Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.2K
Varovanie
13

NENECHÁM VÁS SAMOTNÉ

Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2020.
Nástroj: Luz de Maria(Argentina)
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Moji milovaní:
miluji vás věčnou láskou.
Moji milovaní, obětování lidského času k výpočtu dat vyplnění odhalení mých a mé svaté Matky, je plodem lidské netrpělivosti a nikoli víry.
Vše, co jsem vám odhalil Já, má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael, to vše se uskuteční.

Ptáte se, jak jste na tom duchovně?
Kolik hadrů jste zanechali na cestě?

Hadry lidského ega, mající převahu nad mými požadavky, vítězí nad láskou, kterou Mi máte přinášet.
Moji lidé, v tomto čase je tolik znamení, a vy jste tak slepí, že bědování, která budou následovat, budou slyšet v celém Stvoření.
Vraťte se urychleně ke Mně. Žijete tak daleko ode Mne, zastínění tím, s čím nejste v souladu. Zatěžujete svůj každodenní život množstvím povinností, které nejsou vaše, neboť nesete kříže jiných lidí, aniž byste řádně nesli ten, jenž vám odpovídá, a proto vás jejich tíha zlomí.
Uvědomte si, abyste Mě milovali, musíte Mě poznat v mém Slovu, v osobním vztahu v každém okamžiku, kdy Mě přijímáte v eucharistii, v okamžiku, kdy jste "samotní se Mnou" a v pokoji a lásce ke svým bližním.
Moji milovaní, potřebujete víru jako "hořčičné semínko" [Lk 17, 6], abyste si nezoufali v čekání. Musíte rychle posílit svého ducha, nenechávat nic na zítřek, pokud jde o spásu duše: zítřek patří Mně.
Moji lidé, buďte bdělí: Země se stále vychyluje ze své osy, vody moří zaplaví velkou část pobřeží a ve vodě se objeví nevysvětlitelné jevy. Celá Země se chvěje pod nemilosrdným Sluncem, sopky vybuchují a člověk tomu nevěnuje pozornost, pokouší se bagatelizovat to, co se děje a říká, že čekání je dlouhé. Měl by spíše poděkovat mé Matce, která se přimlouvá za lidstvo.
Stejně jako se chvěje Země, má církev se také otřásá, ta, která přijímá modernismy, které nejsou mojí vůlí. Myslí si, že jsem daleko, pokouší se Mne zrušit v mém vlastním domě, vykáže Mě na vzdálené místo, a pak bude popírat, že jsem živý a pulzuji v eucharistii a popře mou transsubstanciaci. Pokud jde o mou Matku, bude ji popírat ještě víc.
Moji lidé musí být silní, musí odolávat a neztratit víru.
Vrhne se proti mým a jako vlci vás bude pronásledovat. Moji lidé, buďte vytrvalí a nezapomeňte, že "JÁ JSEM S VÁMI" [Mt 28. 20].
Moji lidé, během pohrom, v náporech přírody, během pronásledování, v pomluvách, urážkách, a když vás odsunou z některých míst, nezapomeňte, že naše Nejsvětější Trojice je s vámi a že můj lid nebude trpět navždy.
Moji milovaní, hrozby mezi národy budou pokračovat, budou ještě mrtví, ještě přijdou činy terorismu, u člověka vzroste žízeň po pomstě, lidé se budou opětovně zraňovat k smrti.
Moji lidé, mé nevinné děti, nebudou trpět tím, co většina. Budu je chránit.
Sjednoťte se do skupin, ať to jsou rodiny, modlitební skupiny, pevná přátelství, a buďte přichystáni k přípravě míst, kde budete moci zůstat spolu v období silného pronásledování, nebo války. Skladujte nezbytné věci, abyste tam mohli zůstat, až do doby, kdy vám moji andělé dají vědět. Tyto úkryty budou chráněny před invazí. Pamatujte na to, že v jednotě je síla: zeslábne-li někdo ve víře, druhý jej pozvedne, je-li někdo nemocný, jiný bratr mu bude oporou v jednotě.
Čekejte ve víře, aby ta, vámi posílená, byla přípravou na dobu, kdy budete pronásledováni.
Moji milovaní lidé, vedu vás za ruku, jsem váš Otec a nenechám vás samotné.
JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14; Jn 8, 58; 4, 26], NEZOUFEJTE. MŮJ POKOJ JE V KAŽDÉM Z VÁS.
Miluji vás, žehnám vás, moji věrní.
Váš Ježíš
Peter(skala)
Theodorá-Máriá

