Clicks177

Len Jedna Cesta

Len Jedna Cesta - 25. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Je len Jedna Cesta, ktorá Vedie k Večnému Životu. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu, S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci, pretože Koniec to oznámi.

Každý musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Bezo Mňa nebude Žiadny pokoj vo svete, len virvar a len tí, ktorí sú v Pokoji So Mnou, budú Mať a Zažívať Môj Pokoj, dokonca aj uprostred virvaru. Hľadajte, aby ste boli vždy v Pokoji So Mnou. Milujem vás a Starám sa o vás.

Mnohí Nie sú v Pokoji So Mnou, pretože sú na ceste, ktorá sa im zdá správna, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu a Koniec to oznámi. Ak neučinia Pokánie a neodvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, tak Zahynú. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika, preto Varujem a Volám hriešnikov k Pokániu. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia, pretože Pokánie Vedie k Večnému Životu. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Hľadajte Život a Nie smrť. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Je len Jedna Cesta ako mať Večný Život. Kajajte sa! Nečakajte, pretože Čas Milosti sa rýchlo kráti a pre mnohých vyprší už v tento deň. Mnohí zomrú, niektorí náhle a neočakávane. Buďte vždy Prichystaní, Potešiteľní Mne, aby som vás Našiel za Hodných Zdediť Moje Večné Kráľovstvo, pretože Nie každý zdedí.

Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí činíte neprávosť. Nedajte sa kýmkoľvek klamať vás so satanovými lžami, úkladmi a prázdnymi sľubmi. Je len Jedna Cesta. Ja Som Tá Cesta. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma, Moju Cestu, každý krok Cesty až do úplného Konca, potom Nebudete Sklamaní a Nebude to Márne.

Je to voľba. Buďte ochotní Odovzdať sa úplne Mne a Mojej Autorite. Zaprite sa, zdvihnite váš kríž každý deň a Nasledujte Ma, Moju Cestu, tak ako vás Usmerňujem a Vediem Ja Osobne, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Nikoho Nenútim. Volám mnohých, ale Nemnohí sú ochotní. Moja Vôľa buď Učinená, Nie vaša vlastná alebo tá iných ľudí. Toto je Tá Jediná Cesta, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi, pretože len Jedna Cesta Vedie do Neba.

youtube.com/watch?v=ki6Ik_5tLJw
Public domain