Clicks1.6K
Anton Čulen
13

Video: Kňaz Ľ. Volko na sviečkovom pochode 15. 11. 2020: Sú naši pastieri dobrými pastiermi? Ja som už dávno nepočul hlas dobrého pastiera

Kňaz Ľ. Volko na sviečkovom pochode 15. 11. 2020: Sú naši pastieri dobrými pastiermi? Ja som už dávno nepočul hlas dobrého pastiera. Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/7534
Dobrý pastier aj život položí za ovce. Naopak, zlý pastier ide za ovcami, ženie ich bičom a keď prichádza vlk, tak uteká a nechá ich roztrhať vlkom, tieto ovce. Tak kde sú tí dobrí pastieri?
Bratia a sestry, stojím tu pred vami, dobre si zapamätajte to poradie.
Po prvé ako človek, lebo som na Boží obraz stvorený.
Po druhé, ako Slovák, lebo som sa narodil slovenským rodičom.
Po tretie, ako kresťan, lebo som bol krstom prijatý do Cirkvi a požehnaný.
A po štvrté ako Kristov kňaz, lebo som bol povolaný. Nikdy nie naopak. Nemôžem byť kňazom a nebyť človekom. Vždy v tomto poradí. Tridsať rokov pracujem a pomáham ľuďom v prvej línii.

Týmto chcem pozdraviť mojich farníkov: Martin, Hriňová, Kľak, Tajov, Krupina, Bojnice, Turčianske Teplice, Vrútky, Kanianka, Koš, Zvolen, Kováčová, Čierny Balog, Včelince, naposledy Prešov a momentálne Stupava. Okrem toho rok v Prahe, na Morave, Vsetín, Veselí nad Moravou, v Londýne a tri roky v Leedsi, v Anglicku. Za socializmu som bol prenasledovaný, aj celá moja rodina. Keď som sa prihlásil do kňazského seminára, tu na Kapitulskej, mladšia sestra bola šikanovaná v škole, mamička predvolaná na Okresný národný výbor k cirkevnému tajomníkovi, dala si dva diazepany a išla na pohovor.

Riaditeľ gymnázia, triedny, ma presviedčali od hlavy až po päty, aby som si to rozmyslel. Ja som v týchto všetkých farnostiach, čo som spomínal, verejne kázal, tí ľudia ma poznajú. Kázal som pravdivo, úprimne, statočne a nebojácne, v sile Ducha Svätého, v sile Božej. A preto som tu, na poslednom mieste. Žiadnu kariéru som neurobil. Prijmite moje slová s takou láskou a s bolesťou, s akou som ich pre vás pripravil, lebo vás mám rád.

Naši pastieri mlčia. Dovolili to, čo ešte v dejinách Cirkvi nepoznáme. Ja toto nepoznám v dejinách Cirkvi. Boli veľké boje, veľké pandémie, ale kostoly zatvorené neboli! Pre mňa to bol šok, keď som išiel v nedeľu v Stupave do kostola a dievčatká pri kostole; s mamičkou som išiel, nás zastavili, už nemôžete, lebo už je tam päťdesiat ľudí. Tak sme stáli vonku, stojíme vonku, nespieva sa. Čo, pán organista dal výpoveď? Nie, pán Matovič zakázal spievať, pretože tým sa šíri koronavírus! A naši pastieri mlčia! Toto sa nestalo nikde, azda iba v moslimských krajinách. Naši pastieri, sú naši pastieri dobrými pastiermi?
Video: Sviečkový pochod Bratislava 15. 11. 2020. Božie Milosrdenstvo a Sedembolestná Panna Mária. Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/7534

Pán Ježiš povedal: Dobrý pastier ide pred svojimi ovcami a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas! A On ich volá každého po mene. Po mene, lebo ich pozná, lebo žije s nimi. Dobrý pastier aj život položí za ovce. Naopak, zlý pastier ide za ovcami, ženie ich bičom a keď prichádza vlk, tak uteká a nechá ovce roztrhať vlkom. Tak kde sú tí dobrí pastieri? Milí moji, preto som prišiel, lebo aby ste vedeli, že nie sme všetci na hlavu padnutí.