pred 1 hodinou

To je zpráva pro ty co věří že země má osu
a vrtí se kolem ní rychlostí 1700km za hodinu.


✍️

každý jeden rotačný material má svoju os, inač by sa nemohol točiť:)
Peter(skala)
jooooooooooooj, ta ja sa asi ani nenajem, bo som to nenašiel v Písme

Kto mi ukáže, kde sa to tam nachádza Nechce sa mi hladať v celej Knihe a to dovtedy sa nenajem?


😲

Job 37,12 Tak sa potom vrtia sťaby kolom dokola, podľa jeho plánov v kruhu točia sa. A tak všetko spravia, čokoľvek im prikáže, po obvode celom jeho zeme ver'.
Peter(skala)
odporučam: jedinečná planeta Zem www.youtube.com/watch
Theodorá-Máriá
To je zpráva pro ty co věří že země má osu
a vrtí se kolem ní rychlostí 1700km za hodinu.

V plném rozporu se Stvořením dle Slova
Božího / 1.Moj/
Stylita
Nástroj: to zní jak ty hrozný channelingy new age hnutí.
Varovanie
A ako ti potom znie , hlinenná nádoba !?… pretože okrem toho , že sme Božie nástroje sme aj hlinenné nádoby . Ako biblista by si to mal vedieť , alebo sa mýlim !?…
Stylita
Takže hliněná nádoba z Písma. To jste mne nepřesvědčila. Forma a obsah mi připomíná channelingy. Internet je toho plný. Proč bych měl věřit, že takto hovoří Ježíš?
Varovanie
A ako by mal podľa teba hovoriť !?… Máš nejaký konkrétny návrh , alebo kľúč, podľa ktorého by sa mal Pán Boh človeku prihovárať !?… Nie je mojou úlohou , aby som niekoho presviedčal o pravosti posolstiev . Pán Ježiš Kristus sa sám dáva poznať každému , kto ho hľadá s úprimným srdcom a Duch Svätý, ktorý to dosvedčuje a osvecuje ľudskú myseľ, vanie kam chce a dáva sa komu chce . Je iba na každom z …More
A ako by mal podľa teba hovoriť !?… Máš nejaký konkrétny návrh , alebo kľúč, podľa ktorého by sa mal Pán Boh človeku prihovárať !?… Nie je mojou úlohou , aby som niekoho presviedčal o pravosti posolstiev . Pán Ježiš Kristus sa sám dáva poznať každému , kto ho hľadá s úprimným srdcom a Duch Svätý, ktorý to dosvedčuje a osvecuje ľudskú myseľ, vanie kam chce a dáva sa komu chce . Je iba na každom z nás či sme pripravený prijať, tak veľkú Milosť, alebo nie. Pokoj tebe brat môj.
zaba
Co do obsahu to ve stylu hnutí new age určitě není. Toto poselství je o Kristu a svým stylem se nezdá být v rozporu s jeho učením, což určitě nelze o new age říci.
Caesar
Moji lidé, buďte bdělí: Země se stále vychyluje ze své osy, vody moří zaplaví velkou část pobřeží a ve vodě se objeví nevysvětlitelné jevy. Celá Země se chvěje pod nemilosrdným Sluncem, sopky vybuchují a člověk tomu nevěnuje pozornost, pokouší se bagatelizovat to, co se děje

No a satanisti nam cez mediálny hnoj vrieskaju o klimatickej zmene sposobenou clovekom....
Varovanie
Varovanie