Laco Bajzo
Čo nové,čo ešte nevieme povedal tento Sojka?

Katolícky biskup by v prvom rade povedal,že sa len splnilo Písmo a bol vypustený satan ,presne ako to máme Bohom zjavené v kap.20Zj.sv.Ján a nastal ten masový odpad od viery ,ako predpovedá Písmo v 2Sol. 2kap.
Katolícky biskup by povedal ,že sa splnilo slovo Písma z kap17Zj.sv.Jan a z RKC sa stala babylonská neviestka ,ktorá smilní -kolaboruje s …More
Čo nové,čo ešte nevieme povedal tento Sojka?

Katolícky biskup by v prvom rade povedal,že sa len splnilo Písmo a bol vypustený satan ,presne ako to máme Bohom zjavené v kap.20Zj.sv.Ján a nastal ten masový odpad od viery ,ako predpovedá Písmo v 2Sol. 2kap.
Katolícky biskup by povedal ,že sa splnilo slovo Písma z kap17Zj.sv.Jan a z RKC sa stala babylonská neviestka ,ktorá smilní -kolaboruje s vládcami zeme a že to sa už nezmení.
Katolícky biskup by preto vyzval na oddelenie od babylonskej neviestky ,ako nám prikazuje Božie slovo.
Katolícky biskup by povedal,že sa túto neviestku nemáme snažiť reformovať ,ani zachraňovať,ale že z nej máme zachrániť čo najviac duší.
Katolícky biskup by povedal ,že toto je to štvrté ,celosvetové ,posledné kráľovstvo,z knihy proroka Daniela ,ktoré je odlišné od všetkých predošlých ,ktoré ovládlo celú zem. Na vrchol ktorého bude dosadený falošný mesiáš ,ako univerzálny nábožensky a politický vládca sveta a ktorého vládu porazí a zničí sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode,keď príde s celou svojou slávou a so všetkými anjelmi svojej moci ,ako večný sudca ,navždy oddeliť Dudkov a Tymiánov od svojich oviec.
Katolícky biskup by povedal,že nemáme zachraňovať tento svet,ale duše z tohto sveta pre Božie kráľovstvo v nebi,lebo toto kráľovstvo už podľa Písma nebude odstránené ani porazené nijakým iným ,len Kristom pri svojom druhom príchode.
Nič z toho tento Sojka nepovedal,lebo celá ich sekta neverí Božiemu slovu ,preto ani nechápe znamenia časov.Ich bohom je ich "prorok" Dohnal a tak namiesto Písma veria jeho fantazírovaniu.
Preto aj blokujú diskusie pod príspevkami na glorii ,aby neboli usvedčení z ich vieroučných bludov.
Laco Bajzo
Všimnite si ,ako títo Dohnalovci ,kde je Sojka vladykom zahmlievajú druhý príchod Krista. Nikdy nepovedia ,že to bude znamenať koniec sveta a Boží súd. Vždy len ,že potom príde a ukončí a zničí vládu týchto globalistov.
Takto farizejsky sa vyjadrujú preto ,lebo oni stále veria týmto uleteným víziám svojho "proroka" a čakajú to ním sľúbené a "vyprorokované " tisícročné kráľovstvo na zemi,po …More
Všimnite si ,ako títo Dohnalovci ,kde je Sojka vladykom zahmlievajú druhý príchod Krista. Nikdy nepovedia ,že to bude znamenať koniec sveta a Boží súd. Vždy len ,že potom príde a ukončí a zničí vládu týchto globalistov.
Takto farizejsky sa vyjadrujú preto ,lebo oni stále veria týmto uleteným víziám svojho "proroka" a čakajú to ním sľúbené a "vyprorokované " tisícročné kráľovstvo na zemi,po porazení antikrista. Často bývajú u Kapala na Svob. rádiu ,ale keby ste im poslali otázku ,nech sa k tomu vyjadria ,tak ju Sonička s Kapalom určite neprečíta :) Je to pre nich tabu téma.
