Clicks324
TerezaK

Erupce sopky na ostrově La Palma začala 19. září

19.září -památka podle liturgického kalendáře sv. Januárius (catholica.cz)

Patron:
Neapole; vzýván jako ochránce před vybuchující sopkou.


(...) za velkého pronásledování císařem Diokleciánem (304-305) jeho guvernér měl nařízeno dbát, aby každý, kdo uvěřil v Krista, přinesl modlám oběti a kdo by se zdráhal, aby byl donucen.

Poručil proto předvést biskupa Januária a vyžadoval od něj zřeknutí se Krista a přinesení oběti božstvu. Současně vyhrožoval, že nebude-li Januárius ochoten, podrobí ho hroznému utrpení, kterého se zhrozí i jím uctívaný Bůh. Januárius jej však napomenul, aby nevedl takové rouhavé řeči. Rozhovor v legendárním vyprávění pokračuje dotazem Januáriovi, zda vládne nějakým kouzlem, kterým by proti Timotejovi mohl se svým Bohem zvítězit? Na to on odpověděl, že jeho síla není jiná než ta u Boha v nebi.

Timotej chtěl mít pocit dokonalého vítězství a proto rozhodl, aby Januárius skonal v ohni. Legenda vkládá Januárovi do úst modlitbu, v níž říká, že ochotně objímá toto utrpení a myslí na příslib daný těm, kdo Boha milují. Vzpomenul na tři mládence v ohnivé peci a chválil Boha, který pak nedopustil smrt svého svědka tímto způsobem.

Oheň mu prý neublížil a rozhněvaný Timotej v dalším dni přikázal, aby byl i s jeho jáhnem Festem a lektorem Desideriem odvlečen do Puteole. Tam na ně i na další uvězněné křesťany (Sosiusa, Prokulusa a Eutychetesa) byla v amfiteátru vypuštěná divoká zvířata, ale místo, aby mučedníky napadla, obíhala v co nejvzdálenějším okruhu a neublížila jim.

Následným soudním rozhodnutím došlo na popravu stětím.

Zdroj: Na ostrově La Palma se během erupce zbořil severní svah kráteru sopky - 10.10.2021, Sputnik Česká republika (sputniknews.com)

sv. Januárius (catholica.cz)

Od té doby láva způsobila rozšíření ostrova.

19.11.2021 bylo zatmění měsíce.
4.12. má být zatmění slunce

Kometa Leonard C/2021 A1 v blízkosti Země 7./8. 12. 2021 Potenciální dopad úlomků/kosmického kamene na planetu Zemi - 2/3 dny po zatmění Slunce 4./6. 12. 2021 Peter UK Mohlo by to ovlivnit sopku La Palma - jako vysoce nabitá kometa - možný spouštěč sopečných erupcí a zemětřesení/tsunami na Zemi v těchto dnech (nebezpečí od hvězdné komety/jádrových objektů).
Comet Leonard C/2021 A1 It Is Almost Here Crossing Paths - YouTube

2/3 dny po zatmění Slunce 4./6. 12. 2021 Peter UK Mohlo by to ovlivnit sopku La Palma
tj.

tj. 7.-8.
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie slavíme 8. prosince.

Ježíš řekl: "Můj lide, rok svatého Josefa končí 8. prosince a to vám vezme jeho ochranu, které se vám dostává po celý rok. Mohli byste vidět více katastrof, které by se zvýšily. Váš svět bude zažívat více zemětřesení, sopečných erupcí a dalších zlých věcí od lidí jednoho světa. Buďte připraveni přijít do Mých útočišť, až vám dám svou vnitřní lokuci a až budou vaše životy v nebezpečí." Zprávy : John Leary

Maria Madre mia 14 h
Maria Madre mia 14 h

Trevignano Romano 23 listopadu 2021

Má dcero, děkuji ti, že jsi slyšela mé volání ve tvém srdci.
Křičte a musíte s odhodláním říct, že velká záplava se chystá zhroutit na tuto lidskost, během níž uvidí velký kříž celý svět, POZOR NUTNĚ.

Má dcero, požádej, aby otevřela srdce mému volání a cítila silnou bolest mého Syna Ježíše,

brzy bude vzkříšení církve silnější, všichni pochopí, alespoň ti, kteří měli pevnou víru, na základě Božího slova.

Ďábel vás chce přinutit zasadit jeho značku, Pozor!!

Projekty jsou zlo, stejně tak diktatura, komunismus, lež a vše, co bude potřeba, aby vás ovládl,

ale neboj se, bůh ví, jak rozlišit, co je pro tvé dobro a co ne,
Pamatujte na tato slova: ′′ Kdo chce zachránit svůj život, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život kvůli mně, najde ho."

Nyní vám žehnám spolu s vaším ženichem a vašimi sourozenci ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, Amen.

GOSPEL
Mc 8.34-9,1

′′ Kdo přijde o život kvůli mně a evangelium, zachrání ho. ′′ ′′ ′′

Z evangelia podle Marka

V té době povolal dav společně se svými učedníky, Ježíš jim řekl:
′′ Pokud někdo chce jít za mnou, zapřít sám sebe, vzít jeho kříž a následovat mě. Neboť kdo chce zachránit svůj život, ztratí ho; ale kdo přijde o život kvůli mně a evangelium, zachrání ho. Co je vlastně přínosem, že člověk získá celý svět a přijde o život? Co by člověk mohl dát výměnou za svůj život?
Kdokoli se bude stydět za mě a za má slova před tímto cizoložníkem a hříšníkem generace, bude se za něj stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." Řekl jim: ′′ Opravdu vám říkám, že jsou tu někteří, kteří nezemřou, než uvidí Boží království vstoupit do jeho moci."