Poznáme hlas našich pastierov? Ja som už dávno nepočul hlas dobrého pastiera. Ja som už dávno nepočul. Počuť ich vôbec? Neženú ovce priamo do hrtana vlkov?

Bratia a sestry, prichádza doba, ja vám to musím povedať ako kňaz, lebo ja to vidím, a poviem vám, že v tých farnostiach, čo som prešiel, bolo to veľa farností, tak ja som tam našiel veľké duchovné bohatstvo, veľký duchovný kapitál práve vo vás. Možno som sa ja viacej vďaka vám povzbudil, než ja v tých svojich kázňach som povzbudzoval vás.

Prichádza doba, ba už je tu, doba neslobody a doba katakomb, kedy sa kresťania tajne schádzavali pod zemou. Moji milí, buďte statoční v týchto časoch skúšky. Keby bol aj celý svet proti mne, a ja sám, keď je so mnou Pán Ježiš, vždy som v presile, lebo On je Všemohúci. Vždy som v presile. Pozrite sa na mňa, bol som v nebezpečenstve fyzickej likvidácie. V roku 1988 ma zobral kontráš, mladším vysvetlím, vojenská kontrarozviedka, to sú tí vojaci, čo chodia v civile, ma zobral do auta, bolo to v centre Prahy. Nevedel som kam idem, išli sme cez troje mreží, a tam čakali ďalší dvaja. Dali mi podpísať dohodu o spolupráci. Neviem, odkiaľ som vtedy zobral tú silu, ale teraz už viem, vzal som ju od Pána Boha, a povedal som im: „Strčte si ten papier do zadku“.
Teraz sa to zdá ľahké, ale vtedy mi robilo tri-tri, viete, ale teraz by som povedal, strčte si ten modrý papier do zadku!

Pred dvoma týždňami som bol prepustený z práce, lebo som odmietol testovanie, ešte s jedným kolegom. Sväté omše môžem slúžiť, pán biskup mi povedal, že sväté omše môžem slúžiť, ale nie verejne, len doma. V obývačke, alebo v spálni. Takže prenasledovanie zo všetkých strán.

Pozrite sa na našich predkov, na našich otcov, otec Andrej Hlinka bol prenasledovaný a väznený za to, že kázal po slovensky a nie po maďarsky. Otec kardinál Korec, odsúdený na dvanásť rokov väzenia. Otec, preto hovorím otec, lebo to boli otcovia! Poznal som ich osobne, okrem Andreja Hlinku. Stovky ďalších. Tieto príklady a obety nemôžu vyjsť nazmar v tomto národe. My sme ich dedičia. Sme dedičia týchto našich predkov?

Jednu dôležitú vec k tomu vlastenectvu. To nie je nacionalizmus.
Pán Ježiš bol vlastenec, skutočný patriot, lebo zaplakal nad svojím mestom Jeruzalemom, a keď posielal apoštolov, povedal im: „Choďte najprv k ovciam z domu Izraela“. Teda choďte najprv k môjmu národu! On miloval svoj národ. Pán Ježiš sa vždy zastal tých slabých a ubitých a nebol schovaný v biskupských rezidenciách a na farách. Pán Ježiš sa obetoval celkom za tých najbiednejších a pranieroval zákonníkov, farizejov a pokrytcov.

Rozčúlil sa svätým hnevom v jeruzalemskom chráme. Jeruzalemský chrám vtedy bol nielen náboženské centrum, ale aj politické, tam zasadal zákonodarný zbor, židovská veľrada, Sanhedrin. A on ich vyhnal z bičom z jeruzalemského chrámu, poprevracal im stoly. Keby prišiel dnes na Slovensko, kam by asi tak išiel? Určite sem? A kde je zákonodarný zbor? Pán Ježiš by asi išiel do Národnej rady, ale nemohol by im tam poprevracať stoly, lebo sú tam dobre upevnené.

