Viganò: Vatikán II. a pápežstvo sa stali trójskymi koňmi

V pápežstve je „rozkol,“ píše arcibiskup Viganò v liste otcovi Thomasovi Weinandymu (MarcoTosatti.com, 11. augusta). Vysvetľuje to tým, že František je vodcom schizmatického „segmentu Cirkvi“ založen…
Theodorá-Máriá
Mnohem starší záležitost.