Varovanie
223.5K

Šokujúce svedectvo o stave cirkvi z úst Patrika Sojku

14.11.2020 · AUTOR: MARCELA HOFFMANNOVÁ · V piatok bol zverejnený rozhovor biskupa byzantského katolíckeho patriarchátu Patrika Sojku s Norber…
Laco Bajzo
Čo nové,čo ešte nevieme povedal tento Sojka?
Katolícky biskup by v prvom rade povedal,že sa len splnilo Písmo a bol vypustený satan ,presne ako to máme Bohom zjavené v kap.20Zj.sv.Ján a nastal ten masový odpad od viery ,ako predpovedá Písmo v 2Sol. 2kap.
Katolícky biskup by povedal ,že sa splnilo slovo Písma z kap17Zj.sv.Jan a z RKC sa stala babylonská neviestka ,ktorá smilní -kolaboruje s …More
Čo nové,čo ešte nevieme povedal tento Sojka?

Katolícky biskup by v prvom rade povedal,že sa len splnilo Písmo a bol vypustený satan ,presne ako to máme Bohom zjavené v kap.20Zj.sv.Ján a nastal ten masový odpad od viery ,ako predpovedá Písmo v 2Sol. 2kap.
Katolícky biskup by povedal ,že sa splnilo slovo Písma z kap17Zj.sv.Jan a z RKC sa stala babylonská neviestka ,ktorá smilní -kolaboruje s vládcami zeme a že to sa už nezmení.
Katolícky biskup by preto vyzval na oddelenie od babylonskej neviestky ,ako nám prikazuje Božie slovo.
Katolícky biskup by povedal,že sa túto neviestku nemáme snažiť reformovať ,ani zachraňovať,ale že z nej máme zachrániť čo najviac duší.
Katolícky biskup by povedal ,že toto je to štvrté ,celosvetové ,posledné kráľovstvo,z knihy proroka Daniela ,ktoré je odlišné od všetkých predošlých ,ktoré ovládlo celú zem. Na vrchol ktorého bude dosadený falošný mesiáš ,ako univerzálny nábožensky a politický vládca sveta a ktorého vládu porazí a zničí sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode,keď príde s celou svojou slávou a so všetkými anjelmi svojej moci ,ako večný sudca ,navždy oddeliť Dudkov a Tymiánov od svojich oviec.
Katolícky biskup by povedal,že nemáme zachraňovať tento svet,ale duše z tohto sveta pre Božie kráľovstvo v nebi,lebo toto kráľovstvo už podľa Písma nebude odstránené ani porazené nijakým iným ,len Kristom pri svojom druhom príchode.
Nič z toho tento Sojka nepovedal,lebo celá ich sekta neverí Božiemu slovu ,preto ani nechápe znamenia časov.Ich bohom je ich "prorok" Dohnal a tak namiesto Písma veria jeho fantazírovaniu.
Preto aj blokujú diskusie pod príspevkami na glorii ,aby neboli usvedčení z ich vieroučných bludov.
Laco Bajzo
Všimnite si ,ako títo Dohnalovci ,kde je Sojka vladykom zahmlievajú druhý príchod Krista. Nikdy nepovedia ,že to bude znamenať koniec sveta a Boží súd. Vždy len ,že potom príde a ukončí a zničí vládu týchto globalistov.
Takto farizejsky sa vyjadrujú preto ,lebo oni stále veria týmto uleteným víziám svojho "proroka" a čakajú to ním sľúbené a "vyprorokované " tisícročné kráľovstvo na zemi,po …More
Všimnite si ,ako títo Dohnalovci ,kde je Sojka vladykom zahmlievajú druhý príchod Krista. Nikdy nepovedia ,že to bude znamenať koniec sveta a Boží súd. Vždy len ,že potom príde a ukončí a zničí vládu týchto globalistov.
Takto farizejsky sa vyjadrujú preto ,lebo oni stále veria týmto uleteným víziám svojho "proroka" a čakajú to ním sľúbené a "vyprorokované " tisícročné kráľovstvo na zemi,po porazení antikrista. Často bývajú u Kapala na Svob. rádiu ,ale keby ste im poslali otázku ,nech sa k tomu vyjadria ,tak ju Sonička s Kapalom určite neprečíta :) Je to pre nich tabu téma.
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
forthetruth333
Presny výraz na tieto časy je Koniec časov NIE koniec sveta
Laco Bajzo
fortetruth333 -prečo si vypol komentáre pod tým tvojim "výkladom" modlitby Otčenáš?
Pre toto,aby ťa nikto neusvedčil. Tebe nejde o pravdu ani náhodou.
Modlitba „Otče náš „
"Žiak nie je nad svojho učiteľa ,sluha nie je nad svojho Pána a posol nad toho, kto ho poslal" Tak ako každý kňaz ,biskup a kardinál, je aj pápež len Kristovým učeníkom, sluhom a poslom.