Stojme vždy na strane dobra, pravdy a krásy. To je jedno, či som veriaci, alebo neveriaci. My musíme, duchovne každý sám, otvoriť hlavu, premýšľať, hľadať, informovať sa navzájom, otvárať oči druhým, tým zaslepeným. Pre mňa je to Boh. Dobro, Pravda, Krása, pre mňa je to Boh.

Na záver sa kňaz Ľuboš s celým námestím pomodlil modlitbu Otče náš a udelil svoje kňazské požehnanie.

Pripravil A. Čulen, krátené
alianciazanedelu.sk/archiv/7534
ľubica
Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas k lži a zrade. Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa.
Works of …More
Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas k lži a zrade. Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa.
Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London : R. Washbourne, 1882, 315s., pp. 248-250
viac: Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi
Anton Čulen
Videá z dnešného protestu proti nariadeniam Matovičovej vlády v Bratislave. Obrovský dav ľudí sa pred prezidentským palácom pomodlil Otče náš a dostal opäť požehnanie od kňaza
ľubica
Rádio Maria: Covid-19 Je Konspirací Za Účelem Vytvoření "Satanova Světa"
.......................................
KEDY tzv. katolícke RADIO LUMEN A tzv. katolícka TV LUX BUDU HOVORIT PRAVDU? KEDY PRESTANU TIACHAT TIE SOROSOVSKE CISLA TZV NARASTU OCHORENI, KEDY? ..... každému mainstreamovému médiu čo šíri klamstvo o covide, ide riadny balík peňazí .... čo to teda znamená? že tzv. katolícke média …More
Rádio Maria: Covid-19 Je Konspirací Za Účelem Vytvoření "Satanova Světa"
.......................................
KEDY tzv. katolícke RADIO LUMEN A tzv. katolícka TV LUX BUDU HOVORIT PRAVDU? KEDY PRESTANU TIACHAT TIE SOROSOVSKE CISLA TZV NARASTU OCHORENI, KEDY? ..... každému mainstreamovému médiu čo šíri klamstvo o covide, ide riadny balík peňazí .... čo to teda znamená? že tzv. katolícke média zapredali dušu diablovi, otcovi každej lži!
forthetruth333
tzv katolické média??? NIE idú v šlapajách NWO nedokážu hájiť pravdu
v takomto prípade su proti Pravde TO JE su proti BOHU Boh je Pravda
ľubica
DEO GRATIAS! 100000000000000000000000000000000 x KONEĆNE NIEKTO, v ktorom dýcha slobodne Duch Boží: Pred dvoma týždňami som bol prepustený z práce, lebo som odmietol testovanie, ešte s jedným kolegom. Sväté omše môžem slúžiť, pán biskup mi povedal, že sväté omše môžem slúžiť, ale nie verejne, len doma. V obývačke, alebo v spálni. Takže prenasledovanie zo všetkých strán.
................…
More
DEO GRATIAS! 100000000000000000000000000000000 x KONEĆNE NIEKTO, v ktorom dýcha slobodne Duch Boží: Pred dvoma týždňami som bol prepustený z práce, lebo som odmietol testovanie, ešte s jedným kolegom. Sväté omše môžem slúžiť, pán biskup mi povedal, že sväté omše môžem slúžiť, ale nie verejne, len doma. V obývačke, alebo v spálni. Takže prenasledovanie zo všetkých strán.
..................................................

