przeciwherezjom
Diabeł nigdy nie śpi. W przeciwieństwie do sług Boga. Demony są wciąż w pełnej gotowości, by niszczyć Kościół i zabijać dusze na wieczność.