Je možné ,aby sa mýlil Ježiš a "svätý …More
fortetruth333 -prečo si vypol komentáre pod tým tvojim "výkladom" modlitby Otčenáš?
Pre toto,aby ťa nikto neusvedčil. Tebe nejde o pravdu ani náhodou.
Modlitba „Otče náš „
"Žiak nie je nad svojho učiteľa ,sluha nie je nad svojho Pána a posol nad toho, kto ho poslal" Tak ako každý kňaz ,biskup a kardinál, je aj pápež len Kristovým učeníkom, sluhom a poslom.
Je možné ,aby sa mýlil Ježiš a "svätý otec" František musel uviesť na pravú mieru modlitbu Otče náš?
František tvrdí ,že modliť sa "neuveď nás do pokušenia" je nesprávne ,lebo Boh nikoho do pokušenia neuvádza. Svoj úmysel odôvodňuje slovami apoštola Jakuba, ktorý hovorí ,že "Boha nemožno na zlé pokúšať ,lebo ani Boh nikoho na zlé nepokúša. Týmto slovám sv.apoštola Jakuba treba rozumieť tak, že Boh nikoho nenavádza na zlé, že si nepraje ,aby sme konali niečo zlé. Aj keď nás stavia pred pokušenie ,ako pred skúšku ,tak Jeho vôľou nie je ,aby sme hrešili a pripravili sa tak o večný život, ale aby sme v skúške vytrvali v dobrom. Teda skúškou- pokušením sa nás Boh nesnaží naviesť na hriech ,aby nás potom potrestal, alebo zavrhol, ale „aby nás vyskúšal ako zlato v peci“.“Lebo ako žijem ,hovorí Pán ,nechcem smrť hriešnika ,ale aby sa obrátil a aby žil“.
Ez.3:20 A ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, keď ho postavím pred pokušenie, zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrel vo svojom hriechu, jeho spravodlivé skutky, ktoré konal, nezostanú na pamäti a jeho krv budem požadovať z tvojich rúk. 21 Ale ak ty upozorníš spravodlivého, aby nehrešil, a on nezhreší, určite bude žiť, lebo prijal napomenutie, a ty si si zachránil dušu.“
Citát z knihy proroka Ezechiela nám ukazuje ,že Boh sám nás stavia pred pokušenie a dopúšťa ho ako skúšku. Teda v modlitbe Otče náš prosíme správne a Františkovo tvrdenie ,že Boh nám tieto pokušenia- skúšky do cesty nedáva neobstojí pri konfrontovaní so slovami proroka Ezechiela.
1Sam 18:10 „Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome.“
Sam19:9“ A Šaula napadol zlý duch od Pána, práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citare.
Kráľ Šaul konal tak ,ako sa Bohu nepáči, preto Boh zoslal na neho pokušenie-zlého ducha.
Aj my často robíme ,čo sa Bohu nepáči a preto ho v Otčenáši prosíme ,aby nás neuviedol do pokušenia ,ako Šaula .Aby nedovolil diablovi nás pokúšať na zlé. Boh má moc diablovi to dovoliť ,aj nás pred jeho pokušeniami uchrániť. Alebo ho priamo medzi nás poslať, aby spôsobil čo si Pán praje. Napríklad nezhody:
Sud.9:23 23 „Potom Boh poslal zlého ducha (nezhody) medzi Abimelecha a sichemských občanov - takže sichemskí občania zostali neverní Abimelechovi „
V Knihe sudcov vidíme ,že aj keď je diabol navždy zavrhnutý ,stále musí byť poslušný Bohu a plniť Jeho príkazy. A Pán si ho podľa svojej vôle používa.

Kráľ Dávid ,keď ho Boh postavil pred skúšku ,pokušenie –Uriášovu manželku ,tak v tejto skúške neobstál. Ale ani on nemôže povedať ,že ho k tomu pokúšal, navádzal Boh ,lebo „Každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadostivosť zachvacuje a zvádza. A žiadostivosť potom počne a porodí hriech a dokonaný hriech splodí smrť.“ L.Jak. 13: 14,15
Vieme ,že Boh nás povolal k pokoju preto pri prosbe „neuveď nás do pokušenia priznávame pred Bohom svoju slabosť a krehkosť.
Nesprávnosť Bergogliovho úmyslu potvrdzujú aj slová Deut. 13 kap. kde Pán hovorí toto: "Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,« nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."
Takže vidíme ,že Boh pokušenia ,ako skúšky dopúšťa. Ani tu to Boh nedopúšťa s úmyslom naviesť človeka k hriechu ,ale na svoje oslávenie. Aby jeho ľud ukázal ,že pozná vôľu svojho Boha , nedá sa zviesť a svojou vernosťou tak oslávil Boha. On sám , na skúšku svojho ľudu dopúšťa ,aby si Boží nepriateľ tých ,ktorí sú ochotní povedať mu áno a s ním spolupracovať použil ako veštcov ,snárov a "prorokov". Boh chce ,aby sme v týchto skúškach obstáli a svojou vierou a vernosťou tak oslávili Jeho a ukazovali tak cestu aj ostatným.