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
forthetruth333
Presny výraz na tieto časy je Koniec časov NIE koniec sveta
Laco Bajzo
fortetruth333 -prečo si vypol komentáre pod tým tvojim "výkladom" modlitby Otčenáš?
Pre toto,aby ťa nikto neusvedčil. Tebe nejde o pravdu ani náhodou.
Modlitba „Otče náš „
"Žiak nie je nad svojho učiteľa ,sluha nie je nad svojho Pána a posol nad toho, kto ho poslal" Tak ako každý kňaz ,biskup a kardinál, je aj pápež len Kristovým učeníkom, sluhom a poslom.
Je možné ,aby sa mýlil Ježiš a "svätý …More
fortetruth333 -prečo si vypol komentáre pod tým tvojim "výkladom" modlitby Otčenáš?
Pre toto,aby ťa nikto neusvedčil. Tebe nejde o pravdu ani náhodou.
Modlitba „Otče náš „
"Žiak nie je nad svojho učiteľa ,sluha nie je nad svojho Pána a posol nad toho, kto ho poslal" Tak ako každý kňaz ,biskup a kardinál, je aj pápež len Kristovým učeníkom, sluhom a poslom.
Je možné ,aby sa mýlil Ježiš a "svätý otec" František musel uviesť na pravú mieru modlitbu Otče náš?
František tvrdí ,že modliť sa "neuveď nás do pokušenia" je nesprávne ,lebo Boh nikoho do pokušenia neuvádza. Svoj úmysel odôvodňuje slovami apoštola Jakuba, ktorý hovorí ,že "Boha nemožno na zlé pokúšať ,lebo ani Boh nikoho na zlé nepokúša. Týmto slovám sv.apoštola Jakuba treba rozumieť tak, že Boh nikoho nenavádza na zlé, že si nepraje ,aby sme konali niečo zlé. Aj keď nás stavia pred pokušenie ,ako pred skúšku ,tak Jeho vôľou nie je ,aby sme hrešili a pripravili sa tak o večný život, ale aby sme v skúške vytrvali v dobrom. Teda skúškou- pokušením sa nás Boh nesnaží naviesť na hriech ,aby nás potom potrestal, alebo zavrhol, ale „aby nás vyskúšal ako zlato v peci“.“Lebo ako žijem ,hovorí Pán ,nechcem smrť hriešnika ,ale aby sa obrátil a aby žil“.
Ez.3:20 A ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrel vo svojom hriechu, jeho spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. 21 Ale ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on nezhreší, určite bude žiť, lebo prijal napomenutie, a ty si si zachránil dušu.“
Citát z knihy proroka Ezechiela nám ukazuje ,že Boh sám nás stavia pred pokušenie a dopúšťa ho ako skúšku. Teda v modlitbe Otče náš prosíme správne a Františkovo tvrdenie ,že Boh nám tieto pokušenia- skúšky do cesty nedáva neobstojí pri konfrontovaní so slovami proroka Ezechiela.
1Sam 18:10 „Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome.“
Sam19:9“ A Šaula napadol zlý duch od Pána, práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citare.
Kráľ Šaul konal tak ,ako sa Bohu nepáči, preto Boh zoslal na neho pokušenie-zlého ducha.
Aj my často robíme ,čo sa Bohu nepáči a preto ho v Otčenáši prosíme ,aby nás neuviedol do pokušenia ,ako Šaula .Aby nedovolil diablovi nás pokúšať na zlé. Boh má moc diablovi to dovoliť ,aj nás pred jeho pokušeniami uchrániť. Alebo ho priamo medzi nás poslať, aby spôsobil čo si Pán praje. Napríklad nezhody:
Sud.9:23 23 „Potom Boh poslal zlého ducha (nezhody) medzi Abimelecha a sichemských občanov - takže sichemskí občania zostali neverní Abimelechovi „
V Knihe sudcov vidíme ,že aj keď je diabol navždy zavrhnutý ,stále musí byť poslušný Bohu a plniť Jeho príkazy. A Pán si ho podľa svojej vôle používa.