Pridávame si ho do zoznamu verných kňazov a modlíme sa za všetkých, ktorých ABU nezlomil a dokázali uniesť ekonomickú ujmu!!! Sv. Ján Krstiteľ kedysi položil hlavu za svojho Majstra, Ježiša Krista, ktorému pripravoval cestu..... dnes? kňazi by mali, ak sú verní nasledovníci svojho Pána, strácať aspoň tie ekonomické istoty z ABU! Pán im to požehná a Matka Sedembolestná ich za toto svedectvo vyvedie z bludiska RKC za svetlom!
ekans
a kde máte Kuffu, je podelaný?
forthetruth333
Kufa je väzňom poslušností,,ale nesprávnemu panovy,reči pekne skutek utek
Ján Gregorovič
Toto je obdivuhodné svedectvo !!!!!!!
Milí slovenský kňazi a biskupi - vzor už máte........dal vám ho tento kňaz o.Ľuboš Volko - koľký z vás ho budú nasledovať a zvolia si tú ,, úzku " cestu, ktorá vedie do neba ???? Alebo strčíte hlavy do piesku a budete sa vyhovárať, že ste nič nevideli a nič nepočuli,len v záujme zachovania si svojích ,,štandardov " ( mesačný plat, ubytovanie zadarmo na fare,…
More
Toto je obdivuhodné svedectvo !!!!!!!
Milí slovenský kňazi a biskupi - vzor už máte........dal vám ho tento kňaz o.Ľuboš Volko - koľký z vás ho budú nasledovať a zvolia si tú ,, úzku " cestu, ktorá vedie do neba ???? Alebo strčíte hlavy do piesku a budete sa vyhovárať, že ste nič nevideli a nič nepočuli,len v záujme zachovania si svojích ,,štandardov " ( mesačný plat, ubytovanie zadarmo na fare,intencie a ďalšie ,, benefity ".....) len, aby ste nevytrčali z davu ???? Pamätajte na slová : úzka cesta vedie do neba a široká do pekla..........Prosím Vás pokorne, slušne a s patričnou úctou či dôstojnosťou : Zobuďte sa !!! doba milostí je na konci, a nastáva čas skúšok .......prečo máte tak zaslepené oči ???? Ak sa postavíte na stranu KRISTA, a za KRISTA, čohože sa máte báť....veď : Ak je BOH za nás, kto je proti nám ???? Ak sa budete postupne vy - kňazi, pridávať a nasledovať vzor tohoto kňaza, či vari každý biskup všetkých svojich kňazov prepustí zo služby ??? Kto mu potom bude slúžiť v jednotlivých farnostiach ???? Nedajte sa odradiť - biskup zmení svoje stanovisko,a nebude Vás nijako sankcionovať či trestať za Vaše počínanie. Či už vari ani trošičku, v kútiku svojej duše, necítite , nespoznávate a nepočujete hlas samotného Pána JEŽIŠA, ako Vás volá, pretože Vás potrebuje ???? Peto Vás ešte raz PROSíM a VYZýVAM, postavte sa aj Vy, na stranu tohoto kňaza,nasledujte jeho príklad a nebojte sa ..........BOH sa o Vás postará........Je to skúška Vašej viery a oddanosti KRISTOVI..... ( pripomínam KRISTOVI a nie biskupovi ....)Zachovajte sa ako ozajstný kresťania - katolíci, a nezatvárajte kostoly pred veriacimi, neuplatňujte akési pochybné kvoty či limity na množstvo veriacich v kostole, neodstraňujte svätenú vodu z kostolov, nepodávajte sv.prijimanie veriacim na ruku, ale s láskou a úctou k samotnej EUCHARISTII - jedine do úst......a pri sv.omši, keď spomínate pápeža a zjednocujete sa s ním v modlitbe po premenení, nespomínajte meno Františka - iba stručne a jednoducho - ,, v jednote s naším pápežom ".............( bez mena )........Tieto všetky tzv. opatrenia,ktoré nám svetské mocnosti prikazujú a nútia, majú iba jediný cieľ - odstrániť, rozbiť, alebo zničiť našu vieru v Krista, a pripraviť tak cestu novému,jednotnému,svetovému, náboženstvu.......Vari sme sa ešte my, ako celé ľudské pokolenie, Pána Boha málo naurážali, a chceme pokúšať, či až sa vlastne rúhať a vysmievať Bohu aj naďalej ???? Ešte nestačilo ??? OK, ale zvolávame na seba prísny, spravodlivý a strašný trest Boží......Miesto toho, aby sme konali pokánie , tak skúšame Božiu trpezlivosť......Chcem Vás preto uistiť a ubezpečiť, že veriaci sa za Vás vrúcne modlia,ale teraz je potrebný krok z Vašej strany. Vzdajte sa všetkých svetských vymožeností, pôžitkov, naviazaností a prepojenia na tento svet, a oddajte sa jednotlivo do Božej vôle. Boh sa o Vás postará ..... Nebojte sa......
Peter(skala)
Alebo strčíte hlavy do piesku a budete sa vyhovárať, že ste nič nevideli a nič nepočuli,len v záujme zachovania si svojích ,,štandardov " ( mesačný plat, ubytovanie zadarmo na fare,intencie a ďalšie ,, benefity ".....) len, aby ste nevytrčali z davu ????
🤔

