UWAGA !!!! SZATAN JEST MISTRZEM KAMUFLAŻU !

Na portalu działa heretyk V.R.S.…
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Jestem również zablokowany prze tego gostką i mogę tylko tyle powiedzieć ,że szatan na tym portalu ma władzę absolutną !
Rozdzielił wszystkich i każdego z osobna , bo nie wszyscy szukają prawdy i są podatni na poddaństwo fałszywym nawiedzonym filozofom udającym wszechwiedzących .
Trzeba pamiętać , że Msza Św. w rycie rzymskim odprawiana z Mszału z 1962 roku Nana XXIII-go jest ostatnim mszałem …More
Jestem również zablokowany prze tego gostką i mogę tylko tyle powiedzieć ,że szatan na tym portalu ma władzę absolutną !
Rozdzielił wszystkich i każdego z osobna , bo nie wszyscy szukają prawdy i są podatni na poddaństwo fałszywym nawiedzonym filozofom udającym wszechwiedzących .
Trzeba pamiętać , że Msza Św. w rycie rzymskim odprawiana z Mszału z 1962 roku Nana XXIII-go jest ostatnim mszałem uznawanym przez znanych teologów Tradycji . Zatem czy to w Indulcie czy u Bractwa Św.Piusa X-go czy u Sedewakantystów
-Msza Św. jest ważna . Inaczej ma się sprawa do Sakramentów szczególnie Sakramentu Spowiedzi Tradycjonalista nie uznający wytworu masonerii tj. papieży posoborowych nie pójdzie do ks. Indultowca po ten Sakrament , gdyż nie powie mu , że jego ostatnim ważnym papieżem jest Pius XX-sty , bo ten w takim przypadku może nie udzielić mu rozgrzeszenia . Dlatego taki Tradycjonalista MUSI wykonać Sakrament Spowiedzi u swojego wybranego kapłana -kaznodziei, jesli chce być prawdziwie wyspowiadany .