Kráľ Dávid ,keď ho Boh postavil pred skúšku ,pokušenie –Uriášovu manželku ,tak v tejto skúške neobstál. Ale ani on nemôže povedať ,že ho k tomu pokúšal, navádzal Boh ,lebo „Každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadostivosť zachvacuje a zvádza. A žiadostivosť potom počne a porodí hriech a dokonaný hriech splodí smrť.“ L.Jak. 13: 14,15
Vieme ,že Boh nás povolal k pokoju preto pri prosbe „neuveď nás do pokušenia priznávame pred Bohom svoju slabosť a krehkosť.
Nesprávnosť Bergogliovho úmyslu potvrdzujú aj slová Deut. 13 kap. kde Pán hovorí toto: "Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,« nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."
Takže vidíme ,že Boh pokušenia ,ako skúšky dopúšťa. Ani tu to Boh nedopúšťa s úmyslom naviesť človeka k hriechu ,ale na svoje oslávenie. Aby jeho ľud ukázal ,že pozná vôľu svojho Boha , nedá sa zviesť a svojou vernosťou tak oslávil Boha. On sám , na skúšku svojho ľudu dopúšťa ,aby si Boží nepriateľ tých ,ktorí sú ochotní povedať mu áno a s ním spolupracovať použil ako veštcov ,snárov a "prorokov". Boh chce ,aby sme v týchto skúškach obstáli a svojou vierou a vernosťou tak oslávili Jeho a ukazovali tak cestu aj ostatným.
Pravda bude skryta
Veríte vážne tomu, že keď niekto prinesie do Baziliky sv Petra modlu a prebehne tam obrad, že taký človek môže ostať pred Bohom pápežom?? To ako potom veríte desatoru?? Pokrytecky?
forthetruth333
už pri falošnom zvolení bergolia UDREL blesk do veže videli ste všetci
Kallistratos
No a co, mrzí tě že NEUDREL do tebe nebo co? 😂
forthetruth333
zrejme zasiahol teba ak neveríš čo vidíš je to s tebou špatné alebo lezieš františkovy do prd,,,,,,,,,,,, c
forthetruth333
Kallistratos nie si teplý???? tvoje naražky tomu nasvedčuju
Kallistratos
Velmi zábavná argumentace. Pán forte tady argumentuje bleskem a tzv. falešnou volbou papeže a vnímá to jako znamení z nebes. 😂 A pak mi tady přichází s další nedůstojnou argumentací, která z něj v lepším případě dělá pacienta andrologie. Ale vraťme se k blesku a hromu - co má asi vypovídat to, že blesk zabil stádo krav na pastvině v počtu 12. Že málo dojily? 😉
TerezaK
Pokud Vám tyto argumentace jsou směšné, potom nevím, čeho se chcete ještě dožít. Potom chápu, že nevěříte ve vytržení, když budete potřebovat pozorovat argumenty, až do konce. Pro nás některé jsou ty argumenty, až až dostačující.
Kallistratos
Směji se argumentaci forthe, neboť z jakého klobouku vytáhl teplost a čtyři otazníky nechápu. 😊

Směji se i blesku, který trefil věž, což bývá velmi často neboť jak známo blesk si vyvýšená a vodivá místa rád vybírá. Mohu prosím znát souřadnice úderu blesku? Může mi někdo sdělit v jakém okamžiku volby papeže blesk udeřil a jak dlouho volba papeže trvá a trvala? Schválně. 😉
Pravda bude skryta
Pár hodín po odstránení Benedikta XVI. To sa opakovalo znova po pár dňoch. Benedikt odstúpil cca na poludnie presne do roka a do dňa ako bolo posolstvo.
Tymián
Exkomunio pre odporcov pápeža
apredsasatoci
Priznávam sa, že slúžim Kristovej sekte!
