Clicks833
csk.news
1

Viganò: Vatikán II. a pápežstvo sa stali trójskymi koňmi

V pápežstve je „rozkol,“ píše arcibiskup Viganò v liste otcovi Thomasovi Weinandymu (MarcoTosatti.com, 11. augusta).

Vysvetľuje to tým, že František je vodcom schizmatického „segmentu Cirkvi“ založeného na „rozkole v Magistériu“, ku ktorému došlo vo Vatikáne II.

Viganò opisuje II. Vatikánsky koncil ako eklektický koncil a zároveň ako prvý zmierovací kruh „schizmatickej cirkvi“, ktorá sa považuje za „narodenú z II. Vatikánu“. Preto je vatikánsky koncil v skutočnosti dvoma radami, hovorí Viganò.

Vysvetľuje, že modernisti sa odvolávajú na zmierovacie konanie, aby zdôvodnili svoje odchýlky, a porovnáva to s františkánskymi prelátmi, ktorí trvajú na „autorite Kristovho vikára“ presne vtedy, keď koná schizmaticky.

Viganò poukazuje na to, že od pána Jána XXIII. umožnili pápežovi veci, ktoré boli „nejednoznačne v rozpore“ s katolíckou doktrínou, pretože táto rozpornosť zodpovedala ich presvedčeniu.

Upozorňuje, že Vatikán II. a pápežstvo sa používajú na zavedenie trójskeho koňa do cirkvi, aby odradili od akejkoľvek formy oprávnenej kritiky.

#newsIqncygtzdj

Theodorá-Máriá
Mnohem starší záležitost.