21:24
Modlitba - růžence - Radostný růženec. Radostný růženec 1) Vyznáním víry: Věřím v Boha. 2) Otče náš 3) 3x Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova: a) V kterého věříme b) V kterého …More
Modlitba - růžence - Radostný růženec.

Radostný růženec
1) Vyznáním víry: Věřím v Boha.
2) Otče náš
3) 3x Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
a) V kterého věříme
b) V kterého doufáme
c) Kterého milujeme
4) Sláva Otci
5) Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

Tajemství radostná

kterého jsi z Ducha Svatého počala.
s kterým jsi Alžbětu navštívila.
kterého jsi v Betlémě porodila.
kterého jsi v chrámě obětovala.
kterého jsi v chrámě nalezla.

6) Zdrávas Královno…

7) Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

8) Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Svatý otec Jan Pavel II. doporučil následující volbu tajemství:

pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná
Ana Luisa M.R
Modlitba - růžence - Radostný růženec