Tymián
Povedal by som nepriateľom Kristovym
TerezaK
Tymiánku, přečti si aspoň ten malý, základní katechismus, a pak můžeš někoho exkomunikovat, když sám ani nevíš, proti jaké víře a jakou víru máš? Vždyť papež je jako první vázán Učením Církve, pokud jej nevyznává, není katolík, nemůže být papežem. My věříme Pravou Apoštolskou Církev, v návaznosti od sv. Petra, po současného pravého papeže. Učení Církve, tak, jak je předáváno od apoštolů se …More
Tymiánku, přečti si aspoň ten malý, základní katechismus, a pak můžeš někoho exkomunikovat, když sám ani nevíš, proti jaké víře a jakou víru máš? Vždyť papež je jako první vázán Učením Církve, pokud jej nevyznává, není katolík, nemůže být papežem. My věříme Pravou Apoštolskou Církev, v návaznosti od sv. Petra, po současného pravého papeže. Učení Církve, tak, jak je předáváno od apoštolů se nemůže změnit. Jinak to potom už není učení Kristovo. Papež nemůže vyznávat jiné učení. Víš, jaký je současný pravý papež?
apredsasatoci
Tymián,
to sú slová apost. Pavla z Biblie, vieš?
Takto usvedčiť sám seba.
Takto sa zhovadit....
Tymián
Tereza, už mi to došlo!!! Predsa pápež František
TerezaK
(Těsně vedle.) No, vzhledem k tomu, že hned na začátku svého pontifikátu řekl, že nevěří v katolického Boha, tak já Vám Váš osobní názor neberu. Je to Vaše volba. Ať Vám Bůh žehná a zachrání! .-) :-) :-)
Kallistratos
Terezko, ty jsi dost ukecaná co? 😊 Víš co je to Bůh a katolický Bůh? A víš možná také, že když filosofové někdy mluví o smrti Boha, tak je to smrt představ o Bohu.... Představ lidí, kteří rádi Boha vykreslují podle svých pověrčivých přání... A zda ty věříš v Ježíše Krista a nebo Hastrmana je mi zcela jedno.. Důležité je, zda podle tvého jednání a slov poznám, zda budeš ctít Boha a nebo vyprávět …More
Terezko, ty jsi dost ukecaná co? 😊 Víš co je to Bůh a katolický Bůh? A víš možná také, že když filosofové někdy mluví o smrti Boha, tak je to smrt představ o Bohu.... Představ lidí, kteří rádi Boha vykreslují podle svých pověrčivých přání... A zda ty věříš v Ježíše Krista a nebo Hastrmana je mi zcela jedno.. Důležité je, zda podle tvého jednání a slov poznám, zda budeš ctít Boha a nebo vyprávět o štikách a kaprech a porculánových hrnéčkách... 😉
Trepifajksl
Katolický Bůh je ten Bůh, kterého vyznávají učedníci Pána Ježíše Krista. Trojjedinný Bůh - Otec, Syn a Duch svatý. Pak mají nějakého boha ještě třeba musulmani. Ten jim slibuje po smrti žranice a přísun nových panen. Pak má jednoho zvláštního boha talmudské učení a koneckonců ještě různé kmeny. My katolíci věříme v katolického Boha, který je zjeven skrze Pána Ježíše Krista. Boha nejen milosrdného…More
Katolický Bůh je ten Bůh, kterého vyznávají učedníci Pána Ježíše Krista. Trojjedinný Bůh - Otec, Syn a Duch svatý. Pak mají nějakého boha ještě třeba musulmani. Ten jim slibuje po smrti žranice a přísun nových panen. Pak má jednoho zvláštního boha talmudské učení a koneckonců ještě různé kmeny. My katolíci věříme v katolického Boha, který je zjeven skrze Pána Ježíše Krista. Boha nejen milosrdného, ale i spravedlivého.
TerezaK
Rozhodně nejsem tak ukecaná jako Kallistratos. Jen tolik, aby to sloužilo Božím záměrům(snažím se). Více nemám čas. My ženy tolik času nemáme.