presne na to som dnes myslel, že keby prišli knazi a biskupi o plat, tak by boli aspon nutení štrajkovať a to podobne ako mnohí laici, …More
Alebo strčíte hlavy do piesku a budete sa vyhovárať, že ste nič nevideli a nič nepočuli,len v záujme zachovania si svojích ,,štandardov " ( mesačný plat, ubytovanie zadarmo na fare,intencie a ďalšie ,, benefity ".....) len, aby ste nevytrčali z davu ????
🤔

presne na to som dnes myslel, že keby prišli knazi a biskupi o plat, tak by boli aspon nutení štrajkovať a to podobne ako mnohí laici, ktorí ani nechcu štrajkovať ale nezamestnanosť a nízky prijem ich nuti vyjsť do ulic, lebo im neide len o vlastné živobytie ale aj o svoje deti.
ľubica
ano, tí biskupi, knazi a zasvatení/é, ktorí majú ducha otroctva, sklonia hlavu pod falošnou poslušnosťou...lebo v podstate sú väzňami v diablovom árešte zloženom zo lží, strachu a podvodu o covide!!!
Vkladajme týchto zradcov do Kristových rán a prosme, odprosujme za spolupáchateľstvo zo Zlým...
Peter(skala)
Odvážny kňaz, prišiel o pracu, čiže prakticky ho suspendovali.
Možno sa dožijeme ked raz bude pre tento skutok odmenený a biskup zahambený.
Samozrejme ako ináč, Mons.Zvolenský (Stupava - bratislavska arcidieceza)
😲
ľubica
...že váhaš! jasne že bude odmenený a to viacnásobne, za seba, že to urobil a za x kňazov, ktorým dodal odvahy!!!! No i arc. Zvolenský bude odmenený,resp. podľa 6 hlavných právd, keďze Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmení a zlých potrestá, tak trest ho nemimie, lenže tiež bude viacnásobný, za seba a za každého spolubiskupa a každého kňaza a zasväteného a laika, ktorého pohoršil, …More
...že váhaš! jasne že bude odmenený a to viacnásobne, za seba, že to urobil a za x kňazov, ktorým dodal odvahy!!!! No i arc. Zvolenský bude odmenený,resp. podľa 6 hlavných právd, keďze Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmení a zlých potrestá, tak trest ho nemimie, lenže tiež bude viacnásobný, za seba a za každého spolubiskupa a každého kňaza a zasväteného a laika, ktorého pohoršil, oklamal podviedol týmti vládonariadeniami zavedenými do každého kostola..... LEN či sa nájde duša, ktorá mu vyprosí aspon najspodnejší očistec???