01:16
Coburg
42.9K
Kríž nad Ruskom Počas sviatku Zjavenia Pána 6. januára 2022 sa nad Ruskom zjavil Svätý kríž. Pravoslávni veriaci, riadiaci sa podľa juliánskeho kalendára, zasadli vo štvrtok 6. januára k štedrovečer…More
Kríž nad Ruskom

Počas sviatku Zjavenia Pána 6. januára 2022 sa nad Ruskom zjavil Svätý kríž. Pravoslávni veriaci, riadiaci sa podľa juliánskeho kalendára, zasadli vo štvrtok 6. januára k štedrovečernému stolu, aby oslávili narodenie Isusa Christa.
Janko333
Boh má s Ruskom plán! Panna Mária povedala: žiadam vás, aby bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu a aby zaň bolo konané odčiňujúce sväté prijímanie každú prvú sobotu. Ak budú moje požiadavky vyslyšané, Rusko sa obráti a bude mier. Keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť strašný trest na celé ľudstvo. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo.

„…
More
Boh má s Ruskom plán! Panna Mária povedala: žiadam vás, aby bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu a aby zaň bolo konané odčiňujúce sväté prijímanie každú prvú sobotu. Ak budú moje požiadavky vyslyšané, Rusko sa obráti a bude mier. Keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť strašný trest na celé ľudstvo. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo.

„Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov a kňazov. Diablovo dielo prenikne dokonca do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky.


Rusko sa komunizmom zrieklo Boha, a ak Západ nezačne konať pokánie a nebude sa za Rusko modliť, Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta a mnohé národy zmiznú z tváre zeme. Ďalej Matka Božia hovorí: ,Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí, Rusko sa obráti a vo svete zavládne mier.‘ Práve v takomto optimistickom duchu sa končí posolstvo Fatimy. A vidíme, že sa do posledného písmena týka Ruska.

Prečo práve päť sobôt?
Sestre Lucii dal odpoveď na túto otázku sám Pán Ježiš: „Dcéra moja, dôvod je jednoduchý – je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

1. Rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie proti panenstvu Božej Matky.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pričom sa odmieta prijať ju ako Matku všetkých ľudí.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí ju potupujú v jej posvätných obrazoch.

Podmienky pre vykonanie Pobožnosti piatich prvých sobôt v mesiaci:
1. Vykonať si svätú spoveď
– svätú spoveď si vykonáme na prvú sobotu alebo už pred ňou, za predpokladu, že sme pri svätom prijímaní v tento deň boli v stave posväcujúcej milosti a máme daný úmysel.
2. Pristúpiť k svätému prijímaniu – po svätom prijímaní je potrebné vzbudiť si úmysel svojimi slovami alebo napr. modlitbou anjela, ktorú naučil fatimské deti.
3. Pomodliť sa v ten deň ruženec – päť desiatkov, prípadne aj viac. Pred modlitbou si vzbudíme úmysel vynáhrady za hriešnikov.
4. Rozjímať aspoň štvrť hodiny o tajomstvách posvätného ruženca – môžeme uvažovať o niektorom z tajomstiev ruženca alebo o tajomstve života Ježiša Krista a jeho Matky. rodinaneposkvrnenej.sk/fatimské-soboty

Varovanie z Akity: kardináli sa postavia proti kardinálom! - Christianitas
TerezaK
Myslet si můžete, co chcete, ale u video je uvedeno, kdy se to stalo, takže je evidentně aktuální a zřejmě - neBo´t koresponduje s poselstvími, nás má připravit na nadcházející události, pomalu
MILOSLAV
Už jsem podobné video viděl a myslím si, že je to staré video.