26.1. Deň modlitby za Pokoj (na Ukrajine)

Milí priatelia!

Pridávame sa k výzve Svätého Otca Františka, ktorý v nedeľu vyhlásil na dnes deň modlitieb za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.

„So znepokojením sledujem nárast napätí, ktoré hrozia zasadiť nový úder pokoju na Ukrajine a spochybňujú bezpečnosť európskeho kontinentu s ešte širšími dôsledkami. Vrúcne vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili k všemohúcemu Bohu za to, aby každý politický krok a iniciatíva slúžili ľudskému bratstvu, skôr než straníckym záujmom. Ten, kto presadzuje vlastné ciele na úkor iných, znevažuje vlastné povolanie človeka, pretože všetci sme boli stvorení ako bratia. Z tohto dôvodu a s obavami vzhľadom na súčasné napätia navrhujem, aby budúca streda 26. januára bola dňom modlitby za pokoj.“

K vytvoreniu duchovného spoločenstva prosby za mier a pokoj, pozýva aj predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Počas všetkých vysielaných svätých omší a modlitieb budú prosiť za pokoj aj vo vysielaní televízie LUX, kde pozývajú pridať sa všetkých divákov.

Výzva na spoločnú modlitbu je uverejnená aj na našej sociálnej sieti, môžete ju prezdieľať, aby sa zapojilo čo najviac ľudí. Ďakujeme!