Monika Sękowska
Wspaniały...światły...odważny i wierny Prawdzie kapłam... 😊 😊 😊
Takich nam potrzeba...
MementoMori+++
Zgadzam się, żeby tylko jeszcze te słowa Księdza profesora nie padały jak groch o ścianę, ale do uszu , umysłów i serc wielu tych których prawda mało interesuje którzy nie zastanawiają się nad sensem swojego istnienia w materialnym lub bezpłodnym i pozornie niekończącym się zagonieniu doczesnością