Bob
1270

Czym usmażymy amerykańskie satelity.

Чем мы будем жарить американские спутники

О новых военных разработках России рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он сообщил, что на подходе системы вооружения на новых физических принципах: лазеры, электромагнитное широкополосное оружие.

Что уже есть?

Комплекс "Пересвет" может ослеплять все спутниковые системы разведки на орбитах до 1500 км за счет лазерного излучения;

Комплексы "Задира" могут сбивать беспилотники на расстоянии до 5 километров, "сжигая" дрон за пять секунд.

Перспективные разработки

Кинетическое оружие, когда взрыв происходит за счет выделения энергии после удара снаряда на огромной скорости, взрывчатка здесь вообще не используется;

Системы управления с искусственным интеллектом собирают всю информацию с поля боя и помогают командиру принять оптимальное решение;

Роботизированные комплексы типа "Уран-9" и "Нерехта". В будущем эти беспилотные танки планируют сделать более универсальными.

TŁUMACZENIE
Czym usmażymy amerykańskie satelity

Wicepremier Rosji Jurij Borysow mówił o nowych wydarzeniach wojskowych w Rosji. Powiedział, że w drodze są systemy uzbrojenia oparte na nowych zasadach fizycznych: lasery, elektromagnetyczna broń szerokopasmowa.

Co już masz?

Kompleks Peresvet może oślepić wszystkie systemy rozpoznania satelitarnego na orbitach do 1500 km dzięki promieniowaniu laserowemu;

Kompleksy Zadiry potrafią zestrzeliwać drony na odległość do 5 kilometrów, „spalając” drona w pięć sekund.

Perspektywy rozwoju

Broń kinetyczna, gdy eksplozja następuje z powodu uwolnienia energii po uderzeniu pocisku z dużą prędkością, materiały wybuchowe nie są tutaj w ogóle używane;

Systemy kontroli AI zbierają wszystkie informacje z pola bitwy i pomagają dowódcy podjąć najlepszą decyzję;

Kompleksy robotyczne, takie jak „Uran-9” i „Nerekhta”. W przyszłości planuje się zwiększenie wszechstronności tych bezzałogowych czołgów.
Bob
19 05 2022 Prokurator z Bolesławca kryje przestępczą działalność policji z Jeleniej Góry - 19 05 2022 Prokurator z Bolesławca kryje przestępczą działalność policji z Jeleniej Góry (M. Bustowski)