečné obelhávat sebe sama.
Klidně o sobě říkejte, že jste katolíci, evangelíci, a tak podobně. Ale nikdy neříkejte, že jste Ježíšovi učedníci, když to není pravda.