Clicks277

Vyvolení a Povolaní

Vyvolení a Povolaní - 20. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Ste Vyvolení a Povolaní Mnou, pre Plán a Účel. Každý z vás je jedinečný. Neskúšajte sa porovnávať s ostatnými. Buďte Napodobňovateľmi Mňa a Nie iných mužov a žien. Ja Som váš Dokonalý Príklad vo všetkom. Nasledujte Môj Dokonalý Príklad. Bol som Verný až na Smrť Na Kríži, kde som Zaplatil Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou za každého z vás, z Lásky. Milujte Ma, pretože ste Milovaní a Ukážte Mi, že aj vy Ma Milujete a že Ja Som vašou Prvou Láskou. Nikto to nemôže Predstierať. Ja Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky.

Nezabúdajte, že Nepatríte už viac sebe, ale Mne a Môjmu Večnému Kráľovstvu, ktoré Nie je z tohto sveta. Ste Moji, Moji Milovaní. Buďte vždy ochotní Slúžiť Môjmu Plánu a Účelu tak ako to Chcem a Kedy Chcem. Nikoho Nenútim. Vždy môžete očakávať Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné, keď Ma Nasledujete, Moju Cestu, aby ste Slúžili Môjmu Plánu a Účelu. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi. Preto môžete vždy očakávať Zmeny, buďte Prichystaní. Zmeny budete mať, pretože Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Splnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Predpovedané sa Odvinie. Úplne Riadim, od Počiatku a budem, až do Konca. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde v Zasľúbenom Čase, s Veľkou Mocou a Veľkou Glóriou (Slávou).

Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Boli ste Vyvolení a Povolaní Mnou. Slúžite Kráľovi kráľov, Pánovi pánov, Bohu bohov, Všemocnému. Toto je to, Kto Som a Nemením Sa. Moje Volanie a Moje Dary sú Neodvolateľné. Milujem vás a Starám sa o vás. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa, Môj Plán a Účel sa Vyplní. Preto môžete Očakávať Zmeny. Nasledujte Ma, Moju Cestu vo Viere, ako vás Oboznamujem a Vediem, každý krok cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Nebudete Sklamaní a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=b8g2ORs6QR0
Public domain