Kallistratos
Bravo Terezko, ukecaná jen tolik aby to sloužilo Božím záměrům, no to je překrásná argumentace. To se mi líbí. 😊

Pojem "katolický Bůh" považuji za naprosto zavádějící. Bůh v kterého věřím není katolický, nemá žádné přízvisko, je to zkrátka Bůh. Ztotožňuji se s vyznáním níže:
Křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna. Chápou život a smrt Ježíše Krista …More
Bravo Terezko, ukecaná jen tolik aby to sloužilo Božím záměrům, no to je překrásná argumentace. To se mi líbí. 😊

Pojem "katolický Bůh" považuji za naprosto zavádějící. Bůh v kterého věřím není katolický, nemá žádné přízvisko, je to zkrátka Bůh. Ztotožňuji se s vyznáním níže:
Křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna. Chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem.

Protože nevím kdy papež František mluvil o katolickém Bohu, prosím za odkaz. Rád bych znal souvislosti a kontext v kterém to řekl. Pokud možno nezávislý zdroj a nikoli aeronet a nebo jakékoli tendenční a nesnášenlivé weby vč. glorie. Děkuji. 😊
Trepifajksl
Pojem "katolický Bůh" není zavádějící, nýbrž právě objasňující. Je to Bůh, o kterém učí katolická Církev. Žádný jiný bůh s jinými atributy není. Neexistuje bůh, který vám dá panny po smrti a ani neexistuje bůh, který stvořil ostatní národy, aby sloužili "vyvolenému". To jsou jen satanské koncepce. Bůh sám založil katolickou Církev.
Kallistratos
Co máš pořad s těma panama Trepi. Sice jsi mi neobjasnil, zda-li jsi ten starý dobrý @ceskoslo byť jsi se zaklínal biblickým ano, ano / ne, ne, ale beru to prostě ve stylu - skutek, utek, na každého jiný metr :) Ale k věci - katolický bůh není, není ani evangelický bůh, není ani anglikánský bůh, není ani islámský bůh... Kapišto? Je jediný Bůh, Bůh Tvůrce, Bůh, který poslal na svět Svého Syna …More
Co máš pořad s těma panama Trepi. Sice jsi mi neobjasnil, zda-li jsi ten starý dobrý @ceskoslo byť jsi se zaklínal biblickým ano, ano / ne, ne, ale beru to prostě ve stylu - skutek, utek, na každého jiný metr :) Ale k věci - katolický bůh není, není ani evangelický bůh, není ani anglikánský bůh, není ani islámský bůh... Kapišto? Je jediný Bůh, Bůh Tvůrce, Bůh, který poslal na svět Svého Syna Ježíše Krista... Bůh, který sám sebe nazval Světlem i Láskou. Bůh ve třech osobách. Nemyslím, že vedeme spor Trepi. Vše jsem napsal v předchozím komentáři. A jen dodatek - dáme-li před Boha jakékoli přízvisko, pak jej pomyslně zotročujeme a svrháváme jeho obraz do prachu... Bůh JE svrchovaný. Nebrání mi to ale respektovat jinou kulturu i jejich náboženství. Nemám v plánu jiným napichovat hlavy na kůly či vyřezávat znamení kříže do hlav. To už zde bylo. Mnohé pak vede k frustraci a deziluzím. Viz. nedávno mnou doporučovaný film Poslední údolí. Tam to vidíš ceskoslo jasně. Pokud ale nejsi ceskoslo, dej mi to vědět, to byl aspoň znalec filmové tvorby a mohl jsem se s ním tehdy bavit na soukromé poště i o sci-fi.... Pokud jsi nějaký exot i v Čestmírovi měl by ses stydět. A pokud se tu někde vyskytuje b8111 a má diskuzní hlad a saturuje ho jinak než má, měl by se stydět. Rád bych se mýlil, velmi rád.... 😊