Pravda bude skryta
Veríte vážne tomu, že keď niekto prinesie do Baziliky sv Petra modlu a prebehne tam obrad, že taký človek môže ostať pred Bohom pápežom?? To ako potom veríte desatoru?? Pokrytecky?
forthetruth333
už pri falošnom zvolení bergolia UDREL blesk do veže videli ste všetci
forthetruth333
zrejme zasiahol teba ak neveríš čo vidíš je to s tebou špatné alebo lezieš františkovy do prd,,,,,,,,,,,, c
One more comment from forthetruth333
forthetruth333
Kallistratos nie si teplý???? tvoje naražky tomu nasvedčuju
TerezaK
Pokud Vám tyto argumentace jsou směšné, potom nevím, čeho se chcete ještě dožít. Potom chápu, že nevěříte ve vytržení, když budete potřebovat pozorovat argumenty, až do konce. Pro nás některé jsou ty argumenty, až až dostačující.
Pravda bude skryta
Pár hodín po odstránení Benedikta XVI. To sa opakovalo znova po pár dňoch. Benedikt odstúpil cca na poludnie presne do roka a do dňa ako bolo posolstvo.
Tymián
Exkomunio pre odporcov pápeža
apredsasatoci
Priznávam sa, že slúžim Kristovej sekte!
Tymián
Povedal by som nepriateľom Kristovym
TerezaK
Tymiánku, přečti si aspoň ten malý, základní katechismus, a pak můžeš někoho exkomunikovat, když sám ani nevíš, proti jaké víře a jakou víru máš? Vždyť papež je jako první vázán Učením Církve, pokud jej nevyznává, není katolík, nemůže být papežem. My věříme Pravou Apoštolskou Církev, v návaznosti od sv. Petra, po současného pravého papeže. Učení Církve, tak, jak je předáváno od apoštolů se …More
Tymiánku, přečti si aspoň ten malý, základní katechismus, a pak můžeš někoho exkomunikovat, když sám ani nevíš, proti jaké víře a jakou víru máš? Vždyť papež je jako první vázán Učením Církve, pokud jej nevyznává, není katolík, nemůže být papežem. My věříme Pravou Apoštolskou Církev, v návaznosti od sv. Petra, po současného pravého papeže. Učení Církve, tak, jak je předáváno od apoštolů se nemůže změnit. Jinak to potom už není učení Kristovo. Papež nemůže vyznávat jiné učení. Víš, jaký je současný pravý papež?
apredsasatoci
Tymián,
to sú slová apost. Pavla z Biblie, vieš?
Takto usvedčiť sám seba.
Takto sa zhovadit....
Tymián
Tereza, už mi to došlo!!! Predsa pápež František
TerezaK
(Těsně vedle.) No, vzhledem k tomu, že hned na začátku svého pontifikátu řekl, že nevěří v katolického Boha, tak já Vám Váš osobní názor neberu. Je to Vaše volba. Ať Vám Bůh žehná a zachrání! .-) :-) :-)
Trepifajksl
Katolický Bůh je ten Bůh, kterého vyznávají učedníci Pána Ježíše Krista. Trojjedinný Bůh - Otec, Syn a Duch svatý. Pak mají nějakého boha ještě třeba musulmani. Ten jim slibuje po smrti žranice a přísun nových panen. Pak má jednoho zvláštního boha talmudské učení a koneckonců ještě různé kmeny. My katolíci věříme v katolického Boha, který je zjeven skrze Pána Ježíše Krista. Boha nejen milosrdného…More
Katolický Bůh je ten Bůh, kterého vyznávají učedníci Pána Ježíše Krista. Trojjedinný Bůh - Otec, Syn a Duch svatý. Pak mají nějakého boha ještě třeba musulmani. Ten jim slibuje po smrti žranice a přísun nových panen. Pak má jednoho zvláštního boha talmudské učení a koneckonců ještě různé kmeny. My katolíci věříme v katolického Boha, který je zjeven skrze Pána Ježíše Krista. Boha nejen milosrdného, ale i spravedlivého.
TerezaK
Rozhodně nejsem tak ukecaná jako Kallistratos. Jen tolik, aby to sloužilo Božím záměrům(snažím se). Více nemám čas. My ženy tolik času nemáme.
Trepifajksl
Pojem "katolický Bůh" není zavádějící, nýbrž právě objasňující. Je to Bůh, o kterém učí katolická Církev. Žádný jiný bůh s jinými atributy není. Neexistuje bůh, který vám dá panny po smrti a ani neexistuje bůh, který stvořil ostatní národy, aby sloužili "vyvolenému". To jsou jen satanské koncepce. Bůh sám založil katolickou Církev.